Search Results

You are looking at 41 - 50 of 51 items for :

  • "eszközök" x
  • Behavioral Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Az erősségközpontú tehetségazonosítás alapelvei a Magyar Templeton Program beválogatási folyamatában

Principles of Strength-Focused Talent Identification in the Hungarian Templeton Program

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Fodor Szilvia and Klein Balázs

során a konkrét módszerek meghatározása előtt mindenképp szükséges néhány stratégiai kérdés végiggondolása. Fontos kiindulási alap (a) a tehetséggondozás elméleti kerete, kritikus pont (b) az erőforrások hozzáférhetősége, a módszerek, eszközök

Open access

intelligenciatesztek, és nem voltak megbízható eszközök és módszerek az intellektuális képességek vizsgálatára. Galton úgy járt el, hogy adatokat gyűjtött ismert tudósokról, írókról, jogászokról, orvosokról, akikről feltételezte, hogy kimagasló szellemi képességekkel

Open access

A hazai tehetséggondozás programjai, változások az elmúlt három évtizedben

The Programs of Hungarian Gifted Education, The Changes of the Last Thirty Years

Magyar Pszichológiai Szemle
Author: Balogh László

szakemberek keresik erre a választ, s a tudomány mai állása szerint négy nagy csokorba sorolhatók ezek az eszközök, módszerek: a gazdagítás, gyorsítás, differenciálás és tanácsadás. Ezen csoportok mindegyikének megvannak a maga értékei, azonban a valóságban

Restricted access

. Nagy , I. ( 2016 ). Sürgősségi helyzetek lélektani vonatkozásai és az alkalmazható pszichológiai eszközök . Előadás a Magyar Oxiológiai Társaság XVIII . Vándorgyűlésén , Szeged , 2016. 04. 15-16. Letöltve: 2018. 02. 23-án: https

Open access

Wie wir über das Sterben denken, hängt viel von unseren Erfahrungen und Voreinstellungen ab. Dabei wird Sterben oft als die individuellste Sache der Welt betrachtet. Man hört: So will ich nicht am Leben bleiben; so will ich nicht sterben. Darin steckt fast stets ein Protest gegen eine erlebte oder erzählte Situation, in der es an Lebens-/Sterbensqualität mangelte. Nachdem in der Medizin die Selbstbestimmung zu Recht eine steile Karriere gegen die ärztliche oder pflegerische Fremdentscheidung angetreten hat, lockt man sie jetzt über dieses Ziel hinaus. So fühlt sich mancher im Handeln bei kranken und pflegebedürftigen Menschen erst dann abgesichert, wenn er nachweisen kann, dass er einer informierten Zustimmung oder Ablehnung gefolgt ist. Wo das Misstrauen wächst, wächst auch das Bedürfnis, sich dagegen zu schützen. Vorfahrt für Selbstbestimmung ist gut. Aber wie im Verkehr verlangt die Vorfahrt auch Umsicht und Rücksicht. Für sich selbst zu entscheiden, ist das eine, Regeln dafür aufzustellen, wie sich alle entscheiden können, ist das andere. Viele übersehen, dass es nicht nur um existentielle Betrachtungen geht, wenn Gesetze zur Pflegekarenz, zur Betreuung, zur Sterbebegleitung gemacht werden, sondern auch um eine gemeinsame Bürgerverantwortung. Wer Selbstbestimmung nur als ungehinderte Wahlmöglichkeit betrachtet, der alle anderen Beteiligten ihre eigene Verantwortung unterzuordnen haben, übersieht, dass eine verantwortliche Selbstbestimmung stets den anderen mit im Blick und mit im Boot haben sollte. Verantwortung enthält auch Selbstverpflichtung. Wer sieht, dass er zur Last fällt und isoliert bleibt, büßt Lebenssinn ein. Oft wird von Selbstbestimmung geredet, wenn die Mittel knapp werden und die Menschen keine Zeit mehr für die Pflegebedürftigen aufbringen. Was ihnen dann noch bleibt, wird zu Unrecht „Selbstbestimmung“ genannt. Verantwortung heißt, den Menschen, der als Einzelne nicht alles im Griff hat, in Beziehungen zu sehen. Deshalb tragen wir eine Bürgerverantwortung dafür, dass Menschen nicht allein gelassen werden, wenn ihr Leben eingeschränkt ist und dass ihnen geholfen wird, ihre Last zu tragen. Dann weisen wir ihnen ihre Selbstbestimmung nicht einfach zu, um uns Verantwortung zu ersparen, sondern wir respektieren sie.

Restricted access

A tanórán és iskolán kívüli tanulási elfoglaltságok motivációjának kvalitatív vizsgálata kiemelkedő kognitív képességű tanulóknál

Qualitative Analysis of the Motivation of Extracurricular and Outside School Learning Activities in Students with High Cognitive Abilities

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Fodor Szilvia, Páskuné Kiss Judit, Máth János, and Fehér Ágota

. Bár ezek könnyen használható és kellő körültekintés mellett jól működő eszközök, a motiváció egyéni jellegzetességeiről, a tevékenységeket kísérő érzelmekről és az egyén sajátos indítékairól nem adnak képet, holott a belső motiváció bevonódáshoz

Open access

magyar kultúrák tükrében. Psychiatria Hungarica, 22 (5), 390–396. K OZÉKI B. (1985) A különböző nyelvterületeken alkalmazható verbális vizsgáló eszközök. Magyar Pszichológiai Szemle, 42, 286

Restricted access

A tehetség változó koncepciói

Changing Concepts Of Giftedness

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Jávor Rebeka, Révész György, Séra László, and Szabó János

kutatása a pszichológiában mindig jelentős „pszichometriai nyomás” alatt volt és van mindmáig: mérni, standardizálni stb. Így van ez a tehetségkutatásban is: legyenek olyan standardizált eszközök, melyek lerövidítik a megismerést. Gyarmathy (2010a

Open access

Moore-paradoxonos mondatok és a logikai inkonzisztencia kapcsolata kétnyelvű gyermekeknél

The development of understanding moore-paradox sentences and logical inconsistencies

Magyar Pszichológiai Szemle
Author: Krisztina Bartha

4 Eszközök és eljárás A kutatás során két eszközzel mértem fel a résztvevőket. Elsőként Kiss Szabolcs (2017) anyagát használtam fel, melyben 25 Moore-paradoxonos mondat felismerését teszteltem. Ezekben a mondatokban az első és a

Restricted access

Az adaptív és maladaptív perfekcionizmussal együtt járó motivációs mintázatok feltáró vizsgálata

Exploratrory Research of Motivattional Patterns Related to Adaptive and Maladaptive Perfecionism

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Olajos Tímea, Hőgye-Nagy Ágnes, Héjja-Nagy Katalin, and Dávid Mária

. MÓDSZER Eszközök HF-MPS: Hewitt–Flett-féle Multidimenzionális Perfekcionizmus Kérdőív Jelen vizsgálatban a Hewitt–Flett-féle Multidimenzionális Perfekcionizmus Kérdőív alkalmazását választottuk, mert egyrészt a nemzetközi perfekcionizmuskutatásban az egyik

Open access