Search Results

You are looking at 41 - 50 of 284 items for :

  • "personality traits" x
  • Behavioral Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A mentális egészség kontinuum skála rövid változatának hazai validációja

VALIDATION OF THE HUNGARIAN MENTAL HEALTH CONTINUUM-SHORT FORM

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Reinhardt Melinda, Horváth Zsolt, Tóth László, and Kökönyei Gyöngyi

. European Journal of Psychological Assessment . https://dx.doi.org/10.1027/1015-5759/a000425 . Joshanloo , M. , & Nosratabadi , M. ( 2009 ). Levels of Mental Health Continuum and Personality Traits . Social Indicators Research , 90 ( 2 ), 211 – 224

Open access

Abstract

The study tested the proposition that relationship length influences female perceptions about the co-occurrence of traits in prospective mates. It was hypothesized that females when choosing short-term mates would infer that beautiful males possess positive personality traits and, alternatively, females when choosing long-term mates would infer dominant males possess other positive personality traits. To test the hypothesis, female university students viewed a target male that was available for either a long- or a short-term relationship. The target male's physical attractiveness and dominance was systematically manipulated. As predicted, females inferred physically attractive males were more intelligent and kind when evaluating potential short-term mates. When evaluating potential long-term mates the females inferred socially dominant males were more intelligent and kind.

Restricted access

Several former studies have suggested that mates resemble each other in various personality traits. In the recent study Big Five Inventory was used to examine similarities and differences on fundamental dimensions of personality in heterosexual people. Additionally, we predict that homogamy also occurs in homosexual people, which was based on the recent evidence that gay men's mate preferences are hardly distinguishable from those of heterosexual men. However, our hypotheses were not supported by our data. No significant correlations have been found between mates in personality traits in neither heterosexuals, nor homosexuals. At the same time, an interesting result - more exactly, a lack of a significant relationship - was found: compared to heterosexuals, homosexuals, on average, did not show difference in any of the five subscales of Big Five Inventory. The measured similarities in personality traits correspond with some recent studies that concluded that homosexuals have the same set of psychological mechanisms, including sexual mental processes that heterosexuals do, except for sexual orientation. This argument is strongly supported by the modularity conception that states that domain-specific cognitive algorithms are responsible for guiding particular behavioral traits.

Restricted access

Abstract

The facial photographs of 84 heterosexual women were rated for attractiveness by 74 males and 74 females who also made judgements regarding the personality and behaviour of these women. Both sexes judged physically attractive women as possessing more desirable personality traits and also as being more promiscuous than less attractive women. These findings extend the beauty-is-good stereotype, also attributing a more unrestricted sexual strategy to attractive women. This is consistent with research identifying the actual strategies of attractive women. It is argued that both sexes would benefit — in terms of mate choice and identification of rivals — from identifying attractive women as likely to be more promiscuous.

Restricted access
Evolution, Mind and Behaviour
Authors: Glenn Geher, Scott Barry Kaufman, Justin R. Garcia, James C. Kaufman, and Blair Bryant Dawson

. , Warner , R. M. , & Brown , A. ( 2001 ). Predictive validity of the Emotional Accuracy Research Scale . Intelligence , 29 , 373 – 388 . Goldberg , L. R. ( 1993 ). The structure of phenotypic personality traits . American Psychologist , 48

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Engin Karadağ, Şule Betül Tosuntaş, Evren Erzen, Pinar Duru, Nalan Bostan, Berrak Mizrak Şahin, İlkay Çulha, and Burcu Babadağ

between online game addiction and aggression, selfcontrol and narcissistic personality traits . European Psychiatry , 23 ( 3 ), 212 – 218 Kline , R. B. ( 2005

Open access

assess the impact of a range of predictor variables on this additive variable while controlling for commonly used demographic covariates ( Hendricks et al. 2015 ; Nour, Evans, & Carhart-Harris, 2017 ) as well as the Big Five personality traits and the

Open access

/avoidance personality traits: A two stage (valuation-motivation) approach . Neuroscience and Biobehavioral Reviews , 36 , 2339 – 2354 . Corr , P. J. , & Mutinelli , S. ( 2017 ). Motivation and young people’s career planning: A perspective from the

Open access

( Buss 2008 ). It can facilitate the recognition of subtle cues of partner's potential infidelity and activate the preventive behaviors. Approaches to jealousy are various: jealousy as a personality trait, jealousy as a specific emotion, jealousy as a set

