Search Results

You are looking at 41 - 50 of 71 items for :

  • "Danube River" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Orvosi Hetilap
Authors:
Balázs Győrffy
,
László Rosivall
,
Zoltán Prohászka
,
András Falus
,
György Füst
,
Gyöngyi Munkácsy
, and
Tivadar Tulassay

Az öregedő lakosság ellátása egyre nagyobb kihívást jelent Európában. Az eredményesebb gyógyítás és megelőzés érdekében javítani kell a rendelkezésre álló technológiai eszközök felhasználását, hogy felgyorsuljon a betegségasszociált rizikófaktorok és gének azonosítása. E feladat megvalósításának azonban előfeltétele egy ellenőrzött minőségű, jól osztályozott és elegendően nagy betegminta-gyűjtemény/bank létrehozása, amelyben a DNS/szérum/plazma/sejtek/szövetek/RNS/fehérje fizikai tárolása egy információ alapú infrastruktúrával kombinálva garantálja a kutatók számára a minták és adatok széles körű hozzáférését. A Danubian Biobank egy olyan kezdeményezés, mely egyetemeket, oktató kórházakat és rehabilitációs klinikákat kapcsol össze a Duna mentén lévő, illetve az ezzel szomszédos államokban. A tudományos program fő célja a vascularis betegségek (pl. myocardialis infarktus, stroke, szívelégtelenség, artériás trombózis, veseelégtelenség), a metabolikus betegségek (pl. obesitas, diabétesz, metabolikus szindróma) és a neurodegeneratív betegségek (pl. demenciaszindrómák, Parkinson-kór) vizsgálata. A biobankprojekt egyes részfeladatainak megoldására munkacsoportok jöttek létre, hogy segítsék a betegek bevonásának, minták és adatok kezelésének, népegészségügyi, epidemiológiai, genetikai technológiai alkalmazásoknak és a kutatási stratégiáknak az összehangolását. A folyamatosság, illetve belső fejlesztés, optimalizálása érdekében a konzorcium, illetve az egyes munkacsoportok önmagukban is rendszeresen konferenciákat szerveznek, valamint az együttműködést finanszírozó pályázatokat készítenek.

Restricted access

Risks of agricultural water management and opportunities to reduce them in V4 countries

Mezőgazdasági vízgazdálkodás kockázatai és azok csökkentési lehetőségei a V4-ek országaiban

Scientia et Securitas
Authors:
János Tamás
,
Attila Nagy
, and
Tamás Németh

Treatment, Vol. 1. No. 2. http://dx.doi.org/10.16966/2381-5299.107 6 Guidance Document on Sustainable Agriculture in the Danube River Basin (ICPDR IKSD

Open access

Danube River , 2nd International Conference on Fluvial Hydraulics, River Flow 2004 , Naples, Italy , 23–25 June 2004 , pp. 135 – 142 . [11] Russ J. C

Restricted access

. , Tanos P. , Trásy B. , Várbíró G. Developments in water quality monitoring and management in large river catchments using the Danube River as an example , Environmental Science & Policy , Vol. 64 , 2016 , pp. 141 – 154

Restricted access
Pollack Periodica
Authors:
Daniel Buček
,
Martin Orfánus
,
Peter Dušička
, and
Peter Šulek

sediment flow regime downstream. The work is focused on the examination of the hydromorphology of the Slovak-Hungarian Danube River section from 1,810 to 1,792 km (Sap – Klížska Nemá). The section well represents the typical problems associated with

Restricted access

., Ostojić A., Paunović M., Bloesch J., Siber R., Tockner K. The Danube River Basin, In: Rivers of Europe , Ed. by Tockner K., Uehlinger U., Robinson C. T., Elsevier, 2009, pp. 59–112. Somlyódy L. Strategic basics of

Restricted access
Pollack Periodica
Authors:
Andrej Šoltész
,
Dana Baroková
,
Zinaw Dingetu Shenga
, and
Michaela Červeňanská

was obtained for 2006 flood wave (see Fig. 2 ). Fig. 2 Temporal development of piezometric groundwater levels in SHMI boreholes together with the time course of simulated design flood wave on the Little Danube River in 2006 A different flow scenario

Open access

72 400 409 Stanic, B., Andric, N., Zoric, S., Grubor-Lajsic, G., Kovacevic, R. (2006) Assessing pollution in the Danube River near Novi Sad (Serbia

Restricted access

. Poll. 182 . 53 – 62 . O nderka , M. & P ekárová , P. , 2008 . Retrieval of suspended particulate matter concen-trations in the Danube River from Landsat ETM data . Science of

Restricted access

T.J. Dunai 2005 Quantification of Quaternary vertical movements in the central Pannonian Basin: A review of chronologic data along the Danube River, Hungary Tectonophysics

Restricted access