Search Results

You are looking at 31 - 40 of 80 items for :

  • "ifjúság" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Sine morbo személyek álláskeresés léthelyzetéből következő személyiségi, képesség- és állapotváltozásainak feltárása Rorschach-próbával

Applying the rorschach test to analyse the personality, capacity and status of “sine morbo” individuals following unemployment-induced changes in their existential situation

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Nagy Zsófia, Lovas Éva, Takács Szabolcs, and Császár-Nagy Noémi

. ( 2012 ). Krízislélektan . Budapest : ELTE Eötvös Kiadó . Karácsony S . ( 1991 ). Ifjúság és hivatás . Budapest : Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya . Karácsony S . ( 2003 ). Magyarság és nevelés. Válogatott tanulmányok Budapest: Áron

Open access
Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors: Erika Vassné Figula, Ferenc Margitics, Lászlóné Barcsa, Mária Madácsi, Zsuzsa Pauwlik, and Tiborné Rozgonyi

, Oxford. Swain, J. (1998): What does bullying really means? Educational Research, 40: 357–364. Utasi J. (2000): Erőszak az iskolában. Család, Gyermek, Ifjúság, 1: 27

Restricted access

aus ungarischen Sammlungen 1835–1886 1966 Liszt, Ferenc (1989) Válogatott levelei. Ifjúság — virtuóz évek — Weimar (1824

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Éva Bíró, Ilona Balajti, Róza Ádány, and Karolina Kósa

Bauer B., Szabó A.: Ifjúság 2004. Gyorsjelentés. Mobilitás Ifjúságkutatási Iroda, 2005. Szabó A. Ifjúság 2004. Gyorsjelentés

Restricted access

-, secondary school children and students. (In Hungarian: Ifjúság-egészség-sport. A sportolás hatásának átfogó háttérvizsgálata általános és középiskolások, illetve egyetemisták körében.) Magyar Sporttudományi Füzetek-XI. Magyar Sporttudományi Társaság

Restricted access

Középiskolai diákok munkához és továbbtanuláshoz fűződő viszonya

High School Students Attitudes to Work and Further Education

Educatio
Author: Zsófia Kocsis

.) Magyar Ifjúság 2012. Tanulmánykötet . Budapest, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. pp. 127–152. 9 Jancsák Cs. & Polgár Zs. (2010) Középiskolások továbbtanulási motivációi és

Open access

Munkásfiatalok az újkapitalizmusban

Young workers in the new capitalism

Educatio
Authors: Eszter Bartha and András Tóth

the Rise of the Private Sector in Hungary. Ann Arbor, The University of Michigan. 18 Somlai P. – Bognár V. – Tóth O. & Kabai I. (2007) Új ifjúság

Restricted access

eating disorders: a national clinical practice guideline. London: NICE Somlai, P., Bognár, V., Tóth, O., & Kabai, I. (2007). Új ifjúság. Szociológiai tanulmányok a posztadolescensekről . Budapest: Napvilág Kiadó

Restricted access

A cigányság középosztályosodása

The Emergence of Romani Middle Class

Educatio
Author: Katalin Forray R.

–87. 11 Gábor K. (1992) A középiskolát végzettek középosztályosodása. In: Gábor K. (ed.) Civilizációs korszakváltás és ifjúság . Szeged, Budapest, MEH IKT. pp. 99–117. 12

Open access

határterületeiről. 133-145. R. K. Egyházi Szeretetszolgálat Ifjúság- és Családsegítő Csoportja és a Szeged-Csanádi Püspökség, Budapest Tanulmányok a vallás és lélektan határterületeiről 133

Restricted access