Search Results

You are looking at 31 - 38 of 38 items for :

  • "reziliencia" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

), 113–119. Hámori E. (2013). Rizikófaktorok, adaptáció és reziliencia a korai fejlődésben – A koraszülöttség a fejlődési pszichopatológia modelljében. Magyar Pszichológiai Szemle, 68 (1), 7

Restricted access

–45. Reisz M. (2006). Érzelmi képességek vizsgálata tanulásban akadályozott tanulók körében. Alkalmazott Pszichológia, 8 (2), 4–62. . Ribiczey N. (2008). A rizikótényezőktől a protektív mechanizmusokig: a reziliencia fogalmának

Restricted access

). Ugródeszkán, Reziliencia és társadalmi egyenlőtlenségek a felsőoktatásban [Springboard, resilience and social inequalities in higher education]. Debrecen, Hungary : Center for Higher Education Research and Development

Open access

. ( 2015 ). A muvi abortusz nok mentális egészségére gyakorolt rövid és hosszú távú hatása a reziliencia, coping és neuroticizmus jellemzok összefüggéseiben . Alkalmazott Pszichológia , 17 ( 1 ), 93 – 109

Restricted access

Educatio 1 , 75 - 87 . Forray , R. K. ( 2015 ed.). Cigány diákok a felsőoktatásban . Pécs : PTE – WHSz . Forray , R. K. ( 2016 ). Reziliencia a cigány, roma hallgatók körében . In: Oktatás és Fenntarthatóság. HERA Évkönyvek. Fehérvári Anikó

Open access

A mentális betegeket célzó szolgáltatások hatékonyságának fejlesztési lehetőségei két komplex nemzetközi program tükrében

Possibilities for Improving the Efficiency of Mental Health Services in the Light of Complex International Programs

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Nagy Léna and Túri Gergő

alapvetéseire és eredményeire támaszkodva jött létre, annak fogalmait használja fel a mentális betegséggel élő és a veszélyeztetett populáció megértésére. A pszichiátriában képviselt gyakorlata a pozitív pszichoszociális vonások és adottságok (pl. reziliencia

Open access

Az adaptív és maladaptív perfekcionizmussal együtt járó motivációs mintázatok feltáró vizsgálata

Exploratrory Research of Motivattional Patterns Related to Adaptive and Maladaptive Perfecionism

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Olajos Tímea, Hőgye-Nagy Ágnes, Héjja-Nagy Katalin, and Dávid Mária

. ( 2009 ): Teljesítménymotiváció és reziliencia kapcsolata sportolóknál . Szakdolgozat kézirata. PTE . FÜGGELÉK A Hewitt–Flett Multidimenzionális Perfekcionizmus Kérdőív magyar változata Instrukció: A válaszadónak egy hétfokú skálán kell megjelölnie

Open access

.116.130 Kuslits , B. ( 2015 ). Reziliencia tarsadalmi es okologiai rendszerekben [Resilience in social and ecological systems] . Alkalmazott Pszichologia [Applied Psychology] , 15 ( 1 ), 27 – 41

Open access