Search Results

You are looking at 41 - 50 of 87 items for :

  • "Hungarian literature" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Az új típusú koronavírus okozta megbetegedés (COVID–19): összefoglaló hematológusoknak I. – virológia, molekuláris patogenezis és klinikum

The novel coronavirus disease (COVID-19): a review for specialists in hematology I – virology, molecular pathogenesis and clinical aspects

Hematológia–Transzfuziológia
Authors: Bálint Gergely Szabó, Ilona Bobek, Marienn Réti, László Gopcsa, Dóra Mathiász, Botond Lakatos, Gabriella Bekő, Mónika Pető, János Sinkó, Gábor Mikala, Zoltán Kis, János Szlávik, Péter Reményi, and István Vályi-Nagy

Absztrakt:

A COVID–19 a SARS-CoV-2 vírus által okozott, járványosan terjedő, légúti kiindulású betegség. A kórokozó magas patogenitású, zoonotikus eredetű humán coronavírus, mely hatékonyan terjed emberről emberre cseppfertőzéssel és közeli kontaktussal. A medián lappangási idő 5 nap, a maximum 14 nap. A COVID–19 kardinális tünetei a láz, dyspnoe és száraz köhögés. Az esetek 80%-a enyhe lefolyású, 5%-ban azonban intenzív terápiás ellátás és gépi lélegeztetés válik szükségessé. A COVID–19 akár súlyos, az egész szervezetre kiterjedő citokinvihart is kiválthat, mely gyors beavatkozás nélkül végzetes kimenetelű lehet. Jelen összefoglaló – melyet a diagnosztikai és terápiás szempontokat tárgyaló társközlemény követ – a betegséggel kapcsolatban 2020. május 25-ig elérhető legfőbb nemzetközi és hazai irodalmi eredményeket ismerteti; elsősorban, de nem kizárólag hematológus kollégák számára.

Open access

This paper deals with issues concerning the general and Hungarian-related history of grammar writing on the basis of the first Latin grammar of the Romanian language recently published in two versions, due to the separate work of two scholars. It emphasises some important ways in which that grammar has a bearing on Romanian literature in the Cyrillic script and explores its essential similarities with the rudimenta of morphology and syntax in Alvares’ textbook. It mentions certain recognisable connections with Alvares’ and a few other humanistic Latin grammars, medieval language descriptions, and grammars of Hungarian in Latin. The author considers this grammar an important work of Romance philology in the Carpathian Basin, among other reasons, because it was the first to demonstrate, in the relevant literature of the area, the Latin origin of Romanian on the basis of grammatical correspondences-unlike in the Hungarian literature of the period where the same point was merely made on the basis of correspondences within the word stocks of the two languages.

Full access

Az új típusú koronavírus okozta megbetegedés (COVID–19): összefoglaló hematológusoknak II. – a diagnosztika, terápia és prevenció lehetőségei

The novel coronavirus disease (COVID-19): a review for specialists in hematology II – aspects of diagnosis, therapy and prevention

Hematológia–Transzfuziológia
Authors: Bálint Gergely Szabó, Ilona Bobek, Marienn Réti, László Gopcsa, Dóra Mathiász, Botond Lakatos, Gabriella Bekő, Mónika Pető, János Sinkó, Gábor Mikala, Zoltán Kis, János Szlávik, Péter Reményi, and István Vályi-Nagy

Absztrakt:

A COVID–19 a SARS-CoV-2 vírus által okozott, járványosan terjedő, légúti kiindulású betegség. A kórokozó magas patogenitású, zoonotikus eredetű humán coronavírus, mely hatékonyan terjed emberről emberre cseppfertőzéssel és közeli kontaktussal. A vírusdiagnosztika a légutakból vett minta PCR-vizsgálatán alapul, melynek ismétlésére szükség lehet a fertőzés kizárására. A PCR-eredményt a klinikummal egybe kell vetni, mivel a preszimptomatikus beteg már vírust üríthet, a gyógyultak PCR-pozitivitása pedig hetekig elhúzódik. A terápiás stratégiák két ágát az antivirális gyógyszerek, valamint a hiperinflammációt gátló immunmodulánsok adják. Jelen összefoglalásunk a második azon két társközlemény közül, melyek célja a 2020. május 25-ig elérhető legfőbb nemzetközi és hazai betegséggel kapcsolatos eredmények ismertetése, elsősorban, de nem kizárólag hematológus kollégák számára.

Open access

In my study, I show how three different figures of the interwar Hungary saw Beethoven. The first of them, Dénes Bartha (1908–1993), was a musicologist and became an international specialist of Viennese Classicism. In the context of contemporary Hungarian literature, his first Beethoven monograph (1939) represents an emphatically anti-Romantic attitude. In the second part, I examine the popular image of the composer, on the basis of the planned operetta Beethoven (1929–1931) by Zsolt Harsányi, an author of popular biographical novels, and Mihály Nádor (1882–1944), a successful operetta composer. This piece follows the example of Das Dreimäderlhaus, and its music was compiled from Beethoven’s melodies by Nádor. In the third part I examine an essay about Beethoven by an important musician of the period, Ernst von Dohnányi (1877–1960), who was, according to Bartók, a leading Beethoven performer of his age. Although the text of his “Romanticism in Beethoven’s Piano Sonatas” was written during his émigré years (draft: 1948, revision: 1955), it summarizes well what the leading figure of the interwar Budapest musical life might have thought about Beethoven’s music.

