Search Results

You are looking at 41 - 50 of 52 items for :

  • "correlation analysis" x
  • Chemistry and Chemical Engineering x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A Gödöllői Agrártudományi Egyetemen 1970-ben 1 hektáros kísérleti területet hoztak létre, ahol 16 éven keresztül vizsgálták különböző műtrágyakezelések (N, P, K) kukorica monokultúrára gyakorolt hatását. Ezt követően összesen 6 t·ha-1 mennyiségű CaCO3-ot juttattak ki a kísérleti terület felére, majd 1995-ben a terület-re fehér akácot telepítettek. A munka során a nagy mennyiségű, komplex műtrágyá-zás hosszú távú hatását vizsgáltuk 20 éve telepített akácállomány szerkezeti para-métereire. Ehhez 48 mintaparcellát jelöltünk ki (4x12 műtrágya-kezelés) úgy, hogy minden kezeléscsoportból egy-egy ismétlés legyen.

A legfontosabb meghatározott paraméterek a törzsszám, a törzstávolság, a lomb-korona-záródás, a cserjeszint-záródás, a körlapösszeg, az átlagos mellmagassági átmérő, az átlagmagasság és a fatérfogat voltak. Ehhez a mintaterületen található 369 db akác mellmagassági átmérőit és 40 mintafa magasságát mértük meg.

A statisztikai elemzés során kéttényezős varianciaanalízist és korreláció-analízist alkalmaztunk.

Az eredmények alapján minden szerkezeti paraméter esetében szignifikáns kü-lönbség volt, a kezelések tehát hatással voltak az akácos szerkezetének alakulására. A lineáris korrelációvizsgálat eredményei szerint a kijuttatott tápanyagok és a me-szezés hatásai komplex formában jelentkeznek. A kijuttatott foszfor- és kálium csak a lombkorona-záródásra mutatott gyenge korrelációt. A kijuttatott nitrogén ható-anyagra sem lehet korrelációt megállapítani. Ennek oka valószínűleg az, hogy a nagy mennyiséget kapott parcellákon csökkent a légköri nitrogénfixáció. A mesze-zés hatására több helyen adódott szignifikáns különbség, tehát a kijuttatott CaCO3 hatással volt az egyes elemek felvehetőségére, így az állomány szerkezeti paraméte-reire. A meszezés hatása leginkább a növőtér nagyságában és a cserjeszint záródá-sában mutatkozik meg. A csökkent növőtér eredményeképp az egyes szerkezeti paraméterek (átlagos mellmagassági átmérő, átlagmagasságok) értékei csökkentek, ez azonban nem okozta a hektáronkénti fatérfogatok alacsonyabb értékét.

A kijuttatott műtrágyaadagok növelték a faállomány térfogatát, a termőhely mi-nősége ellenére jó-közepes fatermési osztályokat lehet megállapítani. A kis parcel-laméretek és az erdők tápanyagforgalmának sajátosságai miatt az állomány egyes paraméterei a kiegyenlítődés irányába mutatnak.

Restricted access
Acta Chromatographica
Authors: M. Waksmundzka-Hajnos, D. Matosiuk, A. Petruczynik, and U. Kijkowska-Murak

. Leo 1979 Substituent Constants for Correlation Analysis in Chemistry and Biology Wiley Interscience New York . [5

