Search Results

You are looking at 31 - 38 of 38 items for :

  • "talajtermékenység" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Belák S., Horváth Gy.-né & Simon F., 1968. A mutrágyák gazdaságos felhasználásának vizsgálata vetésforgó keretében. Talajtermékenység. 3 . (2) 83--89. A mutrágyák gazdaságos felhasználásának vizsgálata vetésforgó keretében

Restricted access

. Belák , S. , Horváth GY.-NÉ & SIMON F. , 1968 . A mutrágyák gazdaságos felhasználásának vizsgálata vetésforgó keretében . Talajtermékenység. 3/2 . 83 – 89

Restricted access

doktori értekezés. Budapest. Győri D., 1958. Néhány talajtípus mikroelemkészlete. Agrokémia és Talajtan. 7. 97– 110. Győri D., 1971. A mikrotápanyagok szerepe a talajtermékenység kialakulásában

Restricted access

’Sigmond tudományos aktivitása nem korlátozódott a talajtan egyetlen konkrét területére. Konstruktív kutatómunkája több különböző területet is érintett, mint pl. talajtermékenység, talajásványtan, talajosztályozás és térképezés, talaj fiziko

Restricted access
Central European Geology
Authors:
Ubul Fügedi
,
László Kuti
,
Daniella Tolmács
,
Ildikó Szentpétery
,
Barbara Kerék
,
Tímea Dobos
,
András Sebők
, and
Rita Szeiler

Kuti, L., J. Kalmár, I. Szentpétery, B. Kerék 2007b: Talajképző kőzet és talajtermékenység (Soil-forming rock and soil fertility). - Földminőség, földértékelés és földhasználati információ a környezetbarát gazdálkodás versenyképességének javításáért c

Restricted access

estimating the pressure-saturation curves on undisturbed soil samples using water and NAPL. Agrokémia és Talajtan. 51. 27–36. Makó A. & Tóth B., 2007. A talajok vízgazdálkodása és a talajtermékenység. Agronapló. XI

Restricted access

Szántóföldi szénmérleg egy közép-magyarországi mintaterületen

Carbon balance of a cropland site in Middle-Hungary

Agrokémia és Talajtan
Authors:
János Balogh
,
Krisztina Pintér
,
Szilvia Fóti
,
Giulia De Luca
,
Ádám Mészáros
,
Meryem Bouteldja
,
Malek Insaf
,
Gábor Gajda
, and
Zoltán Nagy

betakarítás során elszállított biomassza, illetve a tápanyagutánpótlás, valamint talajtermékenység fenntartása érdekében kijuttatott szervestrágya formájában megjelenő laterális fluxusok igen nagy befolyást gyakorolnak az ökoszisztéma szénmérlegére. Az eddy

Open access

, F. ( 2017a ). Ászkarákok mint lehetséges talajtermékenység-fokozó szervezetek vizsgálata laboratóriumi, tenyészedényes és szabadföldi kisparcellás kísérletben. [The potential of isopods to enhance soil fertility

Open access