Search Results

You are looking at 21 - 30 of 41 items for :

  • "radiológia" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Az arteriaanonyma-stenosisok kezelésében az intervenciós radiológia (ballonkatéteres tágítás, illetve stentbeültetés) beavatkozásai kerültek túlsúlyba a sebészi terápia helyett. A szerzők az anonymaszűkületek kezelése során nyert tapasztalataikat mutatják be az olvasóközönségnek. A nemzetközi irodalomban fellelhető két legnagyobb esetszámú retrospektív analízisük beteganyagából emelnek ki két beteget, akik példáján az arteriaanonyma-laesiók kivizsgálását, kezelését, majd utánkövetését illusztrálják. A megbeszélésben pedig részletes irodalmi áttekintéssel támasztják alá e kezelés eredményességét és biztonságosságát. A 74 éves dohányzó férfi beteg hypertonia, hypercholesterinaemia és alsó végtagi claudicatio korábbi diagnózisaival, szédüléssel és felső végtagi claudicatióval jelentkezett. Kivizsgálása során 30 Hgmm felső végtagi vérnyomáskülönbség, a carotis-Doppler-ultrahangon szignifikáns stenosisra utaló poststenoticus nyomásgörbe, az arteria vertebralisban retrográd áramlás volt kimutatható. Diagnosztikus angiográfia során 80%-os stenosist igazoltak az arteria anonymán, amit egy ülésben primer ballonkatéteres tágítással és stentbeültetéssel oldottak meg. A beteg öt hónapos utánkövetése során neurológiai komplikáció vagy szignifikáns restenosis nem igazolódott. A második beteg 59 éves, szintén dohányzó nőbeteg volt, aki ismert hypertoniában és 2-es típusú diabetes mellitusban szenvedett. A beteg jobb felső végtagi zsibbadással jelentkezett kivizsgálásra, amely során szubokkluzív arteriaanonyma-szűkület igazolódott. A diagnosztikus angiográfiát megelőző fizikális vizsgálat a jobb felső végtagon radialis pulzus hiányát igazolta, egyidejűleg az arteria carotis communisban proximalis, szignifikáns szűkületre utaló nyomásgörbe volt fellelhető. Primer ballontágítást követően a beteg 15 hónapos utánkövetési idő után is panasz- és tünetmentes, preoperatív tünetei nem tértek vissza, új neurológiai tünetek nem alakultak ki. Az esettanulmány két betegen illusztrálja a szerzők nagy esetszámú retrospektív tanulmányaik során nyert tapasztalatait, melyek szerint a transfemoralis arteriaanonyma-intervenció stentbeültetéssel vagy a nélkül jó sikerrátájú, biztonságos, napjainkban elsődlegesen választandó terápiás beavatkozás. Az irodalmi áttekintés adatai megerősítik, hogy az a. anonyma intervenciós radiológiai kezelése, ballonos tágítása, illetve stentelése eredményes és biztonságos. Orv. Hetil., 2011, 152, 1745–1750.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Attila Kovács, Lajos Döbrőssy, András Budai, Imre Boncz, and Ágnes Cornides

Péntek Z., Ormándi K., Forrai G.: Klinikai és szűrőmammográfiás munkahelyek minimum feltételei: állásfoglalás. Magyar Radiológia, 1999, 73 , 29–30. Forrai G. Klinikai és

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Péter Göblyös, Csaba Nemeskéri, Ilona Lellei, and Éva Szabó

Grumbach, Y.: Benignus emlőelváltozások. In: Uroradiológia, Nőgyógyászati és Szülészeti Radiológia, Emlődiagnosztika. Szerk.: Forrai G., Fornet, B. Edicerf, Párizs, 1997, 381

Restricted access

. Instrukciók a Magyar Radiológia szerzőinek. Magyar Radiológia, 2009, 83, 64. Felhívás szerzőinkhez. Magyar Reumatológia, 2008, 49, 64. Tájékoztatás a szerzőknek. Szemészet [Internet]. Budapest

Open access

2352 2358 Bagi R., Szabó T., Monoki E.: Agyi perfúziós komputertomográfia az akut stroke ellátásában. Magyar Radiológia, 2007, 81 , 210

Restricted access

Magyar Radiológia 77 68 72 . 11. V. Kozma G. Végsô

Restricted access
Clinical and Experimental Medical Journal
Authors: Péter Göblyös, Csaba Nemeskéri, Ilona Lellei, and Éva Szabó

References [1]. Y. Grumbach 1997 Benignus emlőelváltozások G. Forrai B. Fornet Uroradiológia, Nőgyógyászati és Szülészeti Radiológia, Emlődiagnosztika Edicerf Paris 381 – 382 (Benign lesions of the breast.). [2]. R

Restricted access

, M.: FOCUS: Chest. [FOCUS: Mellkas.] Magyar Radiológia, 2013, 87 (2), 8–16. [Hungarian]

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Mária Gődény, Éva Szabó, Mária Bidlek, Krisztina Fehér, Tímea Nagy, and Miklós Kásler

újdonságai.] Magyar Radiológia, 2007, 81 , 6–23. Bodoky G. Radiological diagnostics news of breast neoplasms. [Az emlődaganatok radiológiai vizsgálatának újdonságai

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Ádám Perényi, Zsolt Bella, Zoltán Baráth, Péter Magyar, Katalin Nagy, and László Rovó

volumentomográfia. Cone beam CT-k a fogászatban, az arc-, állcsont- és szájsebészetben.] Magyar Radiológia, 2009, 83 (4), 254–262. [Hungarian] 3 Scarfe, W. C., Farman, A. G

Open access