Full access

The EU Chocolate Directive 2000/36/EC allows the use of the vegetable fats CBEs and CBIs up to a maximum of 5% in chocolate. Manufacturers and users must know how this has an influence on the properties of chocolate. The objective of the work reported here was to find out by systematic investigations, which effect CBEs/CBIs have on the quality parameters, hardness and heat resistance of chocolate. The influence on the hardness was tested also under extreme practical storage conditions. The quality monitoring was performed up to one year. For the determination of the heat resistance the penetrometric method was used in the temperature range 25–32 °C measuring the maximum loading force, occurring during the penetration of a cylindrical probe of 2 mm diameter with 4 mm penetration. The correlation between the average maximum loading force, relevant to the hardness of chocolate, and the temperature can be described by a linear regression at 95% confidence level. Statistical analyses (correlation analysis, residual analysis, Durban-Watson statistic) showed that it is possible to define the heat resistance of solid chocolate in the temperature range of 25–32 °C by the slope and the ordinate intercept of the regression line of the loading force vs. temperature for given parameters (composition, storage, experimental layout, etc.). For the determination of the hardness of the chocolate also the penetrometric method was used to measure the maximum loading force occurring during the penetration of a needle probe with 2 mm deformation. The hardness of the chocolate samples determined with the penetrometric method and statistical analysis (One-Way, Two-Way Analysis of Variance, Dunnett’s comparisons) is significantly dependent on the composition and storage conditions, where the storage conditions are the dominant factor. The results show that the differences in hardness between the chocolate samples with CBE/CBI and those without CBE/CBI, both stored in the cellar (cold storage), are marginal. After one week of storage the sample with CBI has nearly the same hardness as the standard sample with CB, whereas the sample with CBE was slightly softer. The differences are slightly clearer for the northern storage room (moderate temperature) and for the southern room (warm temperature). After a definite storage time the hardness of all samples increased and was in the case of the southern storage room (warm temperature) up to twice as high. The quality monitoring up to one year showed that the reason for this increase in hardness is not a special storage time but the increasing temperatures with the beginning of the warm season and the cyclic change of the temperature during day and night. So an explanation for this unexpected increase in hardness can be a thermocyclic hardening of the chocolate samples under these storage conditions.

Restricted access
Acta Chromatographica
Authors: Xiaoyan Zhang, Jie Liu, Wenbo Sun, Xiangchun Shen, Xiaojian Gong, Cong Wang, Yan Liang, and Wei Zhou

temperature. Data analysis CF analysis was based on bivariate correlation analysis in this study. Pharmacokinetic parameters of the determined compounds were processed by the non-compartmental method using Data Analysis System (DAS) 3.2 (Center for Drug

Open access
Progress in Agricultural Engineering Sciences
Authors: Mai Sao Dam, Xuan Thi To, Quoc Tan Pham Le, Lien Le Phuong Nguyen, László Friedrich, Géza Hitka, Tamás Zsom, Tien Cam Thi Nguyen, Chuong Quang Huynh, My Diem Thi Tran, and Vuong Duc Nguyen

). Statistical analysis All data were processed by R version 4.0.1 (The R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria) and RStudio version 1.3.959 (RStudio, Boston, US) using Pearson correlation analysis and analysis of variance (ANOVA) followed by

Open access
Progress in Agricultural Engineering Sciences
Authors: Tamás Csurka, Klára Pásztor-Huszár, Adrienn Tóth, Richárd Pintér, and László Ferenc Friedrich

determination coefficient ( R 2 ) shows how appropriate a model is. The determination coefficient shows a very appropriate model. Data are evaluated by the comparison of attributes' expected values and Pearson correlation analysis, which measure the dependence

Open access
Progress in Agricultural Engineering Sciences
Authors: Aidin Pahlavan, Mohammad Hassan Kamani, Amir Hossein Elhamirad, Zahra Sheikholeslami, Mohammad Armin, and Hanieh Amani

of a strong relationship between the glutenin macro-polymer-gel and bread loaf volume using correlation analysis. Similarly, Butt et al. (2001) reported the strong correlation between the bread quality and protein components of wheat cultivars using

Restricted access

. Graphs were created with Ms. Excel 2019. The statistical analysis like analysis of variance (ANOVA), (simple regression and bivariate correlation analysis) for the studied characteristics carried out with Ms. Excel and Minitab software. Results The result

