Search Results

You are looking at 31 - 40 of 55 items for :

  • "társas támogatás" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Pikó B. A behavioral science study of nurses’ work. Psychosomatic symptoms, work stress, social support. [A nővéri munka magatartástudományi vizsgálata. Pszichoszomatikus tünetek, munkahelyi stressz, társas

Restricted access

. Zs Kulcsár 2005 A társas interakciók pszichológiai hatásai és agyi mechanizmusai. Egy hipotézis körvonalai. Társas támogatás Zs Kulcsár

Restricted access

Congress of the Hungarian Psychological Association: Abstract book. [Betegségreprezentációk, műtét utáni fájdalom és társas támogatás összefüggései a PRISM-D nonverbális teszten frissen operált

Restricted access

-tudományi vizsgálata – Pszichoszomatikus tünetek, munkahelyi stressz, társas támogatás.] LAM, 2001, 11 , 318–325. [Hungarian] Pikó B. Examination of the work of nurses from the view of behavioural

Restricted access

162 Pikó B. F. (2001): A nővéri munka magatartástudományi vizsgálata: Pszichoszomatikus tünetek, munkahelyi stressz, társas támogatás. Lege Artis Medicine 11 (4): 318

Restricted access

rizikómagatartása a társas támogatás tükrében . Osiris, Budapest. Pikó B Fiatalok pszichoszociális egészsége és rizikómagatartása a társas támogatás tükrében

Restricted access

. Középiskolások kockázati magatartásának és kockázatészlelésének egészségpszichológiai elemzése Pikó B. (2002b): Fiatalok pszichoszociális egészsége és rizikómagatartása a társas támogatás

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: András Guseo and Annamária Hertelendi

profession: psychosomatic symptoms – job related stress – social support. [A nővéri munka magatartás-tudományi vizsgálata. A pszichoszomatikus tünetek – munkahelyi stressz – társas támogatás.] Lege Artis Med., 2001, 11 (4), 318–325. [Hungarian

Restricted access

. Indic. Res., 2004, 66 (1–2), 81–105. Pikó, B.: Young people’s psychosocial health and risk behavior in the light of social support. [Fiatalok pszichoszociális egészsége és rizikómagatartása a társas támogatás

Restricted access

://www.antsz.hu/oek Payne, S. (2006): The health of men and women. Polity Press, Cambridge, 53–64. Pikó B. (2001): A nővéri munka magatartástudományi vizsgálata. Pszichoszomatikus tünetek, munkahelyi stressz, társas támogatás. Lege Artis Med

Restricted access