Search Results

You are looking at 41 - 50 of 80 items for :

  • "ifjúság" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

293 294 Vadas, Zs.: ”Cleaning lady” with a diploma. [Diplomás „takarítónő”.] Magyar Ifjúság, 1978, 22 , 18–19. [Hungarian

Open access

Pikó B. (szerk.): Ifjúság, káros szenvedélyek és egészség a modern társadalomban. L’Harmattan, Budapest, 2005. Ifjúság, káros szenvedélyek és

Open access

. Kutatópont ( 2012 ). Magyar ifjúság 2012 . Letöltve (2018.06.20): http://kutatopont.hu/fi-les/2012/02/magyar_ifjusag_2012.pdf Laros , F. J. M. , & Steenkamp, J.-B. E. M

Restricted access

Gábor K. (2002) ’A magyar fiatalok és az iskolai ifjúsági korszak: Túl renden és osztályon?’ in A. Szabó , B. Bauer & L. Laki , eds., Ifjúság 2000: Tanulmányok 1 (Budapest: Nemzeti Ifjúságkutató Intézet) 23

Restricted access

’68 az oktatásban, pedagógiában

1968 in the Education, Pedagogy

Educatio
Author: László Trencsényi

. Pedagógiai Szemle, Vol. XVII. No. 11. pp. 1014–1029. 14 Bodor F. (ed. 1981) Nomád nemzedék. Ifjúság és népművészet Magyarországon 1970–1980. Budapest, Népművelési Intézet

Open access

. (szerk.) (2005): Ifjúság, káros szenvedélyek és egészség a modern társadalomban. L’Harmattan, Budapest. Pikó, B. F. (2006): Adolescent smoking and drinking: The role of communal mastery and other social influences. Addictive

Restricted access

. [Hungarian] 37 Bácskai, E., Gerevich, J.: Youth and drog use. [Ifjúság és drogfogyasztás.] Animula Kiadó, Budapest, 1997. [Hungarian] 38

Restricted access

. Csíksomlyó, 1805, 1806. Kájoni , János 1921: Erdélyegyházmegyei énekeskönyv a róm[ai]. kath[olikus]. kántorok, a nép és ifjuság használatára . Régibb és ujabb énekeskönyvek-, a kántorok és a nép ajkán élő hagyományos énekekből

Restricted access

investigations of three grass species.) Alkotó Ifjúság Pályázat, Tápiószele. Horváth L. Három fűfaj magkórtani vizsgálata 1976

Restricted access

. American Journal of Preventive Medicine , 30 , 59 – 66 . 2. Bácskai E. , Gerevich J. ( 1997 ): Ifjúság és drogfogyasztás . Budapest , Drogmegelőzési

Restricted access