Search Results

You are looking at 21 - 30 of 35 items for :

  • "nemzeti identitás" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

, Ehmann Bea , Imre Orsolya ( 2002 ): Történelem történetek: a történelem szociális reprezentációja és a nemzeti identitás . Pszichológia , 22 ( 2 ), 147 – 161 . 22. László

Restricted access

. International Journal on Multicultural Societies (IJMS) Vol. 7. No. 2. pp. 119–132. 21 Hunyady Gy. (2011) A nemzeti identitás és a sztereotípiák görbe tükre. In

Open access

„…Úgy érzem, mintha kiesnék ebből a világból.” A lélektani krízis átmeneti tapasztalatának narratív sajátosságai

„…I feel as if i fell out of this world.” Narrative characteristics of the transitional experiences of psychological crisis

Magyar Pszichológiai Szemle
Author:
Márta B. Erdős

. ( 2005 ). A történetek tudománya. Bevezetés a narratív pszichológiába . Budapest : Új Mandátum . László J. , & Fülöp É. ( 2011 ). Nemzeti identitás és

Open access

Elkövetőből áldozat – a csoportközi konfliktusok narratív konstrukciójának percepciója

From Perpetrator to Victim – The Perception Of Intergroup Conflicts’ Narrative Construction

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Dániel Ferenc Jenei
,
István Csertő
, and
Orsolya Vincze

. ( 2011 ). Nemzeti identitás és kollektív áldozati szerep . Pszichológia , 31 ( 3 ), 295 – 315 . László , J ., Csertő , I ., Fülöp , É ., Ferenczhalmy , R ., Hargitai , R ., Lendvai , P ., et al ( 2013 ). Narrative Language as an

Open access

Hunyadi Gy. (2011). A nemzeti identitás és a sztereotípiák görbe tükre. In Láng I. és Burucs K. (szerk.), Akadémia, a nemzet tanácsadója: tanulmánykötet Glatz Ferenc 70. születésnapjára (pp. 877–889). Budapest: MTA Társadalomkutató Központ

Restricted access

://verfassungsblog.de/memory-wars-the-polishukrainian-battle-about-history/ > accessed 1 November 2018 . 5. Cieger , András , ‘Alkotmányosság és nemzeti identitás – a magyar történelem kontextusában. Vázlat’ (Constitutionalism

Full access

, hogy milyen mechanizmusok tartják fenn a nemek közötti egyenlőtlenségeket. Emellett több kutatás az idegenellenesség pszichológiai gyökereit vizsgálta, mégpedig a nemzeti identitás sajátosságaiban, a morális beállítódásban és a konvenciókhoz, meglévő

Open access

Catholic Church of Romania]. Regio. Kisebbségtudományi Szemle . 2 ( 3 ): 106 - 117 . Domokos , Vera 2008 Vallási és nemzeti identitás - egyházak, felekezetek és állam kapcsolata 1945 előtt [Religious and National Identity - The Relationship of

Restricted access

Középtávú régészeti stratégia•

Vitaindító gondolatok a magyar régészet jelenéről és jövőjéről az ELTE BTK Régészettudományi Intézetéből

Archaeologiai Értesítő
Authors:
Pál Raczky
,
László Borhy
,
Tivadar Vida
,
Gábor Kalla
,
Gábor V. Szabó
, and
Dávid Bartus

Bevezetés / Introduction Célkitűzések / Goals A régészetnek mint történeti, társadalomtörténeti tudomány-ágnak alapvető szerepe van a kulturális örökség ápolásában, a nemzeti identitás erősítésében. Kiemelt cél a régészeti örökség feltárásának

Open access

„Nem tudom mi kárpótolhatná a magyar nemzet lelkét a 20. századért” – a magyar nemzeti csoporthoz kapcsolódó kollektív áldozati vélekedések vizsgálata

“Nothing could compensate the Hungarian nation's soul for the 20th century” – An investigation of the collective victim beliefs in the Hungarian context

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Zsolt Péter Szabó
,
Málna Benza
,
Edina Nikoletti
,
Julianna Oláh
, and
Mirtyll Miasnikov Gréti

 szenvedésből és a túlélésből származik. A magyar, a lengyel és a szerb nemzeti identitás is sok tekintetben ezen a „túlélő büszkeségen” alapul (ld. pl. Bilewicz és Jaworska, 2013 ). A kollektív áldozati tudattal kapcsolatos vizsgálatok érdekes módon ennek a

Open access