Search Results

You are looking at 51 - 60 of 190 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

The annual wandering of Earth's pole takes place in an area about 200 m2. Within this area, the amplitudes of the displacements due to Earth tide and global meteorological processes do not exceed a few decimetres. Obviously, very precise measuring technique is necessary for the examination of the above phenomena. Nowadays, these are primarily the devices and the methods of cosmic geodesy. From them, on the basis of Ádám (1990) the VLBI (Very Long Baseline Interferometry), and the SLR (Satellite Laser Ranging) are able to show the variations of the pole with periods between one day and one year. The GPS (Global Positioning System) and the developed processing system of VLBI are suitable for the examination of processes within a day.

Restricted access

On 12th October 1992 Egypt was hit by one of the largest earthquakes with magnitude of m B = 5. 9. This earthquake occurred at the Dahshour region 35 km south-west of the center of Cairo (the Capital). Widespread damage occurred in the cities Cairo and El-Faiyum and in many villages in the epicentral area. Different geophysical and geodetic investigations were performed in and around the greater Cairo region. This paper focuses on the results obtained by the analysis of GPS measurements and earthquake data. The main aim of these studies are mapping of the tectonic elements presented within the region under investigation, to understand the geodynamics of the region and to have a better understanding about the cause of the earthquake occurrence and its origin. Also we try to find the possible association between crustal deformation and earthquake activity in and around the greater Cairo region.

Restricted access

The 3D quasi-static displacements during and following an earthquake provide a wealth of information on the internal  structure and rheological properties of the Earth. If an earthquake occurs in a region that has shallow-viscosity zones inside the crust or at the top of the mantle (asthenosphere), then post-seismic displacements of the crust on the order of millimeters per year are possible. These can be detected by means of permanent GPS stations in the years following a faulting event. In this paper we systematically study the influence of viscoelastic simulation model restrictions on co- and post-seismic deformation. Examples include stratification of the Earth model, modeling of the seismic source, influence of compressibility, effects of position and viscosities of shallow low-viscosity layers. It will be shown that some of these model restrictions or assumptions can have non-negligible influences on the simulated 3D co- and post-seismic displacements.

Restricted access

GPS navigation and SAR imaging systems performances depend on correct characterization of perturbations due to electromagnetic wave propagation through turbulent media such as ionosphere or troposphere. At these systems frequencies, ionospheric scintillations, which are more or less important according to geophysical conditions, must be studied as well as mean perturbations due to medium crossing.  After a description of ionospheric parameters, existing scintillation models are presented. Then, MPS and MPC numerical phase screens methods developed to simulate time series representative of ionospheric scintillations are described. These methods, which are applicable whatever the temporal and geographical localizations are, evaluate scintillation parameters close to analytical theoretical ones. Several  propagation conditions can be simulated such as propagation of a wide band source signal  or wave propagation through bidimensional anisotropic screens.

Restricted access

Many countries are using GPS for monitoring large engineering structures such as dams. Monitoring deformation pattern is often one of the most effective ways to be informed the safety status of such structures. Thus, the safety control of dams lies on the analysis of its structural behaviour, based on monitoring a large set of variables, which contains information about earthquakes, crustal movement, temperature variations etc. and about corresponding stresses. For the purpose of monitoring the deformations of the High and old Aswan dams, a number of methods have been developed. For monitoring the height changes along the High Dam body, eight levelling lines were established at different levels during its construction. The levelling measurements were carried out each month since 1970 and continue till present. Mohamed et al. (2003) have presented and analysed the levelling measurements from 1970 to 2000.  The results reveal different trends for different levels of the High Dam body. The rates of setting of the High Dam body tend to be stable.  During the last five years the rates of the subsidence range 1-2 mm/a at most benchmarks of the levelling lines along the High Dam body.  During the last decade no significant correlation has been found between the rates of setting and the water level changes at the up- and down-stream sides. For monitoring crustal deformations at the High and old Aswan dams region, a local GPS network consisting of 9 geodetic points was established. Three campaigns from December 2001 to April 2003 were performed. The study results indicate a definite correlation between the amount of water in the lake and the deformation in the area. The reservoir pushes the land towards the north where the two dams are. The paper throws light upon the present state of the crustal deformations in the study area.

