Search Results

You are looking at 31 - 35 of 35 items for :

  • "nemzeti identitás" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A budai Várnegyed fejleszthetőségének városépítészeti vonatkozásai •

Történelmi városközpontok morfológiai adottságainak és rekonstrukciós folyamatainak összevetése

Questions at the Urban Scale on the Development of the Buda Castle District •

Comparing the Morphological Givens and Reconstruction Processes of Historical Urban Centres
Építés - Építészettudomány
Author:
Bálint Kádár

képét – az a gondolat vezérelte, hogy Varsó történelmi képe és ennek kortárs megléte alapvetően szükséges a lengyel nemzeti identitás megőrzéséhez (helyreállításához). 34 A kiemelt egyházi épületek rekonstrukciója

Open access

„Áldjon vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell” – Új megközelítés a magyarországi kivándorlás motívumainak feltárásában

“May fortune’s hand bless or beat you here you must live and die” – A novel approach to exploring the motives of emigration from Hungary

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Judit Szilasi
,
Lan Anh Nguyen Luu
, and
Márta Fülöp

utóhatásának tekintik több mint 30 éve, jellemző rájuk a panaszkultúra és a lakosság egy részére a tanult tehetetlenség ( Hunyady, 2018 , 2021 ). Egy másik lehetséges magyarázat a negatív társadalmi közérzetre az, hogy a magyar nemzeti identitás része a

Open access

Formal Institutionalization and Practice ’ ( 2010 ) 30 Journal of Public Policy 117 – 136 . Sulyok , T. and Deli , G. , ‘A magyar nemzeti identitás az Alkotmánybíróság gyakorlatában’ (Hungarian national identity in the practice of the

Open access

nemzeti identitás az Alkotmánybíróság gyakorlatában ’ ( The Hungarian national identity in the jurisprudence of the Constitutional Court ) ( 2019 ) 1 Alkotmánybírósági Szemle . Schweitzer , G. , A magyar királyi köztársaságtól a magyar köztársaságig

Open access

19th Century] Theoria Modi: odezsda, telo, kultura 43 ( 1 ): 30 ‒ 87 . Fülemile , Ágnes 2020 Öltözködés és nemzeti identitás – A horvát nemzeti viselet a 19. századi Habsburg Monarchiában [Dress and National Identity ‒ The Croatian National

Open access