Search Results

You are looking at 31 - 40 of 910 items for :

  • "motivation" x
  • Behavioral Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

; Laconi, Pirès, & Chabrol, 2017 ; Parker & Plank, 2000 ; Yee, 2007 ; Zanetta et al., 2011 ). Information seeking is another major motivation for going online. This motivation, also known as “instrumental use,” was demonstrated to be unrelated to

Open access
Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
Nikolett Pápay
,
Adrien Rigó
,
Olivér Nagybányai Nagy
, and
Adrienn Soltész

Elméleti háttér: Magyarország az egyik legalacsonyabb termékenységű ország, ezért fontos feladat a gyermekvállalási attitűdöket befolyásoló tényezők feltárása. A pszichoszociális változók szerepét eddig csak részben vizsgálták. Cél: Célunk az egyetemista nők anyasággal kapcsolatos belső reprezentációinak gyermekvállalási motivációra gyakorolt hatását feltárni. Ezenfelül demográfiai és személyiségváltozók (Big Five, optimizmus), valamint egészségmutatók hatását is vizsgáljuk a gyermekvállalási attitűdök oki hátterének komplexebb megismerése céljából. Módszer: „A nők reprodukciós egészségéért” elnevezésű kérdőíves kutatásunk 561 gyermektelen egyetemista hallgatónő részvételével zajlott. Vizsgálatunkban saját szerkesztésű skálákat (Anyaság-reprezentációk Kérdőív, Fertilitás-tudatosság Skála), valamint standardizált mérőeszközöket (Big Five Inventory, Life Orientation Test – Revised) használtunk. Az elővizsgálatokat követően a gyermekvállalás fontossága és időzítése csoportosító változóinkra diszkriminanciaanalízist végeztünk, lépésenkénti módszerrel. Eredmények: A gyermekvállalás fontossága változónk mentén történő csoportokba sorolást két változó határozta meg: az anyaságot a női identitással azonosító, valamint az anyaságot terhes szerepként meghatározó reprezentáció. A Wilks-féle lambda értéke 0,74 (p < 0,001) volt, prediktor-változóink a besorolások 26%-át magyarázták. A gyermekvállalás időzítése csoportosító változó esetében legjelentősebb diszkrimináló erővel az életkor, a párkapcsolat stabilitása és a tudatos készülés az anyaságra változóink rendelkeztek. Ez esetben a Wilks-féle lambda 0,82 (p < 0,001) volt, prediktor-változóink pedig a besorolások 18%-át magyarázták. Következtetések: Eredményeink alapján az anyaság belső reprezentációinak feltárása fontos lehet a gyermekvállalási szándék bejóslásában. Terápiás vonatkozásban távlati cél az anyaság-reprezentációk megértése és átkeretezése.

Restricted access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Haoran Meng
,
Hongjian Cao
,
Ruining Hao
,
Nan Zhou
,
Yue Liang
,
Lulu Wu
,
Lianjiang Jiang
,
Rongzi Ma
,
Beilei Li
,
Linyuan Deng
,
Zhong Lin
,
Xiuyun Lin
, and
Jintao Zhang

; LaRose, Lin, & Eastin, 2003 ; Park, 2010 ), and thus phone use motivation has long been suggested as a crucial antecedent in the development of PSU ( Kardefelt-Winther, 2014 ). Previous studies have examined associations between different types of phone

Open access

Abstract

The aim of the study was to investigate the influence of approach and avoidance motivation (evoked by particular bodily states) on the breadth of attentional scope. It was hypothesized that the enactment of approach behavior (induced by arm flexion) would broaden, whereas the enactment of avoidance behavior (induced by arm extension) would narrow attentional scope. Both conditions were also compared with neutral condition (with no additional action). Under these conditions subjects performed an attentional task — they had to respond to the dot appearing in one of the 5 positions on the screen (one central and four peripheral, situated on the horizontal line). Longer Reaction Times for the central dot position were observed. Such pattern of results can be caused by an inhibition of return-like (IOR) effect, evoked by the centrally situated fixation cross, disappearing before the exposition of the dot. To rule out this possibility a second study was conducted, using another type of fixation point. IOR-like effect has been minimized. However, this experiment also failed to show differences in performance on attentional task between conditions. In every condition reaction times were shortest for the central target location. Possible explanations of such pattern of results and ideas for future research are presented.

Restricted access

A tehetség változó koncepciói

Changing Concepts Of Giftedness

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Rebeka Jávor
,
György Révész
,
László Séra
, and
János Szabó

.1037/0022-3514.45.2.357 Amabile , T. M . ( 1993 ). Motivational synergy: Toward new conceptualizations of intrinsic and extrinsic motivation in the workplace . Human Resource Management Review , 3 ( 3 ), 185 – 201 . 10.1016/1053-4822(93)90012-S Amabile , T. M . ( 1997

Open access

position on a leader board ( King & Delfabbro, 2016 ). As SCG can be played without risking any money, it might be expected that people’s motivations for playing are largely intrinsic in nature. However, the fact that some people are willing to spend money

Open access

A gamerek és e-sportolók személyes jellemzői, motivációi, valamint életminőségük vizsgálata a játszási szokások tükrében

Personal characteristics, motivation and quality of life of athletes and gamers in light of gaming habits

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
Zsófia Tea Kányai
,
Mátyás Osváth
, and
Karolina Kósa

.D ., Ágoston , Cs ., Nagygyörgy , K ., Kökönyei , Gy ., et al . ( 2015a ). The mediating effect of gaming motivation between psychiatric symptoms and problematic online gaming: An online survey . Journal of Medical Internet Research , 17 ( 4 ), e88

Open access

. Gambling motives and personality In a separate body of literature, motivations for gambling have been found to contribute to the development and preservation of disordered gambling. Several motivational models have been proposed; however, the

Open access

activity, and CC showing the greatest levels of enzymatic function ( Zabetian et al., 2001 ). These genotypes are further associated with alterations in emotional/motivational processing; for example, T-carriers demonstrate diminished empathic ability

Open access

Abstract

Background

Adolescent shoplifting occurs in an estimated 15% of the United States population. Although adolescent stealing is associated with significant psychosocial consequences there is limited research concerning efficacious treatments.

Case study

A 17-year-old male with a history of compulsive stealing was treated using a six-session, individualized cognitive-behavioral therapy protocol which included motivational interviewing, psycho-education, behavioral modification, and an exposure script using imaginal desensitization. After the six-session therapy, the patient continued for eight further sessions of therapy to maintain treatment gains. His Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale scores dropped from a 22 pre-treatment to a 3 at the end of the 14 sessions of therapy and he remained abstinent from stealing.

Discussion

This case reports on the successful use of an individualized, cognitive behavioral therapy on an adolescent with compulsive shoplifting and other antisocial behaviors. This treatment provides a promising step towards the treatment of a relatively common adolescent behavior.

Open access