Search Results

You are looking at 31 - 37 of 37 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

: Studien Verlag . Pusztay , János 1977 Az ugor-török háború után [After the Ugric vs Turkic War] . Budapest : Magvető . Pusztay , János 1985 A hun mondától a finnugor rokonságig [From the Hunnish Myth to the Finno- Ugrian Kinship] . In

Restricted access

. Mari Woman and Modernization], 155 – 164 . Helsinki : Suomalais-Ugrilainen Seura /Finn-Ugor Ushem . Liptak , Orsolya 1997 Egészség és tisztasâg . Az ember teste a szâzad eleji tankönyvekben [Health and Cleanliness. The Human Body in the

Restricted access

(Budapest: MTA ZTI, 1980), 159–173; id., “Régi rétegek a volga-kámai finnugor és török népek zenéjében,” in Zenetudományi Dolgozatok 1982, ed. by Melinda BERLÁSZ and Mária DOMOKOS (Budapest: MTA ZTI, 1982), 323–347. 8 János SIPOS, Török népzene , 2 vols

Open access

. 1992.] Hoppál , Mihály 1988 Finnugor mitológia [Finno-Ugric Mythology]. In Tokarev , S. A. (EIC): Mitológiai enciklopédia I . 530 - 538 . Budapest : Gondolat Kiadó . [Moscow 1980-1982.] Hoppál , Mihály 1996 A magyar samanizmus és

Restricted access

az, hogy a nyilván finnugor nyelvet beszélő magyarok a kabar csatlakozás következtében kétnyelvűekké lettek, vagyis törökül is megtanultak. Nézetünk szerint a DAI e rendkívül fontos tudósítását a régi magyar történet kutatói még mindig nem

Restricted access

Az etnolingvisztika magyar „előfutárai” [Hungarian “Forerunners” of Ethnolinguistics] . In Szathmári , István (ed.) Tanulmányok a magyar és finnugor nyelvtudomány történetéből (1850–1920) , 131 – 135 . Budapest : Tankönyvkiadó . Győri , Klára

Open access

szemléletben (Montreal, 1988). Csepregi, Mária, “Kérdések a nyelvrokonságról,” in Finnugor kalauz , ed., Csepregi Mária, Budapest: Panoráma (200), 9–18. Erdélyi, István, “A Magyar őstörténet néhány alapproblémája,” Keletkutatás (Fall 1989), 14

Restricted access