Search Results

You are looking at 31 - 40 of 288 items for :

  • "personality traits" x
  • Behavioral Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

, reflecting latent factors of impulsive action and impulsive personality traits, respectively ( MacKillop et al., 2016 ). Thus, our results demonstrate an association between sleep problems and personality traits of impulsiveness, rather than impulsive action

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Gábor Orosz, Mária Benyó, Bernadett Berkes, Edina Nikoletti, Éva Gál, István Tóth-Király, and Beáta Bőthe

-use motivations and general personality traits were investigated as potential predictors of problematic Tinder use. In Study 3, general self-esteem, the need-related background, and Tinder-use motivations were examined as predictors of problematic Tinder

Open access

mind” (Intento por todos los medios borrar de mi mente los recuerdos dolorosos). Personality traits Personality traits were measured through a Spanish adaptation of the Ten-Item Personality Inventory (TIPI

Open access

-induced mystical experiences appear similar to those following spontaneous mystical experiences ( Griffiths et al., 2011 ). The mystical-type experiences associated with psilocybin have also been implicated with leading to long-term increases in personality

Open access

-NELSON Stautz, K., & Cooper, A. (2013). Impulsivity-related personality traits and adolescent alcohol use: A meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 33, 574–592. Steinberg, L. (2007). Risk taking in adolescence. Current

Restricted access

This commentary supports the argument that there is an increasing tendency to subsume a range of excessive daily behaviors under the rubric of non-substance related behavioral addictions. The concept of behavioral addictions gained momentum in the 1990s with the recent reclassification of pathological gambling as a non-substance behavioral addiction in DSM-5 accelerating this process. The propensity to label a host of normal behaviors carried out to excess as pathological based simply on phenomenological similarities to addictive disorders will ultimately undermine the credibility of behavioral addiction as a valid construct. From a scientific perspective, anecdotal observation followed by the subsequent modification of the wording of existing substance dependence diagnostic criteria, and then searching for biopsychosocial correlates to justify classifying an excessive behavior resulting in harm as an addiction falls far short of accepted taxonomic standards. The differentiation of normal from non-substance addictive behaviors ought to be grounded in sound conceptual, theoretical and empirical methodologies. There are other more parsimonious explanations accounting for such behaviors. Consideration needs to be given to excluding the possibility that excessive behaviors are due to situational environmental/social factors, or symptomatic of an existing affective disorder such as depression or personality traits characteristic of cluster B personalities (namely, impulsivity) rather than the advocating for the establishment of new disorders.

Open access

. International Journal of Eating Disord ers, 38 , 287—294. 23 Rossier, V., Bolognini, M., Plancharel, B., & Halfon, O. (2000). Sensation seeking: A personality trait characteristic of adolescent girls and

Restricted access

appreciation as a unitary personality trait. Personality and Individual Differences , 44 (3), 619—630. Wood, A.M., Maltby, J., Stewart, N., Linley, P.A., & Joseph, S. (2008c). A social-cognitive model of trait and state levels of

Restricted access

A tanulmány első része bemutatja, leírja, elemzi és értelmezi az indiánokkal összefüggő főbb fogalmakat. A fogalmak tisztázása igen fontos, mert éppen ezekben a kérdésekben mutatható ki egyértelműen a hiányos ismeretekre épülő félreértések és többé-kevésbé szándékosan félrevezető általánosítások sokasága. Ezután ismertetjük az észak-amerikai indiánok történetének etnopszichológiai szempontból fontosabb elemeit, kiemelve az Amerika felfedezése előtti évezredekre vonatkozó adatokat, majd áttérünk a bennszülött népek és az Európából egyre nagyobb számban érkező tömegek közötti kapcsolatokra. Az európai bevándorlók által provokált konfliktusok, később háborúk, népirtás, korlátozások és diszkrimináció, valamint az Európából behurcolt fertőző betegségek következtében az első amerikaiak nagy része elpusztult. Csak az utóbbi évtizedekben kezdett kibontakozni az amerikai indián restauráció. A tanulmány második részében bemutatjuk e különleges történelmi sorsú népek pszichológiai sajátosságait. Az etnopszichológiai kutatások igen fontos kérdése az adatgyűjtés módszertani jellemzői, az adatok validitása és megbízhatósága. Az érvek és ellenérvek mérlegelése alapján megkíséreljük az indiánok magatartásának, pszichés jellemzőinek felvázolását, a főbb indián értékek, attitűdök, magatartási sajátosságok bemutatását, mint például együttműködés, a csoport szelleme, a versengés hiánya, szerénység, visszafogott magatartás, perceptuális sajátosságokat, mint kiváló megfigyelőkészség stb.

Restricted access

A mentális egészség kontinuum skála rövid változatának hazai validációja

VALIDATION OF THE HUNGARIAN MENTAL HEALTH CONTINUUM-SHORT FORM

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Reinhardt Melinda, Horváth Zsolt, Tóth László, and Kökönyei Gyöngyi

. European Journal of Psychological Assessment . https://dx.doi.org/10.1027/1015-5759/a000425 . Joshanloo , M. , & Nosratabadi , M. ( 2009 ). Levels of Mental Health Continuum and Personality Traits . Social Indicators Research , 90 ( 2 ), 211 – 224

Open access