Search Results

You are looking at 31 - 40 of 253 items for :

  • "immunohistochemistry" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Magyar Sebészet
Authors:
Ildikó Takács
,
Szabolcs Horváth
,
Borbála Balatonyi
,
Szaniszló Jávor
,
Ágnes Molnár
,
Sarolta Gáspár
,
Rebeka Hajós
,
Ágnes Meczker
,
János Lantos
,
Erzsébet Rőth
, and
György Wéber

Absztrakt

Bevezetés/célkitűzés: A hasfali sérvek laparoscopos megoldásában a sebészi háló intraperitonealis pozícióban kerül beültetésre. Állatmodellekben és a humángyakorlatban egyaránt ígéretesek a kombinált, többrétegű hálók. Jelen kísérlet célja két eltérő szerkezetű, szilikonbevonatú polipropilén háló biológiai viselkedésének összehasonlítása volt. Anyag és módszerek: Új-zélandi fehér nyulak hasfalán egy 3 × 4 cm nagyságú, teljes vastagságú hasfaldefektust készítettünk, melyet összetett hálóval fedtünk. 20 állatba a felszínén lamináris szilikonréteggel bevont hálót (LSPP), a másik 20 nyúl esetében szilikonnal impregnált polipropilén filamentumból szőtt hálót (MSPP) ültettünk be. Az intraperitonealis adhaesioképződés mértékét és a hálók beépülését vizsgáltuk. Immunhisztokémiai módszerrel az osztódó sejtek jelenlétét és eloszlását az idegen anyag környezetében (Ki-67), az érújdonképződést (VEGF) és a kialakuló neoperitoneum-réteget (CK) vizsgáltuk, scanning elektronmikroszkóppal a halók felszínét tanulmányoztuk. Eredmények: Az intraperitonealis adhaesioképződés mértéke az első héten nem mutatott eltérést, míg a harmadik héten az LSPP szignifikánsan kevesebb kitapadást generált. A Ki-67 antitest jelölés szignifikánsan alacsonyabb aktivitású volt a makroporózus hálók csoportjában. Ugyanebben a csoportban a VEGF pozitivitás időarányosan nőtt, míg az LSPP esetében nem változott. A vékony neoperitoneum-réteg csak a makroporózus háló felszínén volt szövettanilag kimutatható (CK jelölés), az LSPP esetében hiányzott. Következtetések: A sebészi háló alapanyaga és textúrája is meghatározó szerepet játszik a befogadó szövetbe történő integrációban, mely arányos a kiváltott idegentest-reakcióval.

Restricted access

Immunohistochemistry was applied to determine the distribution patterns of nerve fibres containing tyrosine hydroxylase (TH), dopamine β-hydroxylase (DβH), neuropeptide Y (NPY), vasoactive intestinal peptide (VIP) and vesicular acetylcholine transporter (VAChT) in the prostate, seminal vesicle (SV) and bulbourethral glands (BU) of male sheep. In all organs studied, cholinergic innervation was more developed than noradrenergic innervation. Numerous VAChT-immunoreactive (IR) nerve fibres were found in the muscular layer and mucosa of the SV and BU as well as in the prostate. A similar abundance of noradrenergic nerve fibres (showing immunoreactivity both to TH and DβH) was also found in both layers of the SV and BU (but not in the prostate). In the prostate a moderate density of VIP-IR nerve fibres was present but only very scarce NPY-IR nerve fibres were shown. All the studied accessory sexual glands (ASG) of male sheep contained VIP-IR nerve fibres in a similar frequency. Double immunohistochemistry revealed that the vast majority of noradrenergic nerve fibres also contained NPY. None of the noradrenergic nerve fibres showed the presence of VAChT or VIP. The possible functional significance of these findings is discussed.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Helén Hevér
,
Károly Altdorfer
,
Tivadar Zelles
,
Bayarchimeg Batbayar
, and
Erzsébet Fehér

533 548 Kanazawa, H., Yoshie, S.: The taste bud and its innervation in the rat as studied by immunohistochemistry for PGP 9.5. Arch. Histol. Cytol., 1996, 59

