Search Results

You are looking at 31 - 40 of 1,350 items for :

  • Medical and Health Sciences x
  • All content x
Clear All
Orvosi Hetilap
Authors: László Andrássy, Gyula Maros, István János Kovács, Ágnes Horváth, Katalin Gulyás, Éva Bertalan, Anikó Besnyi, Judit Füri, Tamás Fancsik, Zoltán Szekanecz, and Harjit Pal Bhattoa

A csontszövet és a geológiai képződmények szerkezeti felépítése közötti hasonlóság lehetővé teszi, hogy a csontszövet szervetlen részét matematikai modellekkel közelítsük. Az elemi összetétel ellenőrizhető a lézerindukált plazmaspektroszkópiai és induktív csatolású plazmaoptikai emissziós spektrometriás mérésekből meghatározott elemoxidkoncentráció-értékekkel. A számításokból és a laboratóriumi mérésekből egyértelműen következik, hogy a csontszövet tulajdonságait elsősorban a hidroxiapatit határozza meg. A szervetlen csontszerkezet igen jól tanulmányozható a lézerindukált plazmaspektroszkópiai technikával megbízhatóan mérhető kalcium-oxid-koncentrációértékek eloszlásainak segítségével. Jelen tanulmányban a szerzők hím szarvasmarha lábszárcsontjaiból készült vékonycsiszolatokon szelvény menti, lézerindukált plazmaspektroszkópiai mérésekből számított kalcium-oxid-koncentráció eloszlásai mutatják be. A kalcium-oxid-koncentrációértékek felületi eloszlásait, „gyakorisági eloszlási” görbék támasztják alá. A több csoportba sorolt kalcium-oxid-koncentrációértékek alapján a corticalis és trabecularis csontszerkezet élesen megkülönböztethető. A szerzők a csontokon elvégzett kvantitatív komputertomográfiái mérésekből számított attenuációs együttható (összsűrűség) és geológiában használt „ρ”-sűrűség között szignifikáns pozitív korrelációt találtak. Továbbá a kiszámított „ρ”-sűrűség és a meghatározott átlag-kalcium-oxid-koncentrációértékek inverz korrelációt mutattak. Orv. Hetil., 2014, 155(45), 1783–1793.

Restricted access

. ( 1996 ): It is about money… (in Hungarian) . A Sertés 1 , 4 – 6 . Bartussek , H. ( 1997 ): Practical experience in the application of the animal welfare index ‘TGI 35-L

Restricted access

The technology of reproduction progressed considerably during the last decade, leading to a certain availability of in vitro methods for fertilisation, oocyte maturation and embryo culture. The most spectacular manipulations are cloning and transgenesis. This review focuses on the early appearance of germinal cell precursors and the long-standing fate of gametes in mammals. The evident complexity and long-term programming of events in gametes and early embryos explain part of the difficulties encountered during the development of in vitro and in vivo methods such as multiple ovulation and embryo transfer (MOET), oestrus synchronisation, ovulation induction, superovulation, in vitro maturation and fertilisation, cryopreservation, transgenesis, nuclear transfer and cloning) and the occurrence of unexpected alterations of development, e.g. embryonic or fetal mortality, large-weight newborn syndrome and other dysregulations in imprinting or DNA transmission.

Restricted access

11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 1 (11βHSD1) is a NADPH dependent oxidoreductase of the endoplasmic reticulum lumen which converts cortisone to cortisol and plays a role in the pathogenesis of metabolic syndrome and type 2 diabetes. The aim of our study was to investigate the correlation between the expression/activity of 11βHSD1 and obesity. Liver and adipose tissue microsomes of an obese (Zucker) and a non-obese (Goto-Kakizaki) type 2 diabetes model rat strains were used. 11βHSD1 expression was detected at mRNA, protein and activity level. The activity of 11βHSD1 was increased in the adipose tissue and decreased in the liver of the obese Zucker rat, while its mRNA levels were significantly different only in the adipose tissue. In diabetic Goto-Kakizaki rat both the expression and the activity of 11βHSD1 were elevated in liver, but not in adipose tissue. These results suggest that the prereceptorial glucocorticoid activation is different in the liver and adipose tissue of the two diabetes models. This phenomenon might be responsible for the obese and lean phenotypes in type 2 diabetes.

Restricted access

Introduction With the introduction of imaging techniques in food animal practice, it has now become possible to diagnose several abdominal focal lesions including cysts ( Hussein and Elrashidy, 2014 ). Abdominal cysts in sheep are mainly of

Restricted access

the “European Convention for the Protection of Vertebrate Animals Used for Experimental and Other Scientific Purposes” (Strasbourg, 1986) and the “General Ethical Principles of Animal Experimentation” (Kyiv, 2001). The animals were divided into

Open access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: Imre Nemes, Tamás Molnár, Tamás Abonyi, Zsolt Terjék, Ádám Bálint, and István Szabó

References Anonymous ( 1997 ): Decree No. 41/1997 (V. 28.) of the Minister of Agriculture on issuing the Animal Health Regulation [in Hungarian

Open access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: S. Píriz, T. Pobel, Ruth Jiménez, E. M. Mateos, P. Martín-Palomino, Pilar Vila, and S. Vadillo

. Proceedings of a Workshop, CSIRO Division of Animal Health , Australian Wool Corporation , Melbourne , 1985, pp. 93 – 98 . Brugère-Picoux , J. ( 1994 ): Les affections de l

Restricted access

–3113. 30 Davis DM, Sowinski S. Membrane nanotubes: dynamic long-distance connections between animal cells. Nature Reviews. Molecular Cell Biology 2008; 9(6): 431

Restricted access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: Attila Dobos, György Gábor, Enikő Wehmann, Béla Dénes, Bettina Póth-Szebenyi, Áron B. Kovács, and Miklós Gyuranecz

, Moscow, ID, USA), as described previously ( Gábor et al., 2007 ). On the subsequent day the serum samples were sent to the laboratory for serological testing. All 321 samples were examined by ELISA and all the ELISA-positive animals were further examined

Open access