Search Results

You are looking at 21 - 30 of 39 items for :

  • "reziliencia" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A Janus-arcú 1968

The Janus-Faced ’68

Educatio
Author: Erzsébet Szalai

Irodalom/References 1 Ardagh, J. (1999) A francia világ atlasza. Budapest, Helikon Kiadó. 2 Barna E. (2018) Popzene, kapitalizmus és reziliencia

Open access

–88. Halász E. és Király I. (2013). Téves emlékek gyerekkorban – Trauma és befolyásolhatóság. Magyar Pszichológiai Szemle, 68 (1), 57–70. Hámori E. (2013). Rizikófaktorok, adaptáció és reziliencia a korai fejlődésben – A

Restricted access

A cigányság középosztályosodása

The Emergence of Romani Middle Class

Educatio
Author: Katalin Forray R.

Forray R. K. (2016) Reziliencia a cigány, roma hallgatók körében. In: Fehérvári A., Juhász E., Kiss V. Á. & Kozma T. (eds) Oktatás és fenntarthatóság . HERA Évkönyvek II. Budapest, Magyar Nevelés- és

Open access

Az uniós roma oktatáspolitika – magyar tanulságok

The European Union and Roma Education Policy – Hungarian Lessons

Educatio
Author: Tibor Cserti Csapó

A. (eds) Reziliencia és inklúzió az Arany János Programokban. Pécs, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék

Open access

Diverzitás és inklúzió a felsőoktatásban+

Diversity and Inclusion in Higher Education

Educatio
Authors: Aranka Varga, Kitti Vitéz, István Orsós, Bálint Fodor, and Gergely Horváth

://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/575973/The_Casey_Review_Report.pdf [Letöltve: 2020. 07. 20.] 8 Ceglédi T. (2018) Ugródeszkán. Reziliencia és társadalmi egyenlőtlenségek a

Open access

Kiégés a magyar fogorvosok körében

Burnout among Hungarian dentists

Orvosi Hetilap
Authors: Eszter Szalai, Júlia Hallgató, Péter Kunovszki, and Zsuzsanna Tóth

Győrffy Zs. Burnout and resilience among Hungarian physicians. [Kiégés és reziliencia (rugalmas ellenállás) a magyarországi orvosok körében.] Orv Hetil. 2019; 160: 112–119. [Hungarian

Open access

–570. [Hungarian] 9 Győrffy Zs. Burnout and resilience among Hungarian physicians. [Kiégés és reziliencia (rugalmas ellenállás) a magyarországi orvosok körében.] Orv Hetil. 2019; 160: 112

Open access

, M. , Csókási , K. , Hargitai , R. , & Nagy , L. ( 2015 ). A 25-itemes Connor-Davidson Rezíliencia Skála (CD-RISC) magyar adaptációja . Mentálhigiéné és Pszichoszomatika , 16 ( 1 ), 93 – 113

Restricted access

. (2013). Rizikófaktorok, adaptáció és reziliencia a korai fejlődésben — a koraszülöttség a fejlődési pszichopatológia modelljében. Magyar Pszichológiai Szemle , 68 (1), 7–22. Hámori E

Restricted access

A vezetői beosztás mint egészségprotektív tényező szellemi munkát végzők körében

Leadership position is protective for health among non-manual workers

Orvosi Hetilap
Authors: Karolina Kósa, Szilvia Vincze, Ilona Veres-Balajti, and Éva Bácsné Bába

] 27 Győrffy Zs. Burnout and resilience among Hungarian physicians. [Kiégés és reziliencia (rugalmas ellenállás) a magyarországi orvosok körében.] Orv Hetil. 2019; 160: 112–119. [Hungarian

Open access