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Anita Sejben
,
László Tiszlavicz
,
József Furák
,
Krisztina Boros
,
Zoltán Sápi
, and
Tamás Zombori

Absztrakt:

A pulmonalis arterialis intimalis sarcoma ritka, magas mortalitású daganat, mely lokalizációja miatt a pulmonalis embolia, valamint a tüdőgyulladás tünettanát utánozhatja. A diagnózis felállítása és a megfelelő kezelés kiválasztása körül számos kérdés merülhet fel. Egy 46 éves, korábban hereseminoma, pulmonalis embolia, asztma, valamint pollenallergia miatt kezelés alatt álló férfi kontroll mellkasi CT-felvételén bal oldalon a mediastinalis pleurát infiltráló, az arteria pulmonalist teljesen elzáró, összességében 7–8 cm-es térfoglaló folyamatot írtak le. A hörgőbiopsziás mintából orsósejtes tumor diagnózisa született, illetve leiomyoma, leiomyomatosus hyperplasia, illetve leiomyosarcoma lehetőségét vetették fel. A fennálló obstrukció miatt a beteg bal oldali tüdőeltávolításon esett át. A szövettani vizsgálat a pulmonalis artériákban terjedő, orsósejtes daganatot kórismézett, immunhisztokémiailag diffúz SMA- és fokális MDM2-pozitivitással, valamint magas proliferációs aktivitással. A h-caldesmon, az S100 protein, az ERG, valamint a pancitokeratin-immunfestések negatívnak bizonyultak. Fluoreszcens in situ hibridizációval a tumorsejtek mintegy 10%-ában polysomiát, illetve MDM2-amplifikációt lehetett igazolni, aminek alapján a „high-grade” pulmonalis arterialis intimalis sarcoma diagnózisa megerősítésre került. Féléves követés alatt a betegség nem újult ki. A pulmonalis arterialis intimalis sarcoma pontos incidenciája nem ismert. Egyes források szerint a krónikus pulmonalis hypertoniás betegek 1–4%-ánál fordul elő. A tünetek közül a fogyás kelti fel a leginkább a daganatos betegség gyanúját. A képalkotó és a kórszövettani vizsgálatoknak kulcsszerepük van a diagnózis felállításában. A daganat rossz kórjóslata miatt a minél korábbi felismerés és a kemoterápiával kombinált sebészi kezelés javíthatja a túlélési lehetőségeket. Orv Hetil. 2020; 161(6): 232–236.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Tamás Bubán
,
László Tóth
,
Miklós Tanyi
,
János Kappelmayer
, and
Péter Antal-Szalmás

415 Scalzo, D. A., Kallakury, B. V., Gaddipati, R. V. és mtsai: Cell proliferation rate by MIB-1 immunohistochemistry predicts postradiation recurrence in prostatic

Restricted access
Magyar Onkológia
Authors:
Éva Kaszper
,
Zoltán Hanzély
,
Béla Szende
,
Gabriella Dabasi
,
Miklós Garami
,
Dezső Schuler
, and
Péter Hauser

