Search Results

You are looking at 21 - 30 of 31 items for :

  • Materials and Applied Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Progress in Agricultural Engineering Sciences
Authors: Anikó Kovács, Raul Kolinka, Györgyné Kóczán, and Zoltán Kókai

method could be effective for making gluten-free breads and other bakery products ( Różyło et al., 2016 ; Moroni et al., 2009 ; Di Cagno et al.; 2010 ; Picozzi et al., 2016 ). In the industry wheat or rye are often used to make sourdough, however

Open access

peroxidation . Archives of Biochemistry and Biophysics , 125 ( 1 ): 189 – 198 . 10.1016/0003-9861(68)90654-1 Heiniö , R.-L. , Liukkonen , K.-H. , Katina , K. , Myllymäki , O. , and Poutanen , K. ( 2003 ). Milling fractionation of rye produces

Open access

, pickles 2. low-fat and low-cholesterol products milk, cottage cheese, yoghurt 3. wholemeal products brown rye bread and rolls 4. products enriched with vitamins soft drinks, cereals 5. products enriched with protein protein bars, powders, pancakes 6

Open access
Acta Alimentaria
Authors: B. Raposa, E. Antal, J. Macharia, M. Pintér, N. Rozmann, D. Pusztai, M. Sugár, and D. Bánáti

.0  Rice white 4.6  Bread rye flower 4.1  Bread whole wheat 1

Open access

Márton, L. , 2006. Effects of rainfall and fertilization on the yield of a winter rye monoculture in a long-term experiment. Agrokémia és Talajtan. 55 . 165–174. Márton L. Effects of

Restricted access

Az MTA ATK TAKI Őrbottyáni Kísérleti Telepén karbonátos homoktalajon beállított NPK műtrágyázási tartamkísérlet 36–43. évében, 2006 és 2013 között vizsgáltuk a műtrágyázás hatását a tritikále fejlődésére, termésére és elemfelvételére. A termőhely talaja a főbb tápelemekben (N, P, K) gyengén ellátott, a szántott réteg 1% körüli CaCO3-ot és 1% humuszt tartalmaz. Az altalaj erősen karbonátos, az agyagos rész 5–10%. A talajvíz 8–10 m mélyen található, a terület aszályérzékeny. Évente a P- (0, 60, 120 kg P2O5·ha−1) és K-műtrágyákat (0, 100, 200, 300, 400 kg K2O·ha−1) ősszel szántás előtt, valamint a N (0, 80, 160 kg N·ha−1) felét ősszel, a másik felét tavasszal szórtuk ki 25%-os pétisó, 18%-os szuperfoszfát és 50%-os kálisó formájában. A kísérletből levonható főbb tanulságok:

  1. Talajgazdagító PK-műtrágyázás eredményeképpen a kontrolltalaj igen gyenge PK-ellátottsága a kielégítő 150–200 mg·kg−1 NH4-acetát+EDTA-oldható tartományba emelkedett a kísérlet 41. évében (2011-ben). A szuperfoszfáttal végzett trágyázás eredményeképpen igazolhatóan nőtt a feltalaj oldható S- és Sr-tartalma, mely az alkalmazott hazai Kóla-alapú/nyersanyagú eredetre vezethető vissza. A hazai szuperfoszfátok 18–22% körüli elemi Ca-, 13% S-, 7–8% P-, 1–2% Srkészlettel rendelkeztek.
  2. Nemcsak a homoktalaj rendkívül heterogén, hanem a rajta fejlődő termés mennyisége is extrém szórásokat mutatott. Az évek és kezelések között egy nagyságrendet elérő különbségek adódtak. Az évek átlagait tekintve ötszörös eltéréseket tapasztaltunk. Az „évhatások” kifejezettek voltak. Termésdepresszió léphet fel egyaránt az aszály/vízhiány és a túlbő csapadék fennállása esetén.
  3. A P-kínálattal nőtt a növényi részek P-, Mn- és Sr-készlete, míg a beépült Znmennyiség visszaesett. Fellépett a P-Mn szinergizmus, illetve a P-Zn antagonizmus. A Mo-koncentráció a növekvő NPK-műtrágyázással a szalmában 1/3-ára, a szemtermésben a felére zuhant.
  4. A vizsgált nyolc év alapján még nem ítélhető meg, hogy a tritikále mennyire alkalmas a monokultúrás termesztésre, de összevetve a telepen 52 éves ún. „örökrozs” kísérletünkkel, ez lehetővé válhat a jövőben.

Restricted access

, I. & Radics, L., 1993. Effect of fertilizers in rye monoculture. (In Hungarian) Agrokémia és Talajtan. 42. 309–324. Mészáros, E., Molnár, Á. & Horváth, Zs., 1993. Atmospheric wet deposition of

Restricted access

165 170 Shtangeeva, I., Steinnes, E. & Lierhagen, S. , 2011. Macronutrients and trace elements in rye and wheat: Similarities and differences in uptake and

Restricted access

fertilization on EUF-nutrient fractions in the soil and on yields of rye and potato crops. Plant and Soil. 83. 151 – 159. Murphy, D. V. et al., 1998. Mineralisation of soil organic nitrogen and microbial respiration after

Restricted access

–50. Kátai, J., Sándor, Z. & Tállai M., 2008. The effect of an artificial and a bacterium fertilizer on some soil characteristics and on the biomass of the rye-grass ( Lolium perenne L.). Cereal Research Commun. 36. 1171

Restricted access