Search Results

You are looking at 31 - 40 of 55 items for :

  • "társas támogatás" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Congress of the Hungarian Psychological Association: Abstract book. [Betegségreprezentációk, műtét utáni fájdalom és társas támogatás összefüggései a PRISM-D nonverbális teszten frissen operált

Restricted access

Pikó B. A behavioral science study of nurses’ work. Psychosomatic symptoms, work stress, social support. [A nővéri munka magatartástudományi vizsgálata. Pszichoszomatikus tünetek, munkahelyi stressz, társas

Restricted access

. Zs Kulcsár 2005 A társas interakciók pszichológiai hatásai és agyi mechanizmusai. Egy hipotézis körvonalai. Társas támogatás Zs Kulcsár

Restricted access

rizikómagatartása a társas támogatás tükrében . Osiris, Budapest. Pikó B Fiatalok pszichoszociális egészsége és rizikómagatartása a társas támogatás tükrében

Restricted access

-tudományi vizsgálata – Pszichoszomatikus tünetek, munkahelyi stressz, társas támogatás.] LAM, 2001, 11 , 318–325. [Hungarian] Pikó B. Examination of the work of nurses from the view of behavioural

Restricted access

162 Pikó B. F. (2001): A nővéri munka magatartástudományi vizsgálata: Pszichoszomatikus tünetek, munkahelyi stressz, társas támogatás. Lege Artis Medicine 11 (4): 318

Restricted access

. Középiskolások kockázati magatartásának és kockázatészlelésének egészségpszichológiai elemzése Pikó B. (2002b): Fiatalok pszichoszociális egészsége és rizikómagatartása a társas támogatás

Restricted access

://www.antsz.hu/oek Payne, S. (2006): The health of men and women. Polity Press, Cambridge, 53–64. Pikó B. (2001): A nővéri munka magatartástudományi vizsgálata. Pszichoszomatikus tünetek, munkahelyi stressz, társas támogatás. Lege Artis Med

Restricted access

A vezetői beosztás mint egészségprotektív tényező szellemi munkát végzők körében

Leadership position is protective for health among non-manual workers

Orvosi Hetilap
Authors: Karolina Kósa, Szilvia Vincze, Ilona Veres-Balajti, and Éva Bácsné Bába

. 19 Albert F, Dávid B, Németh R. Social support, social cohesion. National population health survey 2003. Research report. [Társas támogatás, társadalmi kohézió. Országos lakossági

Open access

. Indic. Res., 2004, 66 (1–2), 81–105. Pikó, B.: Young people’s psychosocial health and risk behavior in the light of social support. [Fiatalok pszichoszociális egészsége és rizikómagatartása a társas támogatás

Restricted access