Search Results

You are looking at 41 - 50 of 55 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

–93. Hajnal Zs. 2006 Gyorskorongolt kerámia a Kölked-feketekapui avar kori lelőhelyről. Technológiai-tipológiai vizsgálatok. In: Újlaki Pongrácz Zs. (szerk.): „Hadak útján”. Népességek és iparok a népvándorlás korában. A népvándorlás kor fiatal kutatóinak XVI

Restricted access

ismerkedhetünk meg, amelynek alapján minden egyén fontos volt a közösség virágzása szempontjából (26–33. o.). A negyedik fejezetben az ausztriai Traisenvölgyben a harang alakú edények és zsinórdíszes kerámia kultúrájához sorolt gyermeksírokat az azóta sajnálatos

Restricted access

“Gyöngyházbúl való pelikán forma…” Rákóczi László csészéje Hamburgban

“Pelican shape made out of mother-of-pearl…” László Rákóczi's cup in Hamburg

Művészettörténeti Értesítő
Author:
András Grotte

majolikák és keletázsiai iparczikkek mellett. Képviselve van az egész kerámia története, közte mindenféle európai készítmény, Keletázsia nemes, színgazdag és rajzban utolérhetetlenül finom fayenceai, káprázatos színhatású rekeszes zománczok, puszpángfa

Restricted access

.1556/022.2020.00007 Füvessy , Anikó 1979 A tiszafüredi mázas kerámia stílusának kialakulása és a Katona Nagy fazekasdinasztia [The Development of Tiszafüred Glazed Pottery and the Katona Nagy Dynasty of

Open access

Középtávú régészeti stratégia•

Vitaindító gondolatok a magyar régészet jelenéről és jövőjéről az ELTE BTK Régészettudományi Intézetéből

Archaeologiai Értesítő
Authors:
Pál Raczky
,
László Borhy
,
Tivadar Vida
,
Gábor Kalla
,
Gábor V. Szabó
, and
Dávid Bartus

természettudományos kutatások a kő-, a kerámia-és a fémvizsgálatok mellett kiemelkedő eredmények felmutatására képesek a „bioarcheológia” és környezetrégészet megannyi területén. Jelentőségét és társadalmi relevanciáját illetően kiemelkedik az archeogenetikai

Open access

kori korongolt sárga kerámia. Žëltaja keramika pozdneavarskoj èpochi. Die spätawarenzeitliche gelbe Keramik. ArchÉrt 96, 207-241. A későavar kori korongolt sárga kerámia. Žëltaja keramika pozdneavarskoj èpochi. Die

Restricted access
Archaeologiai Értesítő
Authors:
László Domboróczki
,
Anna Budek
,
László Daróczi-Szabó
,
Małgorzata Kaczanowska
,
Tomasz Kalicki
,
Edyta Kłusakiewicz
,
Janusz K. Kozłowski
,
Angela Kreuz
,
Péter Pomázi
,
Michał Wasilewski
, and
Zsuzsanna K. Zoffmann

irág , Z suzsanna M. 2014 A dunántúli (közép-európai) vonaldíszes kerámia kultúrája kutatásának eddigi eredményei Budapest körzetében (The Research Results of The Transdanubian [Central European] Linear Pottery

Restricted access

A kerámiaedények formázásának technológiai vizsgálata: Áttekintés a módszertan alapjairól és alkalmazásáról

Technological analysis of ceramic fashioning: A review of the methodological basis and their application

Archaeologiai Értesítő
Author:
Eszter Solnay

edény formai típusa rekonstruálható lesz, annak ellenére, hogy az edény bizonyos részei nem kerültek elő. Ezt követően minden jellegzetes ép vagy töredékes kerámia összes ismert formázási fázisának – vagyis az edény összes ismert részének – minden

Open access

5. századi településrészlet és temető Nyíregyháza határában. Csorda-Páskum II., M3-58. lelőhely

Settlement and cemetery from the 5th century AD in the vicinity of Nyíregyháza (Site M3-58), Hungary

Archaeologiai Értesítő
Authors:
Attila Beck
,
Zsófia Rácz
,
Eszter Soós
,
Gábor Pintye
, and
Annamária Bárány

elő az 5. század második feléből. 16 Az egyszerű szerkezet a későbbi évszázadban is továbbélt, mint a gepida kori Alföld leggyakoribb épülettípusa. 17 A település leletanyaga A csekély számú, töredékes 5. századi kerámia leletanyag különleges

Open access

A helyi lakosság továbbélése Pannoniában a településszerkezeti változások tükrében – előtanulmány

The continuity of the local population in the light of the settlement structures and network – a preliminary paper

Archaeologiai Értesítő
Author:
Szilvia Bíró

grafitos, a festett, illetve a szürke, finoman iszapolt, kelta jellegű korongolt áru mellett még nem jelenik meg a római technológiával készült vagy import kerámia. Ezek a kerámiatípusok és leletösszetételek ugyanis a későbbi, Kr. u. 1. századi objektumok

Restricted access