Search Results

You are looking at 31 - 40 of 186 items for :

  • Medical and Health Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

.M. van Berkel P.M. Bossuyt W.A. Bemelman 2008 Early closure of a multicentre randomised clinical trial of

Restricted access
Magyar Sebészet
Authors:
Lajos Kotsis
,
Szilárd Kostic
,
László Agócs
, and
Pál Vadász

frenolaparotomia. Rev Ass Med Br 1977; 22: 57 4 Kotsis L, Agócs L, Kovács J: Transhiatal closure of right-sided esophageal rupture after a left pneumonectomy. Ann Thorac Surg 1997; 63: 246

Restricted access

Vérlemezkében gazdag fibrinnel kezelt parodontalis csontdefektusok gyógyulásának értékelése

Healing of periodontal intrabony defects following treatment with a new-generation platelet-rich fibrin

Orvosi Hetilap
Authors:
Boróka Klára Csifó-Nagy
,
Claudia Paár
, and
Ferenc Dőri

Összefoglaló. Az autológ vérlemezke-koncentrátumok az orvoslás egyre több területén kerülnek alkalmazásra. A vérlemezkében gazdag fibrin, ebben a kategóriában, az adott terápiás lehetőségek közül a legaktuálisabb. Előnyei, hogy alvadásgátló hozzáadása nélkül preparálható, egy centrifugálást igényel, és több formában alkalmazható. A vérlemezkében gazdag fibrin újabb generációja további lehetőségeket teremthet, így a parodontalis sebgyógyulás terén is. Az esetek bemutatásának célja parodontalis intraossealis csontdefektusok gyógyulásának rövid távú klinikai értékelése autológ vérlemezkében gazdag készítménnyel (advanced platelet-rich fibrin) történt kezelést követően. A bemutatott eseteknél preoperatíven, majd 6 hónappal a műtétet követően történt kiértékelés a következő parodontológiai paraméterek rögzítésével: tasakszondázási mélység (probing depth), illetve klinikai tapadási szint (clinical attachment level). Teljes vastagságú lebenyek képzését követően a csontdefektus kürettálása, illetve gyökérsimítás történt, majd a preoperatíven preparált, vérlemezkében gazdag fibrin applikálására került sor, melyet sebzárás követett. Fél évvel a sebészi beavatkozás után a szondázási mélység csökkenése és a klinikai tapadási nívó növekedése volt tapasztalható. Bemutatott eseteinknél a vérlemezkében gazdag fibrin applikációja pozitív klinikai eredményeket mutatott a parodontalis sebgyógyulás tekintetében. A vérlemezkében gazdag fibrinnek mint humán autológ preparátumnak a használata elősegítheti a parodontalis defektusok sikeres kezelését. Orv Hetil. 2022; 163(12): 484–490.

Summary. Autologous platelet concentrates are being used in more and more areas of medicine. Application of platelet-rich fibrin is the most topical among these therapeutic options. As main advantages, it can be prepared without the addition of anticoagulants, requires only one centrifugation and can be used in various forms. A new generation of platelet-rich fibrin may open up further opportunities, including those in periodontal wound healing. The aim of this case series is to provide a short-term clinical evaluation of the healing of periodontal intrabony defects after treatment with an autologous platelet-rich fibrin product (advanced platelet-rich fibrin). The presented cases were evaluated preoperatively and 6 months after surgery by recording the following periodontal parameters: probing depth and clinical attachment level. After full-thickness flap preparation, intrabony defect curettage, scaling and root planing were performed, followed by the application of preoperatively prepared platelet-rich fibrin and wound closure. Six months after surgery, pocket depth reductions and clinical attachment level gains were observed. In our presented cases, the platelet-rich fibrin application showed positive clinical results regarding periodontal wound healing and may facilitate the successful treatment of periodontal defects. Orv Hetil. 2022; 163(12): 484–490.

Open access

3D MRI bal pitvari hegtérkép által vezérelt anatómiai pulmonalis véna reizoláció

3D MRI left atrial scar map guided anatomical pulmonary vein reisolation

Orvosi Hetilap
Authors:
Eszter Fődi
,
Rob J. van der Geest
,
Attila Tóth
, and
Tamás Simor

