Search Results

You are looking at 31 - 40 of 132 items for :

  • "labour market" x
  • Social Sciences and Law x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Rendészeti közösségi oldalak alkalmazása a szaknyelvoktatásban

The Use of Policing Social Networking Sites in Teaching Technical Languages

Educatio
Author:
Erna Uricska

Összefoglaló. A felsőoktatás egyik fontos feladata, hogy igazodjon a munkaerőpiac kihívásaihoz. Korábban még nem létező, digitális képességekre épülő pozíciók jelentek meg az utóbbi években, amelyek ellátásához a digitális olvasás- és írástudás, valamint a kommunikáció fejlesztése elengedhetetlen. A tanulmány célja a hallgatók jelenlegi digitális és verbális kommunikációs szintjének és azok fejlesztési lehetőségeinek bemutatása a rendészeti szaknyelvi órák keretében. Bemutatjuk a különböző nyelvtanítási módszerek és nyelvtanulási stratégiák alkalmazhatóságát, melyre építve ismertetjük a tervezett empirikus vizsgálatunk legfontosabb jellemzőit, melyet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán a rendészeti szaknyelvet tanuló hallgatók körében valósítunk majd meg.

Summary. One of the main tasks of higher education is to adapt to the challenges of the labour market. New positions have emerged nowadays that can be filled only by those possessing appropriate digital and communication skills, thus these jobs require these skills on a daily basis. The aim of the study is to present the students’ actual digital and verbal communication level and the possible ways of their improvement in ESP (English for Specific Purposes) classes. We present the applicability of various language teaching methods and language learning strategies, and relying on them, we present the main characteristics of our planned empirical research that will be carried out with the students of the Faculty of Law Enforcement at the University of Public Service.

Open access

Középiskolai diákok munkához és továbbtanuláshoz fűződő viszonya

High School Students Attitudes to Work and Further Education

Educatio
Author:
Zsófia Kocsis

Absztrakt:

Kutatásunkban olyan Hajdú-Bihar megyei középiskolákat kerestünk fel, ahol magas a hátrányos helyzetű tanulók aránya. A 9. és 11. évfolyam tanulóinak a továbbtanulási terveit és munkatapasztalatait vizsgáltuk, online és papíralapú kérdőívek segítségével. A diákok céljai között kismértékben jelent meg a továbbtanulási szándék, a munkaerőpiacon való elhelyezkedés fontosabb volt számukra. A diákok egy része már rendszeresen vállal munkát a középiskolai évei alatt, azonban nincs szignifikáns összefüggés a munkavállalás és a szülők foglalkoztatottsága között. Továbbá megfigyelhető volt, hogy a munkavállaló diákokban talán a munkatapasztalataik révén jobban körvonalazódtak jövőbeli céljaik és továbbtanulásra vonatkozó terveik.ldásait felhasználva a vizsgálat módszereihez keres fejlesztő támpontokat.

Open access

economic environment expect that graduates entering the business world are already ready for the labor market challenges of the industry. However, employers often encounter the fact that the existence of theoretical knowledge is not directly proportional to

Open access

former should last at least three years and should give access to the labour market, representing, therefore, the student’s level of qualification, whereas the second cycle is preconditioned by the completion of the first, and should lead to further

Open access

primary school” ( European Commission, 2014 ) because that it would be a vital precondition for social mobility and the integration of Roma into the region's labor market. In chapter 1, Hofmann concentrates on the post-war turning points of Roma bottom

Open access

very start of their employment. However, the imbalance between academic studies and practical experiences built into university provision resulted in graduates often not being prepared for the labour market ( Tomlinson, 2012 ). This article discusses

Open access

development at work are distributed, structured, experienced and used. Concepts of knowledge economies and learning societies have come to dominate public debates about the effects of labour market changes on work organisations. All kinds of learning

Open access

success in studies and/or the labor market. According to Mándoki and Hegedűs (2022a , 2022b) , this is especially important for younger parents, and their kindergarten choice is significantly influenced by whether their child can participate in foreign

Open access

individuals become involved choosing their careers, familiarizing themselves with the labor market, and preparing to adjust to the workplace. It also highlights the role of part-time student employment in career socialization and in the transition from

Open access

Introduction A recurrent theme in contemporary research on the content and function of vocational education and training (VET) is the notion of an ongoing change of skill requirements in the labour market and a

Open access