Search Results

You are looking at 21 - 30 of 42 items for :

  • "radiológia" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Az intenzív osztályok forgalmának jelentős részét teszik ki a súlyos szepszissel felvett betegek, akiknek komplex kezelése magas költséggel és magas mortalitással párosul. Célkitűzés: A tanulmány célja annak vizsgálata, hogy a betegellátással összefüggő költségek szempontjából jelentkezik-e már az első ápolási napon különbség a gyógyult és a meghalt betegek között. Módszer: A tanulmányban 6 intenzív osztály vett részt, melyek összesen 70, súlyos szepszis miatt osztályukra felvett beteget vontak be a vizsgálatba. Az osztályok a bevont betegekről kigyűjtötték a betegellátással összefüggő intenzív osztályos anyag- és eszközfelhasználást a felvételt követő első 24 órában. Összesen 59, betegellátással összefüggő költségelem felhasználását gyűjtötték ki és csoportosították, úgymint radiológia, laboratóriumi vizsgálatok és egyszer használatos eszközök. A vérkészítmények és a gyógyszerek/infúziók esetében teljes, tételes adatgyűjtés történt. Az egységes költségmeghatározás érdekében a felhasznált költségelemekhez a szerzők adtak költségértékeket. Eredmények: A súlyos szepszis intenzív osztályos mortalitása ebben a mintában 64%-os volt, az átlag ápolási napok száma a gyógyult betegeknél 19,9 (SD ± 11,4), a meghaltaknál 13,0 (SD ± 8,5). A betegellátással összefüggő (direkt) első napi költség átlag 60 957 Ft-ot tett ki, a meghaltaknál szignifikánsan többet, mint a gyógyult betegeknél (70 835 Ft vs 40 108 Ft, p = 0,020). Költségcsoportokra bontva, a meghalt betegek magasabb direkt költségét a vérkészítmények ( p = 0,047) és a gyógyszerek/infúziók okozzák ( p = 0,003). A meghalt betegek magasabb gyógyszer- és/vagy infúzióköltségéért a kolloidok ( p = 0,016) és a költségesebb antibiotikumok használata ( p = 0,021) felelős. Következtetések: Nemzetközi összehasonlításban a súlyos szepszis mortalitása magasabb, a szepsziskezelés napi költsége alacsonyabb Magyarországon. A meghalt betegek közel kétszer magasabb első napi költsége alátámasztja a korai diagnózis és a hatékony kezelés szükségességét.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Péter Göblyös, Csaba Nemeskéri, Ilona Lellei, and Éva Szabó

Grumbach, Y.: Benignus emlőelváltozások. In: Uroradiológia, Nőgyógyászati és Szülészeti Radiológia, Emlődiagnosztika. Szerk.: Forrai G., Fornet, B. Edicerf, Párizs, 1997, 381

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Attila Kovács, Lajos Döbrőssy, András Budai, Imre Boncz, and Ágnes Cornides

Péntek Z., Ormándi K., Forrai G.: Klinikai és szűrőmammográfiás munkahelyek minimum feltételei: állásfoglalás. Magyar Radiológia, 1999, 73 , 29–30. Forrai G. Klinikai és

Restricted access

. Instrukciók a Magyar Radiológia szerzőinek. Magyar Radiológia, 2009, 83, 64. Felhívás szerzőinkhez. Magyar Reumatológia, 2008, 49, 64. Tájékoztatás a szerzőknek. Szemészet [Internet]. Budapest

Open access

2352 2358 Bagi R., Szabó T., Monoki E.: Agyi perfúziós komputertomográfia az akut stroke ellátásában. Magyar Radiológia, 2007, 81 , 210

Restricted access

, M.: FOCUS: Chest. [FOCUS: Mellkas.] Magyar Radiológia, 2013, 87 (2), 8–16. [Hungarian]

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Mária Gődény, Éva Szabó, Mária Bidlek, Krisztina Fehér, Tímea Nagy, and Miklós Kásler

újdonságai.] Magyar Radiológia, 2007, 81 , 6–23. Bodoky G. Radiological diagnostics news of breast neoplasms. [Az emlődaganatok radiológiai vizsgálatának újdonságai

Restricted access

Magyar Radiológia 77 68 72 . 11. V. Kozma G. Végsô

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Ádám Perényi, Zsolt Bella, Zoltán Baráth, Péter Magyar, Katalin Nagy, and László Rovó

volumentomográfia. Cone beam CT-k a fogászatban, az arc-, állcsont- és szájsebészetben.] Magyar Radiológia, 2009, 83 (4), 254–262. [Hungarian] 3 Scarfe, W. C., Farman, A. G

Open access
Clinical and Experimental Medical Journal
Authors: Péter Göblyös, Csaba Nemeskéri, Ilona Lellei, and Éva Szabó

References [1]. Y. Grumbach 1997 Benignus emlőelváltozások G. Forrai B. Fornet Uroradiológia, Nőgyógyászati és Szülészeti Radiológia, Emlődiagnosztika Edicerf Paris 381 – 382 (Benign lesions of the breast.). [2]. R

Restricted access