Open access

Ikt-eszközök használatának összefüggése a kognitív működés átalakulásával és személyiségtényezőkkel – áttekintés nemzetközi empirikus vizsgálatok eredményeire alapozva

THE RELATIONSHIP BETWEEN ICT-USAGE AND CHANGES IN COGNITIVE FUNCTIONING AND PERSONALITY FACTORS – REVIEW OF INTERNATIONAL EMPIRICAL STUDIES

Magyar Pszichológiai Szemle
Author: Faragó Boglárka

Célkitűzés

A tanulmány célja, hogy áttekintést nyújtson azon nemzetközi empirikus kutatások főbb eredményeiről, melyek azzal foglalkoznak, hogy az IKT-eszközök használata milyen összefüggést mutat a kognitív működéssel, személyiségvonásokkal. A kognitív működés területei közül a következőkre fókuszál a tanulmány; gondolkodás, figyelem és emlékezet, végrehajtó funkciók, intelligencia. A személyiségvonások közül az impulzivitás, szenzoros élménykeresés és kontrollhelyelvárás szerepe jelenik meg.

Az áttekintés módszertana

Az összefoglaló tanulmány olyan kutatások eredményeire támaszkodik, melyek nemzetközi színtéren született empirikus vizsgálatok a fent felsorolt témákon belül. A tanulmány törekszik a témában friss, releváns nemzetközi empirikus kutatások áttekintésére. A főbb eredmények és az ezekből levont következtetések: Az IKT-eszközök használata feltételezhetően eredményez bizonyos átalakulásokat kognitív működésünkben, azonban a kutatások eredményei arra a következtetésre vezetnek, hogy nem önmagában az IKT-használat az, ami a kognitív változásokat eredményezi, hanem az IKT-eszközök nem megfelelő használata. Vagyis valószínűleg a megfelelő IKT-használati szokások elsajátítása a kulcs abban, hogy az IKT-eszközök kognitív működésünkre gyakorolt negatív hatásainak mérséklésével ki tudjuk használni ezen eszközök előnyeit. Az IKT-eszközök nem megfelelő, problematikus használata olyan személyiségtényezőkkel mutat összefüggést, mint az impulzivitás (türelmetlenség, alacsony önkontroll és kitartás), gátolatlanság unalomintolerancia, külső kontrollos kontrollhelyelvárás. Kérdéses azonban, hogy ezen személyiségbeli jellemzőket valóban az IKT-eszközök bizonyos típusú használata idézi-e elő, vagy fordítva; az eleve ilyen személyiségvonással jellemezhető személyek hajlamosabbak a problematikus IKT-használatra? Ahhoz, hogy erre a kérdésre nagy bizonyossággal választ tudjunk adni, több randomizált kontrollált kutatásra van szükség a területen. A tanulmányban szereplő empirikus kutatásokat így kutatásmódszertani szempontból is fontos megvizsgálni annak érdekében, hogy árnyaltabb következtetéseket tudjunk megfogalmazni elemzésük révén.

Aim

The goal of this paper is to review the main findings of the international empirical studies which are focusing on the relationship of ICT-usage and cognitive functioning, and on the relationship of ICT-usage and personality factors. In the field of cognitive functioning, this paper studies the followings; reasoning, attention, memory functions, executive functions, intelligence. From the personality traits, this paper engages in impulsivity, sensory seeking and locus of control.

The methodology of the review

This paper reviews the relevant and up-to-date international empirical studies, which are made in the aforementioned fields. Main findings and conduisons: The usage of ICT- devices presumably results in changes in our cognitive functioning, but we can conclude from the results of the reviewed studies, that these changes are the impacts of the maladaptive use of these devices. So probably the most important issue is the acquirement of adequate habits in the filed of ICT-usage to moderate the ICT-devices' negative effects on our cognitive functioning, and to maximize the benefits of these devices.The maladaptive, problematic use of ICT-devices is in relationship with some personality traits, with impulsivity (impatience, low self-control, lack of persistence), with disinhibition, boredom susceptibility, and external locus of control. At the same time the direction of casuality is questionable, so we don't know, if problematic ICT-usage causes these changes in our personality, or conversely; people with these personality traits susceptible more to problematic ICT-usage? If we want to answer this question, we need more randomized controlled studies in this field. Therefore it is important to examine the methodology of the empirical studies which are appeared in this paper, in order to make accurate conclusions about them.

Open access