Összefoglaló. Egy 58 éves hypertoniás nőbetegünk esetét ismertetjük, aki erős szubjektív panaszokat okozó, gyakori, dokumentált pitvarfibrillációs paroxizmusok miatt korábban két alkalommal pulmonalis véna izoláción esett át, de palpitációérzései továbbra sem szűntek. Feltételezve a pulmonalis véna rekonnekciót, a tartós ritmuszavar-mentesség elérését célozva a tervezett harmadik pulmonalis véna izoláció előtt 3D MRI bal pitvari késői kontraszthalmozásos képalkotást végeztünk. A felvételeken először a vékony bal pitvarfal pontos endocardialis és epicardialis feszínét határoztuk meg manuálisan, majd a fali kontraszthalmozás transmuralitasának megfelelő színkódolást végeztünk. Az így nyert bal pitvari színkódolt felszíni rekonstrukció három dimenzióban jelenítette meg a bal pitvarfalban lévő heges területek elhelyezkedését. A felvételeket a tervezett harmadik beavatkozás során beolvasva az elektroanatómiai rendszerbe, a megjelenített antralis hegfolytonossági hiányok területében végeztünk szelektíven ablatiókat, és teljes izolációt értünk el mind a négy vénában. A szövődménymentes beavatkozás után a beteg tartósan panaszmentessé vált. Esetünk az első olyan hazai ismételt pulmonalis véna izoláció, amelynek során a korábbi ablatiós hegek folytonossági hiányait 3D MRI-hegtérkép alkalmazásával láthatóvá tettük, és az innovatív módszerrel feldolgozott képek irányították az ablatiót, ily módon szüntetve meg a hegfolytonossági hiányokat. Orv Hetil. 2022; 163(19): 767–772.

Summary. We present the case of a 58-year-old woman, suffering from high blood pressure, who presented with documented frequently occurring paroxysmal atrial fibrillation attacks. She underwent two prior pulmonary vein isolations, but her palpitations did not cease. We aimed to achieve a long period free of symptoms, and a 3D MRI late enhancement scar map of the left atrium was obtained before the planned third pulmonary vein isolation procedure to visualize the assumed pulmonary vein reconnection sites. First, the endocardial and epicardial contours of the thin left atrial wall were manually determined on the images, then color-coding was added based on the trasmurality of contrast enhancement in the wall. The reconstructed 3D color-coded left atrial surface revealed the localization of left atrial antral wall scars. These images were integrated into the electroanatomical mapping system and ablation was carried out selectively on the spots showing gaps in the antral scar. Isolation was achieved in all four veins without any complications. The patient has become symptom-free for years now. The reconstructed left atrial 3D MRI images gained in an innovative process visualized the gaps in the previous ablation lines and these images were integrated to guide the first gap-closure redo pulmonary vein isolation procedure in Hungary. Orv Hetil. 2022; 163(19): 767–772.

Open access

Subcutan és intramuscularis heterotop kalcifikáció a nyakon 42 évvel a sugárkezelést követően

Subcutaneous and intramuscular heterotopic calcification of the neck 42 years after radiotherapy

Orvosi Hetilap
Authors:
Péter Pfiszterer
,
Gábor Vass
,
László Rovó
,
Ádám Perényi
,
Gyöngyi Kelemen
, and
Ádám Bach

A sugárkezelés indukálta heterotop szövetkalcifikáció az irradiáció rendkívül ritka szövődménye a fej-nyaki régióban. Esetismertetésünkben egy nagy kiterjedésű, kombinált – subcutan és intramuscularis elhelyezkedésű –, sugárkezelés indukálta heterotop kalcifikációt mutatunk be a nyaki régióban. A 80 éves férfi beteg 2 hónapja tartó nyelési nehezítettség és a nyakon kialakult fájdalmas, fekélyszerű elváltozás miatt jelentkezett klinikánkon. 42 évvel ezelőtt T3N0M0-stádiumú glotticus laphámcarcinoma miatt teljes gégeeltávolításban, valamint 80 Gy összdózisú radioterápiában részesült. A szövettani és a CT-vizsgálat kizárta a residualis vagy a másodlagos malignitás lehetőségét. A CT-angiográfia kiterjedt subcutan és intramuscularis kalcifikációt mutatott a nyaki bőrfekély, illetve a hypopharynx falának közvetlen közelében, valamint az arteria carotis communis és az arteria vertebralis kétoldali teljes elzáródását írta le. A sebészi kezelés során a meszesedett terület eltávolítását követően a defektust fasciocutan transzpozíciós lebennyel zártuk. A páciens az elmúlt 48 hónapban tünetmentesnek bizonyult. A sugárkezelés elengedhetetlen szerepet játszik a fej-nyaki régió laphámrákjainak kezelésében. A nagyban deformált posztoperatív anatómia, a kiterjedt hegképződés, a sugárkezelés okozta fibrosis, valamint a bőr és a bőr alatti szövetek kalcifikációja összességében szokatlan, atípusos elváltozások kialakulásához vezethet. Orv Hetil. 2023; 164(10): 383–387.

