Search Results

You are looking at 41 - 45 of 45 items for :

  • "serdülőkor" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Absztrakt

A csecsemőmirigy (thymus) immunoendokrin szerv, amelynek endokrin elemei által termelt hormonok elsősorban a szerv saját immunelemeire hatnak. Az immunrendszerben központi szerepet tölt be, újszülöttkori eltávolítása az immunrendszer és az egész szervezet összeomlásával jár. A thymus dajkasejtjei a csontvelő-eredetű lymphocytákat szelektálják és a sajátot idegenként felismerő (autoreaktív) sejteket még a thymusban elpusztítják, illetve az ugyancsak thymuseredetű Treg-sejtek a periférián elnyomják. A szerv involúciója már születés után elkezdődik, de csak a serdülőkor vége felé válik kifejezetté, mert addig az egyidejű fejlődési folyamatok túlkompenzálják. A pubertás utáni involúció inkább megengedi az autoreaktív sejtek életben maradását, felszaporodását és fokozott működését, ami fokozatosan koptatja, pusztítja a szervezet sejtjeit és sejt közötti állományát, ezzel előidézi az öregedés jelenségét. Az autoreaktív sejtek további fokozott működése okozza az autoimmun betegségeket és vezet a természetes halálhoz is. A thymus involúciója tehát nem a szervezet általános sorvadásának részjelensége, hanem annak okozója, ami az élettartam-pacemaker funkcióban mutatkozik meg. Az öregedés tehát felfogható egy thymusvezérelt lassú autoimmun folyamatnak. A tobozmirigy újszülöttkori eltávolítása a thymus degradációjához, az immunrendszer összeomlásához és a szervezet sorvadásához (wasting disease) vezet. A mirigy felnőttkori involúciója a thymus involúciójával párhuzamosan fut, így a két szerv funkcionális egységet képez. Valószínű, hogy a corpus pineale felelős a thymus involúciójáért, ezáltal annak élettartam-meghatározó szerepéért is. Az ismertetett adatok nem bizonyítják a tobozmirigy-csecsemőmirigy rendszer kizárólagos szerepét az öregedés és élettartam meghatározásában, csak felhívják a figyelmet arra, hogy ez a rendszer önmagában is alkalmas a feladat elvégzésére. Orv. Hetil., 2016, 157(27), 1065–1070.

Open access
Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors: János Csorba, Zsuzsa Sörfőző, Péter Steiner, Edit Szélesné Ferencz, Marianna Solymossy, Zsuzsa Fekete, Beáta Ficsor, Mária Palaczky, and Adrienn Bóna

. Feeling Good. The Mood Therapy Csorba J., Dinya E., Párt S., Solymos J. (1994): Életesemény-kutatás és serdülőkor. A középiskolás életesemény-kérdőív bemutatása. Magyar

Restricted access

., Solymos J. (1994): Életesemény kutatás és serdülőkor. A középiskolás életesemény kérdőív bemutatása. Magyar Pszichológiai Szemle, 50: 67–83. Csorba J., Hári I. (1995): Életesemények vizsgálata serdülőkori szorongásos

Restricted access

kiadás.) Budapest: Semmelweis Kiadó 42 Pikó, B. (2009). A serdülőkor orvosi pszichológiai problémái. In M. Kopp, & R. Berghammer (szerk.), Orvosi pszichológia (207—213). Budapest: Medicina Kiadó

Restricted access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Harsányiné Petneházi Ágnes, Páskuné Kiss Judit, Lestyán Erzsébet, Kós Nóra, and Szabóné Balogh Ágota

. The International Journal of Indian Psychology , 3 , 112 – 125 . Józsa K. , & Zsolnai A. ( 2005 ). Szociális készségek fejlődése a serdülőkor

Restricted access