Search Results

You are looking at 41 - 50 of 1,761 items for :

  • "motivation" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

aesthetic and social environments when experimenting with psychoactive substances on a regular basis. Three main topics are at the core of the present research study: What is the motivation for the choice of a music festival as a setting to explore the

Open access

A zeneművészeti szakgimnazisták pályaválasztásának meghatározó tényezői

Factors Determining the Musical Identity of Music High School Students

Educatio
Authors:
Judit Váradi
,
Rita Kerekes
,
Melinda Pótfi
, and
J. Miklós Radócz

Brunsma, D. L., Khmelkov, V. T., McConnell, E. E. & Orr, A. J. (1996) Increasing the Motivation of Secondary School Students. American Secondary Education, Vol. 25. No. 2. pp. 10–15. 3 Budai K. (2013) A mester – tanítvány

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Hannah Schmidt
,
Dominique Brandt
,
Christian Meyer
,
Anja Bischof
,
Gallus Bischof
,
Anika Trachte
,
Bettina Besser
,
Svenja Orlowski
,
Samantha Schlossarek
,
Stefan Borgwardt
, and
Hans-Jürgen Rumpf

alcohol use ( Kaner et al., 2007 ). Such brief interventions aim to increase the individual's motivation and self-efficacy for health-related behavior changes and, if requested by the client, provide information and advice for implementing the desired

Open access

position on a leader board ( King & Delfabbro, 2016 ). As SCG can be played without risking any money, it might be expected that people’s motivations for playing are largely intrinsic in nature. However, the fact that some people are willing to spend money

Open access

Az affektív tényezők szerepe a végrehajtó funkcióban: A „meleg” végrehajtó funkció

The role of affective factors in executive function: The hot executive function

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Gabriella Józsa
and
Krisztián Józsa

, 63 , 1 – 29 . Baddeley , A. D. , & Hitch , G. ( 1974 ). Working memory . In G. A. Bower (Eds), Recent Advances in Learning and Motivation (pp. 47 – 90 ). New York

Restricted access

pornography use ( Brand, Snagowski, Laier, & Maderwald, 2016; Laier, Pawlikowski, Pekal, Schulte, & Brand, 2013 ), time spent watching pornography ( Kühn & Gallinat, 2014 ) and trait sexual motivation ( Baranowski, Vogl, & Stark, 2019; Kagerer et al., 2014

Open access

Az új technológia és a tanulás világa a pszichológus szemével

New technology and the world of learning from the psychologist’s perspective

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Csaba Pléh
and
Boglárka Faragó

facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being xx . American Psychologist , 55 , 68 – 78 . Shaughnessy , M. F. ( 2005 ). An Interview with Ernst

Restricted access

; Laconi, Pirès, & Chabrol, 2017 ; Parker & Plank, 2000 ; Yee, 2007 ; Zanetta et al., 2011 ). Information seeking is another major motivation for going online. This motivation, also known as “instrumental use,” was demonstrated to be unrelated to

Open access

therefore reached back to childhood and youth to survey the criteria and motivation for starting studies at a college or university. Here, I concentrated on the social capital manifested in the socioeconomic background and family circumstances of the

Open access
Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
Nikolett Pápay
,
Adrien Rigó
,
Olivér Nagybányai Nagy
, and
Adrienn Soltész

Elméleti háttér: Magyarország az egyik legalacsonyabb termékenységű ország, ezért fontos feladat a gyermekvállalási attitűdöket befolyásoló tényezők feltárása. A pszichoszociális változók szerepét eddig csak részben vizsgálták. Cél: Célunk az egyetemista nők anyasággal kapcsolatos belső reprezentációinak gyermekvállalási motivációra gyakorolt hatását feltárni. Ezenfelül demográfiai és személyiségváltozók (Big Five, optimizmus), valamint egészségmutatók hatását is vizsgáljuk a gyermekvállalási attitűdök oki hátterének komplexebb megismerése céljából. Módszer: „A nők reprodukciós egészségéért” elnevezésű kérdőíves kutatásunk 561 gyermektelen egyetemista hallgatónő részvételével zajlott. Vizsgálatunkban saját szerkesztésű skálákat (Anyaság-reprezentációk Kérdőív, Fertilitás-tudatosság Skála), valamint standardizált mérőeszközöket (Big Five Inventory, Life Orientation Test – Revised) használtunk. Az elővizsgálatokat követően a gyermekvállalás fontossága és időzítése csoportosító változóinkra diszkriminanciaanalízist végeztünk, lépésenkénti módszerrel. Eredmények: A gyermekvállalás fontossága változónk mentén történő csoportokba sorolást két változó határozta meg: az anyaságot a női identitással azonosító, valamint az anyaságot terhes szerepként meghatározó reprezentáció. A Wilks-féle lambda értéke 0,74 (p < 0,001) volt, prediktor-változóink a besorolások 26%-át magyarázták. A gyermekvállalás időzítése csoportosító változó esetében legjelentősebb diszkrimináló erővel az életkor, a párkapcsolat stabilitása és a tudatos készülés az anyaságra változóink rendelkeztek. Ez esetben a Wilks-féle lambda 0,82 (p < 0,001) volt, prediktor-változóink pedig a besorolások 18%-át magyarázták. Következtetések: Eredményeink alapján az anyaság belső reprezentációinak feltárása fontos lehet a gyermekvállalási szándék bejóslásában. Terápiás vonatkozásban távlati cél az anyaság-reprezentációk megértése és átkeretezése.

Restricted access