Open access
Interventional Medicine and Applied Science
Authors:
K. Shanava
,
Sz. Horváth
,
F. Karl-Hermann
,
Sz. Jávor
,
I. Takács
,
B. Balatonyi
,
S. Ferencz
,
A. Ferencz
,
E. Rőth
, and
György Wéber

Abstract

Introduction:The Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery (NOTES) is an abdominal operation carried out with flexible endoscopic instruments and their advanced versions via natural orifices. The NOTES causes theoretically less pain, operative stress, shorter hospitalization, quicker recovery and it is scarless. The aim of this investigation was to evaluate the feasibility and safety of transgastric small bowel resection. Materials and methods: Seven domestic pigs were investigated and entered the study; body weight 25 kg in average. General anesthesia was performed. One trocar was used for laparoscopic observations during gastrotomy and transgastric penetration with the gastroscope, later for assistance with a grasper for manipulation of the bowel loops and for the application of the linear stapling device. Then the needle knife was used to complete a 1.5 cm long incision in the gastric wall. The gastroscope was advanced into the peritoneal cavity and a small bowel loop was identified and elevated with a flexible grasper. Through the second channel of the scope a coag grasper was used to dissect the mesentery. Then a linear stapler was inserted through the assisting trocar and the resection was performed. Afterwards the bowel ends were opened with the needle knife and the stapler was reinserted for a side-to-side anastomosis. The specimen was removed via the stomach. Gastric closure was completed by laparoscopic mini-instruments through the stapler-port. All special events and all problems were prospectively documented. Follow-up was performed over 2 weeks and body weight was recorded. Then a laparoscopy was performed to document adhesions or abscess formation. Finally the animals were sacrificed to evaluate further evidence of infection or adhesions. Results: The operations were carried without complications, there was no case of letal outcome. On the 12th day the abdominal laparoscopic revision was carried out, after the revision in one case adhesion could be detected, no other kinds of complications were noticed. Conclusion: According to our results, the transgastric small bowel resection is a safe procedure, but further special instruments are needed. These experimental procedures should be evaluated carefully and critically in clinical practice.

Restricted access

angle-closure glaucoma. Retina 1998; 18: 485–486. 12 Edwards P. Massive choroidal hemorrhage in age-related macular degeneration: a complication of anticoagulant therapy. J Am Optom Assoc. 1996

Open access

Arcüregbe diszlokált fogimplantátum eltávolítása endoszkópos ellenőrzéssel.

Esetismertetés a szakirodalom tükrében

Endoscopic removal of a dental implant displaced into the maxillary sinus.

A case presentation and a review of the literature
Orvosi Hetilap
Authors:
György Szalai
,
Bettina Hirschberg
,
Zsolt Balázs Pintér
,
József Katona
,
Gyöngyi Kálmán
,
Andor Hirschberg
, and
Gusztáv Klenk

Összefoglaló. Az utóbbi időben egyre gyakoribbá vált fogászati implantáció egyik nem kívánt szövődménye az arcüregbe került implantátum, amely a maxilla molaris, esetenként praemolaris régiójának implantációjakor fordulhat elő. Ennek oka lehet a kúpsugaras komputertomográfia nélküli, azaz nem megfelelő tervezés, fennálló arcüreggyulladás és -ventilációs probléma, kevés, puha csont, a fúrási vagy implantátumbehelyezési sebészi gyakorlat hiánya, észre nem vett membránperforáció arcüreg-csontfeltöltés esetén. Esetünkben implantáció előtt a beteg szájsebész orvosa kúpsugaras komputertomográfia alapján sinusventilációs zavart és arcüreggyulladást véleményezett. Az arcüreggyulladás funkcionális endoszkópos sinussebészeti műtéttel történő kezelését és gyógyulását követően két lépésben, először arcüreg-csontfeltöltést, majd 6 hónappal később implantációt végeztek. 4 hónap panasz- és tünetmentes gyógyulást követően az implantátumfeltárás előtt derült fény az arcüregbe került implantátumra, amelyet funkcionális endoszkópos sinussebészeti eljárással, transnasalis (Lothrop) és intraoralis behatolás kombinációjával távolítottunk el. Az implantátumok arcüregbe kerülésének gyakorisága továbbra is ismeretlen, a szakirodalomban kb. 70 közölt esetről tudunk; a leggyakrabban egy-egy implantátummal kapcsolatban születnek cikkek, ami az összes beültetett implantátum számához képest elenyésző. Az arcüregben lévő szabad implantátum arcüreggyulladást okoz, eltávolítása szükséges, kötelező. A sinus hátsó részében elhelyezkedő implantátum esetén elsősorban funkcionális endoszkópos sinussebészeti eljárás javasolt. Az első recessusban lévő implantátum eltávolítására a legjobbnak a praelacrimalis recessusból végzett korszerű behatolás tűnik. Tradicionális transoralis/Luc–Caldwell-féle behatolást a friss sinuslift utáni gyulladt csontexcochleatio esetén javasolunk, illetve ha fennálló oroantralis fistulát is zárnunk kell. Orv Hetil. 2022; 163(13): 527–531.

