Search Results

You are looking at 31 - 39 of 39 items for :

  • "reziliencia" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Magyar családorvosok egészségi állapotának, életmódjának vizsgálata

Examination of the health status and health behaviors of Hungarian family physicians

Orvosi Hetilap
Authors: András Mohos, Albert Varga, Csenge Hargittay, Dalma Csatlós, László Kalabay, and Péter Torzsa

physicians. [Kiégés és reziliencia (rugalmas ellenállás) a magyarországi orvosok körében.] Orv Hetil. 2018; 160: 112–119. [Hungarian] 48 Global

Open access

–45. Reisz M. (2006). Érzelmi képességek vizsgálata tanulásban akadályozott tanulók körében. Alkalmazott Pszichológia, 8 (2), 4–62. . Ribiczey N. (2008). A rizikótényezőktől a protektív mechanizmusokig: a reziliencia fogalmának

Restricted access

), 113–119. Hámori E. (2013). Rizikófaktorok, adaptáció és reziliencia a korai fejlődésben – A koraszülöttség a fejlődési pszichopatológia modelljében. Magyar Pszichológiai Szemle, 68 (1), 7

Restricted access

). Ugródeszkán, Reziliencia és társadalmi egyenlőtlenségek a felsőoktatásban [Springboard, resilience and social inequalities in higher education]. Debrecen, Hungary : Center for Higher Education Research and Development

Open access

. ( 2015 ). A muvi abortusz nok mentális egészségére gyakorolt rövid és hosszú távú hatása a reziliencia, coping és neuroticizmus jellemzok összefüggéseiben . Alkalmazott Pszichológia , 17 ( 1 ), 93 – 109

Restricted access

Educatio 1 , 75 - 87 . Forray , R. K. ( 2015 ed.). Cigány diákok a felsőoktatásban . Pécs : PTE – WHSz . Forray , R. K. ( 2016 ). Reziliencia a cigány, roma hallgatók körében . In: Oktatás és Fenntarthatóság. HERA Évkönyvek. Fehérvári Anikó

Open access

A mentális betegeket célzó szolgáltatások hatékonyságának fejlesztési lehetőségei két komplex nemzetközi program tükrében

Possibilities for Improving the Efficiency of Mental Health Services in the Light of Complex International Programs

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Léna Nagy and Gergő Túri

adottságok (pl. reziliencia, optimizmus, támogató szociális környezet) feltérképezése és promotálása által segíti a minél jobb mentálhigiénés egészségkimenetel elérését. A megközelítés nem limitált egy-egy betegcsoportra, így széleskörűen alkalmazható

Open access

.116.130 Kuslits , B. ( 2015 ). Reziliencia tarsadalmi es okologiai rendszerekben [Resilience in social and ecological systems] . Alkalmazott Pszichologia [Applied Psychology] , 15 ( 1 ), 27 – 41

Open access

Az adaptív és maladaptív perfekcionizmussal együtt járó motivációs mintázatok feltáró vizsgálata

Exploratrory Research of Motivattional Patterns Related to Adaptive and Maladaptive Perfecionism

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Olajos Tímea, Hőgye-Nagy Ágnes, Héjja-Nagy Katalin, and Dávid Mária

. ( 2009 ): Teljesítménymotiváció és reziliencia kapcsolata sportolóknál . Szakdolgozat kézirata. PTE . FÜGGELÉK A Hewitt–Flett Multidimenzionális Perfekcionizmus Kérdőív magyar változata Instrukció: A válaszadónak egy hétfokú skálán kell megjelölnie

Open access