Open access

Cadmium, nickel or zinc contaminated soils originating from a long-term heavy metal field experiment were used to assess the influence of those particular treatments on the coexistence of various Trichoderma species. The abundance of six indigenous Trichoderma spp. - T . atroviride , T . harzianum , T . pubescens , T . tomentosum , T . virens and T . viride - were studied 12 years after the application of Cd, Zn and Ni salts on four levels (0, 30, 90 and 270 mg·kg -1 ) in a calcareous chernozem soil. Trichoderma fungal colonies from the soil particles were estimated on selective media. The isolated strains were taxonomically characterized by microscopic visualization.  A reduced Trichoderma fungal colonization was found at the lower ratio of the studied metals. No colonization could be recorded in the case of Cd, and a slightly increased abundance at Ni and Zn metal salts at the highest 270 mg·kg -1 doses. The species composition of the fungi varied considerably in the contaminated samples as a function of the metals and the applied doses. Correlation analysis revealed that the population density of T . atroviride , T . harzianum , T . pubescens , T . viride was negatively affected by the available Cd concentration. The nickel content of the soil, however, correlated positively with the abundance of T . harzianum (r = 0.955) and T . virens (r = 0.964). In addition to this finding, the frequency of T . viride and T . tomentosum showed significant positive and negative correlation with the Zn treatment (r = 0.955; r = -0.965, respectively). Great differences between the correlation and partial correlation coefficients suggested that the heavy metals may alter not only the abundance of the fungi, but the interspecific relationships among the indigenous Trichoderma population, as well. This fact is considered to have further influence on some other biotic parameters and the soil functioning in heavy-metal-affected soils.

Restricted access

Jelen tanulmányban a Magyarországon jellemzően előforduló nehézfém-szennyezők közé tartozó króm, ólom és cink hatását vizsgáltuk egyes talajmikrobiológiai és -biokémiai mutatókra, valamint összefüggést kerestünk e fémek különböző kivonószerekkel oldható frakciói és a vizsgált biológiai paraméterek között. A kísérletben az egyre elterjedtebben alkalmazott lignitet használtuk stabilizálószerként. A 8 hetes inkubációs modellkísérletet 2006-ban nyírlugosi savanyú homoktalajjal, DISITOBI kísérlettervező és értékelő modellel állítottuk be, mely lehetővé tette a változók lineáris, kvadratikus és párkölcsönhatásainak vizsgálatát. A nehézfémeket és a lignitet 5 különböző dózisban juttattuk az edényekbe. Mértük a Cr, az Pb és a Zn „összes” királyvízzel, illetve desztillált vízzel, acetát-pufferrel, Lakanen-Erviö-féle kivonószerrel oldható fémtartalmat. A talajmikrobiótában bekövetkező változásokat az invertáz enzimaktivitás, az FDA (fluoreszcein-diacetát) hidrolitikus aktivitás (fluoreszcein-diacetát), a mikrobiális biomassza-C (CFE), valamint az „összes” foszfolipid-zsírsav tartalom (PLFA analízis) meghatározásával becsültük. A DISITOBI modellen kívül a változókat főkomponens-analízissel és lineáris korreláció vizsgálattal is értékeltük (StatSoft Statistica 9-es verzió). A vizsgált kivonószerekkel kioldható fémtartalom és az alkalmazott talajmikrobiológiai és -biokémiai mutatók között ugyan tudtuk igazolni a korrelációt, de jelen kivonószerekkel ez egy esetben sem volt szoros. A főkomponens-analízis, illetve a korreláció vizsgálat alapján megállapítható, hogy nem találtunk összefüggést a királyvizes, a desztillált vizes, az acetát-pufferes, a Lakanen-Erviö-féle kivonószerekkel oldható Cr-, Pb- és Zn-tartalmak, illetve a talajmikrobiológiai és -biokémiai mutatók változása között. E szerint ezek a kivonószerek nem jelezték a talajmikrobióta számára hozzáférhető frakciót. A króm talajmikrobiótára gyakorolt egyértelműen negatív hatását közepes és laza korrelációban is tapasztaltuk, kivonószertől függetlenül. Részben igazolható volt az ólom negatív hatása, ez azonban eltérő a vizsgált talajmikrobiológiai és -biokémiai mutatók szerint. A cink esetében szinte egyáltalán nem tudtunk negatív hatást kimutatni. Ennek oka feltételezhetően az, hogy a Zn (mint esszenciális elem) jelentős pozitív szerepet játszik a talajmikrobióta működésében.

Restricted access