Search Results

You are looking at 41 - 50 of 82 items for :

  • "ifjúság" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

határterületeiről. 133-145. R. K. Egyházi Szeretetszolgálat Ifjúság- és Családsegítő Csoportja és a Szeged-Csanádi Püspökség, Budapest Tanulmányok a vallás és lélektan határterületeiről 133

Restricted access

. Kutatópont ( 2012 ). Magyar ifjúság 2012 . Letöltve (2018.06.20): http://kutatopont.hu/fi-les/2012/02/magyar_ifjusag_2012.pdf Laros , F. J. M. , & Steenkamp, J.-B. E. M

Restricted access

293 294 Vadas, Zs.: ”Cleaning lady” with a diploma. [Diplomás „takarítónő”.] Magyar Ifjúság, 1978, 22 , 18–19. [Hungarian

Open access

Pikó B. (szerk.): Ifjúság, káros szenvedélyek és egészség a modern társadalomban. L’Harmattan, Budapest, 2005. Ifjúság, káros szenvedélyek és

Open access

Gábor K. (2002) ’A magyar fiatalok és az iskolai ifjúsági korszak: Túl renden és osztályon?’ in A. Szabó , B. Bauer & L. Laki , eds., Ifjúság 2000: Tanulmányok 1 (Budapest: Nemzeti Ifjúságkutató Intézet) 23

Restricted access

’68 az oktatásban, pedagógiában

1968 in the Education, Pedagogy

Educatio
Author: László Trencsényi

. Pedagógiai Szemle, Vol. XVII. No. 11. pp. 1014–1029. 14 Bodor F. (ed. 1981) Nomád nemzedék. Ifjúság és népművészet Magyarországon 1970–1980. Budapest, Népművelési Intézet

Open access

investigations of three grass species.) Alkotó Ifjúság Pályázat, Tápiószele. Horváth L. Három fűfaj magkórtani vizsgálata 1976

Restricted access

. (szerk.) (2005): Ifjúság, káros szenvedélyek és egészség a modern társadalomban. L’Harmattan, Budapest. Pikó, B. F. (2006): Adolescent smoking and drinking: The role of communal mastery and other social influences. Addictive

Restricted access

. [Hungarian] 37 Bácskai, E., Gerevich, J.: Youth and drog use. [Ifjúság és drogfogyasztás.] Animula Kiadó, Budapest, 1997. [Hungarian] 38

Restricted access

. Csíksomlyó, 1805, 1806. Kájoni , János 1921: Erdélyegyházmegyei énekeskönyv a róm[ai]. kath[olikus]. kántorok, a nép és ifjuság használatára . Régibb és ujabb énekeskönyvek-, a kántorok és a nép ajkán élő hagyományos énekekből

Restricted access