Open access

Diary of Virginia Woolf ii 248 Mihály Szegedy-Maszák, "Romantic Irony in Nineteenth-Century Hungarian Literature," in

Restricted access

Az 1964-es velencei nemzetközi műemléki kongresszuson született, műemlékvédelmi szakirodalmunkban legtöbbet hivatkozott egyezmény tavaly immár ötven éves lett, az ICOMOS pedig éppen idén ünnepli fél évszázados fennállását. Hazánkban először a Charta 40. évfordulója alkalmából szerveztek nagyobb megemlékezést Pécsett. Ennek a jelentős nemzetközi részvétellel zajló eseménynek többnyelvű kiadványa még abban az évben napvilágot is látott. A mostani kerek évforduló kapcsán, 2014 nyarán Esztergomban tartottak egynapos építészeti konferenciát, melyről azonban már nem készült részletes összefoglaló, és jelenleg nem is mutatkozik rá szándék. Pedig a Charta, illetve az általa képviselt elvek továbbra is meghatározóak a kortárs európai — és hazai — műemlékvédelemben, hiszen olyan örökséget hordoznak, melyet csak alaposabb vizsgálattal fedezhetünk fel újra. Jelen írásom a tavaly nyáron a fent említett konferencián elhangzott előadás kibővített, kiegészített anyaga, mely elsősorban a kritikai restaurálás kérdéskörét tárgyalja.

Restricted access

The phraseological units, together with their specific system of considerations and means, are analysed by several linguistic and extra-linguistic sciences. The fact that the phraseological level of language proves to be analysable from the point of view of many branches of science, also has the consequence that within each of these researches there is the opportunity for interdisciplinary research, and sometimes the use of all these points of view is inevitable.This paper is part of my research examining the phraseme-use of first of all non-literary autobiographies of the twentieth century Hungarian literature from Romania, using means of linguistics and folklore. The paper tries to map the typology and variants of phraseological units in one of the written versions of Transylvanian Hungarian living speech. The examined texts are parts of folk written records, they bear the features of living language and, in spite of their topic and stylistic differences, they form a well-definable special text group.In this paper I am examining the textual functions of proverbs and linguistic configurations of proverbial nature in order to emphasize my earlier observations connected to proverbs with the concrete analysis of a text group.After a short revision of the referring literature concerning the examined material, I am trying to answer the following questions:

  1. 1. What kind of textual functions do proverbs have?
  2. 2. How does the context influence the meaning of the proverbs and their way of use?
  3. 3. What kind of non-standard variants of proverbs are to be found, what kind of theoretical observations can be formulated in connection with them?

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Emese Kiss, Judit Dohán, János Németh, and Gyula Poór

A Behcet-kór multiszisztémás autoimmun betegség változatos klinikai megjelenési tünetekkel. Hazánkban a Behcet-kór a ritka betegségek közé tartozik, a témával foglalkozó közlemények száma elenyésző. Történelmünk során a népcsoportok keveredése, valamint a világszerte növekvő prevalencia és a szerzők tapasztalata is arra utal, hogy a betegség előfordulására az eddig vártnál nagyobb gyakorisággal kell számítani. A szerzők felhívják a figyelmet erre a sokoldalúan megjelenő, sok szakterületet érintő betegségre. A diagnózis nagy kihívást jelent a klinikus számára, akinek tisztában kell lennie a lehetséges tünetek spektrumával és kombinációival. Irodalmi adatok és saját tapasztalataik alapján a szerzők összefoglalják a betegség eddig ismert patogenetikai és patomechanikai tényezőit és a diagnózishoz nélkülözhetetlen szimptómák rendszerét, a kezelés lehetőségeit. A közleménnyel a szerzők a diagnosztikát, a magyar betegpopuláció feltérképezését és jobb kezelését szeretnék segíteni, és kezdeményezik hazai Behcet-regiszter felállítását. Orv. Hetil., 2013, 154, 93–101.

Open access

Introduction A unique characteristic of Hungarian literature is that it has become polycentric as a result of the political decisions and the social changes caused by the post-1918 restructuring of public administration. According to Péter Szirák

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Gyöngyi Kirschner, Bernadett Balla, János Kósa, Péter Horváth, Andrea Kövesdi, Gergely Lakatos, István Takács, Zsolt Nagy, Bálint Tóbiás, Kristóf Árvai, and Péter Lakatos

Absztrakt

A tirozinkináz-gátlók bizonyos onkohematológiai betegségek kezelésében elterjedten használt gyógyszerek. Több klinikai tanulmány igazolta, hogy a BCR-ABL specifikus tirozinkináz-gátlók alkalmazása komplex és még nem egyértelműen azonosított módon változtatja meg a csontszövet élettani folyamatait. Mivel a kezelések egyre több beteget érintenek, illetve hosszú évtizedekig vagy akár élethosszig is tarthatnak, indokolt ezen mechanizmusok molekuláris hátterének részletesebb megismerése. A szerzők összefoglalják az imatinibbel és a nilotinibbel végzett, csontanyagcseréhez kapcsolódó alapkutatási eredményeket, humán klinikai megfigyeléseket, kiegészítve in vitro osteoblast-sejtkultúrákon végzett saját kísérleteik eredményeivel. Az összefoglalt kutatási eredmények alapján az imatinib és a nilotinib csontsejtekre gyakorolt hatása függ az alkalmazott hatóanyag-koncentrációtól, a sejtek érettségi állapotától, illetve az általuk kötött receptor-tirozinkináz útvonalak megoszlási arányától. Jelen közleményben elsőként készítettek a hazai szakirodalomban hiánypótló, átfogó irodalmi áttekintést a tirozinkináz-gátlók csontanyagcserét befolyásoló hatásaival kapcsolatban és végeztek teljes transzkriptom-analízist osteoblastokon a sejtszintű hatásmechanizmus jobb megértését szolgálva. Orv. Hetil., 2016, 157(36), 1429–1437.

Open access