Search Results

You are looking at 21 - 30 of 38 items for :

  • "reziliencia" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Irodalom/References 1 Ardagh, J. (1999) A francia világ atlasza. Budapest, Helikon Kiadó. 2 Barna E. (2018) Popzene, kapitalizmus és reziliencia

Open access

Forray R. K. (2016) Reziliencia a cigány, roma hallgatók körében. In: Fehérvári A., Juhász E., Kiss V. Á. & Kozma T. (eds) Oktatás és fenntarthatóság . HERA Évkönyvek II. Budapest, Magyar Nevelés- és

Open access

A. (eds) Reziliencia és inklúzió az Arany János Programokban. Pécs, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék

Open access
Educatio
Authors: Aranka Varga, Kitti Vitéz, István Orsós, Bálint Fodor, and Gergely Horváth

://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/575973/The_Casey_Review_Report.pdf [Letöltve: 2020. 07. 20.] 8 Ceglédi T. (2018) Ugródeszkán. Reziliencia és társadalmi egyenlőtlenségek a

Open access

–570. [Hungarian] 9 Győrffy Zs. Burnout and resilience among Hungarian physicians. [Kiégés és reziliencia (rugalmas ellenállás) a magyarországi orvosok körében.] Orv Hetil. 2019; 160: 112

Open access

, M. , Csókási , K. , Hargitai , R. , & Nagy , L. ( 2015 ). A 25-itemes Connor-Davidson Rezíliencia Skála (CD-RISC) magyar adaptációja . Mentálhigiéné és Pszichoszomatika , 16 ( 1 ), 93 – 113

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Eszter Szalai, Júlia Hallgató, Péter Kunovszki, and Zsuzsanna Tóth

Győrffy Zs. Burnout and resilience among Hungarian physicians. [Kiégés és reziliencia (rugalmas ellenállás) a magyarországi orvosok körében.] Orv Hetil. 2019; 160: 112–119. [Hungarian

Open access

. (2013). Rizikófaktorok, adaptáció és reziliencia a korai fejlődésben — a koraszülöttség a fejlődési pszichopatológia modelljében. Magyar Pszichológiai Szemle , 68 (1), 7–22. Hámori E

Restricted access

A vezetői beosztás mint egészségprotektív tényező szellemi munkát végzők körében

Leadership position is protective for health among non-manual workers

Orvosi Hetilap
Authors: Karolina Kósa, Szilvia Vincze, Ilona Veres-Balajti, and Éva Bácsné Bába

] 27 Győrffy Zs. Burnout and resilience among Hungarian physicians. [Kiégés és reziliencia (rugalmas ellenállás) a magyarországi orvosok körében.] Orv Hetil. 2019; 160: 112–119. [Hungarian

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: András Mohos, Albert Varga, Csenge Hargittay, Dalma Csatlós, László Kalabay, and Péter Torzsa

physicians. [Kiégés és reziliencia (rugalmas ellenállás) a magyarországi orvosok körében.] Orv Hetil. 2018; 160: 112–119. [Hungarian] 48 Global

Open access