Search Results

You are looking at 41 - 50 of 838 items for :

  • "narrative" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Abstract  

The article focuses on Native American Michael Dorris and Louise Erdrich’s novel The Crown of Columbus, which contemplates the dilemma of how to/whether to celebrate the quincentenary of America’s discovery. Putting a face on Columbus and coming to terms with the consequences of his voyages to the “New World” from Native and White perspectives alike — the main concern of the novel — makes characters and readers weigh issues of stereotyping, mimicry, and historical thinking. The article analyzes how a Bakhtinian dialogue among narrative voices over these notions generates a postcolonial discourse that seeks tolerance and mutual understanding among races cursed with a history of miscommunication.

Restricted access

The embedded narrative of Adrastus (Stat. Theb. 1. 577–668) is full of verbal repetition and is echoed in later parts of the epic, especially the Nemean episode (Theb. 4–6). This paper investigates these intratextual parallels and tries to pin down the effects of these echoes. The verbal repetition highlights motifs that play an important role in the Thebaid as a whole and connects characters, events, motifs and episodes. This intratextuality sometimes creates unity, sometimes — contrarily — discontinuity or ambiguity. This article is a case study of Statius’ intratextual poetics, a field that has thus far received little attention in scholarship on the Thebaid.

Restricted access
Pszichológia
Authors: Ágnes Szőllősi, Kata Fazekas, and Anikó Kónya

Absztrakt

A személyes önéletrajzi emlék élménygazdagságát az emlékezetkutatás két megközelítésben vizsgálja: az élmény és az elbeszélés felől. A felidézés során átélt élményállapot feltárása fenomenológiai ítéleteken alapuló kérdőíves eljárások segítségével történik. Más módszerek az elbeszélt emlékből kiemelhető epizodikus tartalmakra koncentrálnak. Első vizsgálatunkban arra kerestük a választ, hogy a felidézést kísérő szubjektív élmény hogyan bontható fel. Az egyik legelterjedtebb élményskála (MCQ; Johnson, Foley és mtsai, 1988) módosított magyar változatának (m-MCQ) tételeit 214 személy adatai alapján a következő öt faktorba soroltuk: (1) Általános élénkség; (2) Idői lokalizáció és idői integráció; (3) Érzelmi intenzitás és személyes jelentőség; (4) Szenzoros részletek; (5) Újraélés gyakorisága. Második vizsgálatunk arra a kérdésre irányult, hogy az emlékezeti élmény mennyiben feleltethető meg az elbeszélt önéletrajzi esemény tartalmának. Ennek feltárásához az m-MCQ faktorait összevetettük az Önéletrajzi Interjú eljárásban (Autobiographical Interview, AI; Levine, Svoboda és mtsai, 2002; Szőllősi, Büki és Kónya, 2011) kidolgozott epizodicitás-mutatókkal. Az összehasonlítás rámutat a fenomenológiai ítéletek, illetve az emlékezeti elbeszélés elemzésén alapuló eljárások hasonlóságaira és különbségeire.

Restricted access

Abstract  

The study of the aesthetic genres reveals important design features of cognition, in how complex higher-order abilities are organized mentally. An evolutionary perspective frames this research in a way that considers the componential nature of language-related abilities in particular. In addition, it directs our attention to the important problem of understanding how different abilities are related. In this review of the research the focus will be on poetic and narrative abilities: (1) as they develop in children, (2) how the component sub-structures of poetry and narrative might be represented cognitively, and (3) how they may have emerged in early humans. Crucially, the analysis of component structures implies understanding how they interact in performance, and more interestingly how different abilities and faculties share competence modules and processing mechanisms in common. This approach helps put the discussion regarding the relative weight of domain-specific and domain-general structures into perspective, potentially reconciling some seemingly opposing viewpoints in evolutionary science and in the study of language development.

Restricted access

Folk narrative research

J. Pentikäinen-T. Juurikka eds., Studia Fennica, 20. Helsinki, 1976

Neohelicon
Author: Péter Niedermüller
Restricted access

Narrative and communication

An attempt to formulate some principles for a theoretical account of narrative

Neohelicon
Author: Zoltán Kanyó
Restricted access

4 23 Griffin, L.J. (1993): Narrative, Event-Structure Analysis, and Causal Interpretation in Historical Sociology. American Journal of Sociology , 98 (5): 1094

Restricted access
Neohelicon
Author: Michael Peyninoku

Sans rsum

Restricted access

Grand narratives and imagined communication

Literature and the symbolic patterns of emancipation

Neohelicon
Author: Alexander Kiossev
Restricted access

Are folk narratives essentially repetitive?

A brief note on repetition in folk narratives

Neohelicon
Author: Michael Peyni Noku
Restricted access