Absztrakt

Gyermekkorban a leggyakoribb rosszindulatú központi idegrendszeri daganat a medulloblastoma, mely az adekvát terápia ellenére gyakran recidivál. A primer tumor szomatosztatinreceptor-2-t (SSTR-2) expresszál, a recidívák receptorstátuszáról azonban nem állt rendelkezésünkre irodalmi adat. A receptor jelenlétének a recidíva korai kimutatásában és a terápiában is jelentősége lehet. Jelen munkánk célja az volt, hogy megvizsgáljuk, a gyermekkori medulloblastoma recidívája esetén a tumor megtartja-e SSTR-2-expresszióját. A Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikáin 1998 és 2004 között kezelt, primeren és recidíva esetén is az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézetben operált 10 recidiváló medulloblastomás beteg primer tumorának és recidívájának SSTR-2-expresszióját vizsgáltuk immunhisztokémiai módszerrel. Valamennyi esetben meghatároztuk az SSTR-2-pozitív tumorsejtek százalékos arányát és a festődés intenzitását a primer és recidív tumorokban. A primer tumor minden esetben SSTR-2-pozitív volt és a receptor kifejeződése a recidívában is megmaradt. Az SSTR-2-pozitív tumorsejtek százalékos aránya 30–90% között volt. Pozitív in vivo kontrollként Octreoscan-vizsgálat állt rendelkezésünkre 2 beteg esetében, melyek eredményével az immunhisztokémiai vizsgálatok eredménye korrelált. Amennyiben a tumor primeren SSTR-2-t expresszál, a recidíva korai kimutatása Octreoscan-vizsgálattal lehetséges, és szóba jöhet SSTR-agonista analógok (octreotide) terápiás alkalmazása is a recidívák kezelésében.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Judit Bedekovics
,
László Rejtő
,
Béla Telek
,
Miklós Udvardy
,
Anikó Újfalusi
,
Éva Oláh
,
Zsuzsa Hevessy
,
János Kappelmayer
,
Béla Kajtár
, and
Gábor Méhes

A nucleophosmin gén (NPM1) 12-es exonjának mutációja, jelenlegi ismereteink szerint, a leggyakoribb genetikai eltérés akut myeloid leukaemiában. Az eddigi beszámolók alapján kimutatásával a betegség sajátos biológiájú és kedvező lefolyású formája határozható meg, amely a leukaemiák WHO-osztályozásában 2008-tól külön csoportként kerül említésre. A mutáció hatására megváltozik a kódolt fehérje sejten belüli eloszlása, és az NPM fehérje a sejtmag helyett a citoplazmában halmozódik fel (NPMc+). Ez a jelenség, amely a kizárólag mutáns géntermék kapcsán figyelhető meg, szövettani vizsgálat keretében immunhisztokémiával is kimutatható. Jelen tanulmányunkban hazai körülmények között először vizsgáltuk az NPM-mutáció előfordulását felnőttkori AML-ben immunhisztokémia módszerével. A 2005 és 2008 között diagnosztizált összesen 41 eset részletes kiértékelése során 6 esetben (14,6%) észleltünk citoplazmikus reakciót, valamennyi de novo jelentkező és jellegzetes citogenetikai eltérést nem mutató AML-esetek közül került ki (6/23, 26,1%), egy kivételével nőbetegekben. A blasztsejtek alacsony CD34-, c-kit- és HLA-DR-expressziója alapján a NPMc+ AML a nem érintett esetektől jól elkülöníthetőnek bizonyult, ezek a markáns jellegzetességek az eddig közölt külföldi adatokkal teljes mértékben megegyeznek. Tapasztalataink alapján az NPM-mutáció immunhisztokémiai vizsgálata egyszerűen beépíthető a hétköznapi hematológiai diagnosztikai gyakorlatba.

Restricted access

A vascularisatio és a proliferatio prognosztikai szerepe májmetastasist adó rectumcarcinomákban

Prognostic role of vascularisation and proliferation in rectal cancer with liver metastasis

Magyar Sebészet
Authors:
Gábor Bognár
,
Andreas Imdahl
,
Bíborka Bereczky
,
György Ledniczky
,
Gábor István
,
Éva Katalin Tóth
,
Christian Ihling
, and
Pál Ondrejka

