Search Results

You are looking at 41 - 50 of 55 items for :

  • "társas támogatás" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Orvosi Hetilap
Authors: András Guseo and Annamária Hertelendi

profession: psychosomatic symptoms – job related stress – social support. [A nővéri munka magatartás-tudományi vizsgálata. A pszichoszomatikus tünetek – munkahelyi stressz – társas támogatás.] Lege Artis Med., 2001, 11 (4), 318–325. [Hungarian

Restricted access

(szerk.), A deviáns magatartás szociológiai alapjai és megjelenési formái a modern társadalomban (129—140) . Szeged: JatePress Pikó, B. (2002b): Fiatalok pszichoszociális egészsége és rizikómagatartásaa társas támogatás

Restricted access

pszichológiai hatásai és agyi mechanizmusai. Egy hipotézis körvonalai. Társas támogatás. In Kulcsár Zs. (szerk.), Teher alatt... Pozitív traumafeldolgozás és poszttraumás személyiségfejl-dés (315–393). Budapest: Trefort Kiadó

Restricted access

tünetek, munkahelyi stressz, társas támogatás. Lege Artis Medicinae, 11 (4), 318–325. Piotrkowski, C. S., Rapoport, R. N., & Rapoport, R. (1987). Families and work. In M. Sussman, & S. Steinmetz (Eds.), Handbook of Marriage and

Restricted access

Az élettartammal és az időskori betegségteherrel kapcsolatos szubjektív várakozások

Subjective expectations concerning life expectancy and age-related health burden

Orvosi Hetilap
Authors: Zsombor Zrubka, Áron Kincses, László Gulácsi, Levente Kovács, and Márta Péntek

PRISM-D drawing test for the examination of associations of perceived social support among inpatients with chronic medical conditions. [Az észlelt társas támogatás összefüggéseinek vizsgálati

Open access

51 223 235 Pikó, B. (2002): Fiatalok pszichoszociális egészsége és rizikómagatartésa a társas támogatás tükrében. Osiris, Budapest

Restricted access

–328. Pikó B. (2002): Fiatalok pszichoszociális egészsége és rizikómagatartása a társas támogatás tökrében. Osiris Kiadó, Budapest. Piko, B., Barabas, K., Boda, K. (1997): Frequency of common psychosomatic symptoms and its

Restricted access

pszichoszociális egészsége és rizikómagatartása a társas támogatás tükrében . Budapest: Osiris Kiadó. Pikó B. (2004). A pozitív pszichológia missziója a modern társadalomban. Paradigmaváltás a társadalomtudományokban? Mentálhigiéné és

Restricted access

Nagygyűlése, Pécs, 2010. május 27–29. Kulcsár Zs. (2005): A társas interakciók pszichológiai hatásai és agyi mechanizmusai. Egy hipotézis körvonalai. Társas támogatás. In: Kulcsár Zs. (szerk.). Teher alatt… Pozitív

Restricted access

Kovács E. és Pikó B. (2007). Nem hagyományos egészségvédő faktorok jelentősége: család, társas támogatás, egészség. Hippocrates, 3, 91–94. Pikó B. Nem hagyományos egészségvédő

Restricted access