Summary. Accidental implant displacement into the maxillary sinus is often due to inappropriate surgical planning or technique, unrecognised sinus disease, failure to recognise low residual bone quality and quantity during implant-supported maxillary molars and premolars rehabilitation. Secondary implant migration can be attributed to the risk of failing osteointegration due to unnoticed sinus membrane rupture during surgery, incomplete soft tissue closure over the implant’s site, preexistent sinus ventilation problems. In this study, we present the case of a patient with a symptomless preexistent sinus infection, which had been treated with functional endoscopic sinus surgery. After the healing period, the following two-stage procedures were performed: 1) maxillary sinus bone augmentation, 2) 6 months later dental implant placement, based on a routine orthopantomogram. At the end of the 4-month planned healing period, the implant displacement was noticed in the sinus cavity. The implant was removed with a combination of endoscopic surgery, transnasal and transoral Luc–Caldwell approach. The possible reasons for displaced implant into the sinus cavity, the treatment decision tree and lessons we learned, updated by the international literature, are discussed. Our recommendation for displaced implant removal is primarily transnasal under general anaesthesia. In the case of the implant in the anterior recess of the maxillary sinus, the functional endoscopic sinus surgery through the prelacrimal recess approach seems to be the preferred approach. A transoral approach should be the chosen method in the case of present oro-anthral fistulae or recent sinus bone graft, when the infected graft should also be removed. Orv Hetil. 2022; 163(13): 527–533.

Open access

A hibrid műtő előnyei idegsebészeti műtétek során.

Kezdeti tapasztalatok a Szegedi Idegsebészeti Klinikán

The benefits of a hybrid operation room in neurosurgery.

Initial experiences in the Neurosurgery Department, University of Szeged, Hungary
Orvosi Hetilap
Authors:
Tamás Németh
,
Gellérd Márkos-Gergely
,
Ádám Varga
,
Péter Hausinger
,
Valéria Majoros
, and
Pál Barzó

Bevezetés: A szegedi Idegsebészeti Klinikán 2019 novemberében robotkarral működő angiográfiás készülékkel ellátott hibrid műtő kezdte meg működését. Célkitűzés: Több mint egyéves tevékenységének eredményeiről és tapasztalataink alapján a hibrid műtő idegsebészetben történő alkalmazásának előnyeiről számolunk be. Módszer: 2019. 11. 15. és 2021. 03. 01. között összesen 576 műtétből 332 neurointervenciós és 244 koponya- és gerincműtét történt. A Siemens ARTIS pheno® készüléket mint angiográfiás készüléket használva történt a műtőben csak katéteres, csak sebészi, de számos esetben kombinált ellátás is. Az ARTIS pheno® készüléket a sokoldalúságának köszönhetően használtuk mint fejlett képalkotó vizsgálókészüléket is, valamint alkalmaztuk navigációra gerincműtéteknél, intraoperatív és posztoperatív vizsgálatokra. Megbeszélés: Az elmúlt hónapok eredménye alapján beavatkozásainkat három kategóriára osztottuk az adott beavatkozás hibrid műtőben történő elvégzésének szükségessége alapján: (1) kifejezetten javasolt, (2) ajánlott és (3) előnyös. Kifejezetten javasolt, amikor mind a két teamnek (sebészi és intervenciós) együttesen részt kell vennie a műtétben; ajánlott, amikor a két team nem vesz részt ugyan egyszerre a műtétben, de bármikor szükségessé válhat a beavatkozásban éppen részt nem vevő team segítsége; továbbá lehet előnyös, ez a kategória a leggyakrabban a műtéti sebzárás előtti képalkotó vizsgálat elkészítésének lehetőségét jelenti. Következtetés: Eddigi tapasztalataink alapján a hibrid műtő jelentős segítséget nyújt az idegsebészeti ellátásban, számunkra a mindennapi ellátás részévé vált, ez alapján úgy gondoljuk, hogy nélkülözhetetlen egy idegsebészeti centrum munkájában. Orv Hetil. 2023; 164(43): 1701–1711.

Open access

V Cijan 2010 Decompressive laparotomy with temporary abdominal closure versus percutaneous puncture with placement of abdominal catheter in patients with abdominal compartment syndrome during acute

Restricted access