Absztrakt

Bevezetés: A tumorok vascularisatiójának és proliferatiójának prognosztikai szerepéről eltérő eredmények láttak napvilágot. A végbélrák prognosztikájában a májmetastasis jelenléte vagy megjelenése meghatározó szereppel bír. Munkánk célja a fenti prognosztikai faktorok vizsgálata és elemzése volt. Beteganyag és módszer: 37 végbélrákos betegnél végeztünk vizsgálatokat, akik preoperatív radioterápián, resectión és adjuváns kemoterápián estek át. A májmetastasisok közül 17 szinkrón volt, a többi öt éven belül került felismerésre. Immunhisztokémiai eljárással (CD34 és MIB-1) határoztuk meg a rectumtumor vascularisatióját (microvessel density: MVD) és a proliferatiós indexet (PI). Az eredményeket összevetettük a klinikopatológiai leletekkel és a betegek utánkövetési eredményeivel. Eredmények: A túlélésre a metastasis megjelenése volt a legjelentősebb befolyással. A pN státusz és a MVD ugyancsak szignifikánsan prognosztikus volt a betegségmentes és az 5 éves túlélésre egyaránt. A magasabb PI csak alacsony tumorvascularisatio mellett mutatott kedvező prognosztikai értéket. Összefoglalás: Az általunk vizsgált májmetastasist adó rectalis adenocarcinomák esetében a metastasisok megjelenéséig eltelt idő, a nyirokcsomók érintettsége (pN) és a tumor vascularisatiója bizonyult független kedvezőtlen prognosztikai faktornak.

Restricted access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors:
Izabela Janus
,
Marcin Nowak
,
Agnieszka Noszczyk-Nowak
,
Rafał Ciaputa
,
Małgorzata Kandefer-Gola
,
Urszula Pasławska
,
Rafał Sapierzyński
,
Wojciech Łopuszyński
, and
Iwona Otrocka-Domagała

Primary heart tumours affect less than 1% of dogs. Due to their rare incidence, every research showing the frequency of cardiac tumours is valuable. Routine diagnostics is often complemented with immunohistochemical analysis. This study was conducted on 110 patient records from all veterinary faculties in Poland from dogs diagnosed with heart tumours between 1970 and 2014. The dogs’ age, breed and sex with tumour localisation and histopathological diagnosis were analysed. Because of its most common incidence, samples of haemangiosarcoma underwent further examination with assessment of the expression of cell markers that have not been evaluated earlier (i.e. minichromosome maintenance proteins and beta-catenin). We noted 111 tumours including 88.3% malignant and 10.8% benign ones. Haemangiosarcoma and aortic body tumour were the most frequent cardiac neoplasms in the dogs examined (45.9% and 27.9% of all tumours, respectively). Immunohistochemical analysis of haemangiosarcoma showed a positive expression of all markers examined. CD31, vimentin, and beta-catenin showed a positive reaction in all 11 samples examined. At least one proliferative marker (Ki-67, MCM-3 or MCM-7) showed a positive reaction in each sample. MCM-3 showed a higher expression than the two other proliferative markers (P = 0.006), but only Ki-67 showed a positive correlation with the mitotic index (P > 0.05, r = 0.89). Although beta-catenin, MCM-3 and MCM-7 showed a positive reaction in the haemangiosarcomas examined, their usefulness as diagnostic and prognostic factors should be a topic of further research.

Restricted access
Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica
Authors:
Lóránd Dénes
,
Zsuzsanna Pap
,
Annamária Szántó
,
István Gergely
, and
Tudor Sorin Pop

The vomeronasal organ (VNO) is the receptor structure of the vomeronasal system (VNS) in vertebrates. It is found bilaterally in the submucosa of the inferior part of the nasal septum. There are ongoing controversies regarding the functionality of this organ in humans. In this study we propose the immunohistochemical evaluation of changes in components of the human vomeronasal epithelium during foetal development. We used 45 foetuses of different age, which were included in three age groups. After VNO identification immunohistochemical reactions were performed using primary antibodies against the following: neuron specific enolase, calretinin, neurofilament, chromogranin, synaptophysin, cytokeratin 7, pan-cytokeratin and S100 protein. Digital slides were obtained and following colorimetric segmentation, surface area measurements were performed. The VNO was found in less than half of the studied specimens (42.2%). Neuron specific enolase and calretinin immunoexpression showed a decreasing trend with foetal age, while the other neural/neuroendocrine markers were negative in all specimens. Cytokeratin 7 expression increased with age, while Pan-Ctk had no significant variations. S100 protein immunoexpression also decreased around the VNO. The results of the present work uphold the theory of regression of the neuroepithelium that is present during initial stages of foetal development.

Restricted access