Search Results

You are looking at 31 - 40 of 54 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

In diesem Beitrag ist die Entwicklung der ausgewählten Gräberfelder des Donau-Theiß-Gebietes analysiert, insbesondere hinsichtlich des Vorhandenseins einer scheinbaren Kontinuität oder Diskontinuität. Dabei reicht der Zeitrahmen von der mittleren Bronzezeit bis zur späten Eisenzeit bzw. bis zur ungarischen Landnahmezeit. Die Grabfunde weisen darauf hin, dass keine echte Belegungskontinuität in diesen Gräberfeldern besteht.

Restricted access

halomsírok a Dunántúlon. Veszprém. Római kori halomsírok a Dunántúlon. Ottományi 1991 Késö római kerámia a leányfalui örtoronyból (Der

Restricted access

A korai Lengyel-időszak települése Budapest III. ker. Csúcshegy-Harsánylejtőn

(Előzetes jelentés a 2006–2007. és 2012. évi feltárások alapján)

Archaeologiai Értesítő
Author: M. Virág Zsuzsanna

. Tóth Zsuzsanna 2011 Festett kerámia a lengyeli kultúra kezdetén (Bemahlte Keremik am Anfang der Lengyel-Kultur) . In: Farkas Cs. (szerk.): Idocsiga. Újabb eredmények Vas megye

Restricted access

Az Árpád-Kori Egri Püspöki Központ Kialakulása

Emergence of the Árpádian age Episcopal centre in Eger

Archaeologiai Értesítő
Author: Buzás Gergely

vár 2017-es feltárásának Árpád-kori kerámia anyaga . In: H . Szilasi Á . (szerk.): Örökségünk védelme és jövője 3. A Dobó István Vármúzeumban 2017. február 9–10-én megrendezett restaurátor szimpózium tanulmánykötete. Studia Agriensia 38 , Eger

Open access

császárkori fazekasműhely Óbudán (A potter’s workshop at Óbuda from the early imperial period). ArchÉrt 98, 60–79. Parragi Gy. 1980 Az aquincumi katonaváros kerámia- és téglaégető műhelye (The ceramics and brick workshop of the

Restricted access

2009 A Dunántúli vonaldíszes kerámia kultúra új lelohelyei a Kisalföldön (A new site of the Transdanubian Linear Pottery Culture in the Little Hungarian Plain) . In: B ende L. – L orinczy G. (szerk.): Medinától Etéig. Tisztelgo írások

Restricted access

. Szakdolgozat, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. s. a. Erodítéskutatás Zalavár-Várszigeten –Kerámia és keltezés . In: Perémi Á. (szerk.): Hadak útján. A népvándorlás kor fiatal kutatóinak konferenciája XXIII . Veszprém

Restricted access

kerámia a legdominánsabb szereplő, de ezen túl kisebb számban előfordulnak ékszerek, eszközök, szerszámkövek, üvegygyöngyök, csonteszközök, nyersanyagok és vasolvasztáshoz kapcsolódó leletek. A legjobban kidolgozott fejezet az „Edényművesség”. 28 Ennek

Restricted access

Ottományi, K. 1991 Késő római kerámia a leányfalui őrtoronyból (Keramik aus dem Burgus von Leányfalu). StComit 22, 5-144. Késő római kerámia a leányfalui őrtoronyból (Keramik aus dem Burgus von Leányfalu

Restricted access

Karácson S. (1985): Téglaszerkezet fejlesztése. Kerámia zsaluzatos vasbeton áthidalók. Irányterv és alkalmazástechnikai dokumentáció, 60 o. Karácson S. (1984): Közösségi épületek homlokzati nyílászáró szerkezeteivel

Restricted access