Search Results

You are looking at 31 - 40 of 45 items for :

  • Biology and Life Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

1145 1147 Pasquet, A., Trabalon, M. Bagnères, A. G. and Lebor-gne, R. (1997): Does group closure exist in the social spider Anelosimus eximius? Behavioral and chemical approach

Restricted access

An, Z., Jing, W., Liu, Y. & Zhang, W. (2008): Hydrogen peroxide generated by copper amine oxidase is involved in abscisic acid-induced stomatal closure in Vicia faba . J. Exp. Botany , 59 , 815–825. Zhang

Restricted access

results, the combination of phages destined for the treatment of the  S. aureus infection component was based only on their spectra due to the strain's unavailability at that time. Both cocktails were then locally injected prior to joint closure. In the

Open access

with preference ( Barbierato et al., 2023 ). There is a wealth of research on the study of wine labels, which can be mainly divided into two groups: wine labels e.g. ( Celhay and Remaud, 2018 ) and bottle closure e.g. ( Bekkerman and Brester, 2019

Open access

bottling and storage, the permeability of different types of closures and the subsequent effect of oxygen on wine, or even the effect of adding a small amount of oxygen to wine during fermentation ( Karbowiak et al., 2010 ; Prusova and Baron, 2018 ; Tarko

Restricted access

epithelial closures will lead to chronic infection and necrosis of the bone, which may be further aggravated by bacterial infections [ 14 ]. However, the exact mechanisms corresponding to why jawbones are most commonly affected with bone necrosis secondary to

Open access

triggers a plethora of responses concerned with the protection of plants. ABA acts as an endogenous messenger in the regulation of plant water status. It is involved in several physiological processes, such as stomatal closure, synthesis of storage proteins

Restricted access

radically transformed economic and business practices. In the short term, many companies were forced to shut down and, unfortunately, many were forced to close permanently. These closures mainly affected smaller companies and those that focused on a single

Open access
European Journal of Microbiology and Immunology
Authors:
Mohsen Heidary
,
Maryam Shirani
,
Melika Moradi
,
Mehdi Goudarzi
,
Ramin Pouriran
,
Tayebe Rezaeian
, and
Saeed Khoshnood

culture conversion, and accelerated cavity closure were shown. In terms of negative side effects, skin pigmentation has been observed in 75–100% of cases within a few weeks [ 126 ]. Linezolid (LNZ) is an important anti-TB agent to treat infection with MDR

Open access

A Gödöllői Agrártudományi Egyetemen 1970-ben 1 hektáros kísérleti területet hoztak létre, ahol 16 éven keresztül vizsgálták különböző műtrágyakezelések (N, P, K) kukorica monokultúrára gyakorolt hatását. Ezt követően összesen 6 t·ha-1 mennyiségű CaCO3-ot juttattak ki a kísérleti terület felére, majd 1995-ben a terület-re fehér akácot telepítettek. A munka során a nagy mennyiségű, komplex műtrágyá-zás hosszú távú hatását vizsgáltuk 20 éve telepített akácállomány szerkezeti para-métereire. Ehhez 48 mintaparcellát jelöltünk ki (4x12 műtrágya-kezelés) úgy, hogy minden kezeléscsoportból egy-egy ismétlés legyen.

A legfontosabb meghatározott paraméterek a törzsszám, a törzstávolság, a lomb-korona-záródás, a cserjeszint-záródás, a körlapösszeg, az átlagos mellmagassági átmérő, az átlagmagasság és a fatérfogat voltak. Ehhez a mintaterületen található 369 db akác mellmagassági átmérőit és 40 mintafa magasságát mértük meg.

A statisztikai elemzés során kéttényezős varianciaanalízist és korreláció-analízist alkalmaztunk.

Az eredmények alapján minden szerkezeti paraméter esetében szignifikáns kü-lönbség volt, a kezelések tehát hatással voltak az akácos szerkezetének alakulására. A lineáris korrelációvizsgálat eredményei szerint a kijuttatott tápanyagok és a me-szezés hatásai komplex formában jelentkeznek. A kijuttatott foszfor- és kálium csak a lombkorona-záródásra mutatott gyenge korrelációt. A kijuttatott nitrogén ható-anyagra sem lehet korrelációt megállapítani. Ennek oka valószínűleg az, hogy a nagy mennyiséget kapott parcellákon csökkent a légköri nitrogénfixáció. A mesze-zés hatására több helyen adódott szignifikáns különbség, tehát a kijuttatott CaCO3 hatással volt az egyes elemek felvehetőségére, így az állomány szerkezeti paraméte-reire. A meszezés hatása leginkább a növőtér nagyságában és a cserjeszint záródá-sában mutatkozik meg. A csökkent növőtér eredményeképp az egyes szerkezeti paraméterek (átlagos mellmagassági átmérő, átlagmagasságok) értékei csökkentek, ez azonban nem okozta a hektáronkénti fatérfogatok alacsonyabb értékét.

A kijuttatott műtrágyaadagok növelték a faállomány térfogatát, a termőhely mi-nősége ellenére jó-közepes fatermési osztályokat lehet megállapítani. A kis parcel-laméretek és az erdők tápanyagforgalmának sajátosságai miatt az állomány egyes paraméterei a kiegyenlítődés irányába mutatnak.

Restricted access