Restricted access
Növénytermelés
Authors:
István Balla
,
Gábor Milics
,
József Deákvári
,
László Fenyvesi
,
Miklós Neményi
, and
Márton Jolánkai

Összefoglalás

A talaj felvehető nedvességtartalmának tér- és időbeli változása közvetlenül meghatározza a növénytermesztés sikerességét. Sharma et al. (1993) szerint a növénytermesztés két fontos pillére a víz és a tápanyagok. A felvehető víz felhasználása a növények számára nélkülözhetetlen. Ezt az igényt csak úgy elégíthetjük ki maximálisan, ha ismerjük a talajnedvesség eloszlását a gyökérzónában. A talajnedvesség eloszlásának talajmintákból történő meghatározása drága, sok időt vesz igénybe és laboratóriumi fel szerelést igényel (Sharma et al. 1997).

Ezt a tényt alapul véve határoztuk el, hogy kutatásunkban megoldást keresünk a talajnedvesség mérés problémájának kiküszöbölésére, leegyszerűsítésére.

Vizsgálatunkban Mosonmagyaróváron, egy 2001 óta precíziósan művelt mezőgazdasági táblán talajnedvesség és elektromos konduktivitás méréseket végeztünk, azonos időpontban két különböző mérőműszer segítségével. Az egyik egy hordozható, kézi Spectrum Field Scout TDR-300 talajnedvesség mérő volt, amit a készülékben lévő adatgyűjtő és a beépített RS-232 port segítségével egy GPS-szel kiegészítve 20 cm-es talajmélységig használtunk. A GPS-nek köszönhetően a mért volumetrikus nedvességadatok automatikusan a megfelelő földrajzi koordinátákkal egészültek ki. A másik alkalmazott eszköz egy járművel vontatott Veris 3100, a talaj fajlagos elektromos vezetőképességét mérő, és ugyancsak egy GPS-kapcsolat segítségével azt fel is térképező rendszer volt. A szerkezet menet közben folyamatos mérést tesz lehetővé, ezzel biztosítja a megfelelő számú, kellően reprezentatív adatot. Alkalmazásakor azt a feltételezésünket kívántuk igazolni, hogy a mért fajlagos elektromos vezetőképesség alapján következtetni tudunk a talaj nedvességtartalmára.

A kísérletben a két méréssorozat eredményei között kerestünk összefüggéseket bízva abban, hogy a terepi bejárással járó (a laboratóriumi, szárítószekrényes mérésnél egyszerűbb, gyorsabb és olcsóbb) TDR 300-zal végzett méréstechnológia tovább egyszerűsíthető, amennyiben kellően szoros kapcsolatot találunk a fajlagos vezetőképesség adatokkal.

A két egyidejű méréssorozat adataiból az ArcGIS ArcMap program segítségével talajnedvesség- és elektromos vezetőképesség térképeket készítettünk. Ezek alapján a két módszer között nagyon szorosnak látszott a kapcsolat, amit statisztikai elemzéssel is igazoltunk. A korreláció (minimum r=0,86) meghatározása után regresszió-analízissel hasonlítottuk össze a mérések adatait. Ennek eredményeként is – egy a terepi mérések tekintetében – szoros kapcsolatot találtunk, az R2 értéke minimum 0,7404 volt.

Restricted access

The modification of Stokes’ formula allows the user to compensate the lack of a global coverage of gravity data by a combination of terrestrial gravity and a global geopotential model. The minimization of the errors of truncation gravity data and potential coefficients could be treated in a least-squares sense as is the basic ingredient in the Royal Institute of Technology (KTH) approach as proposed by Sjöberg in 1984. This article presents the results from a joint project between KTH and the National Land Survey of Sweden, whose main purpose is to evaluate the KTH approach numerically and to compute a gravimetric geoid model for Sweden. The new geoid model (KTH06) was computed based on the least-squares modification of Stokes’ formula, the GRACE global geopotential model, a high-resolution digital terrain model and the NKG gravity anomaly database. The KTH06 was fitted to 1162 GPS/levelling points by a 7-parameter transformation, yielding an all-over fit of 19 mm and 0.17 ppm. The fit is even smaller than the estimated internal accuracy for the geoid model (28 mm). If we assume that the accuracy of the GPS and levelling heights are 10 mm and 5 mm, respectively, it follows that the accuracy of the expected gravimetric geoid heights are of the order of 11 mm. Also, we found a significant expected difference between the KTH06 and NKG2004 models in rough topographic areas (up to 36 cm). As the major ground data and global geopotential model were almost same in the two models, we believe that there are different reasons that come into play for interpreting the discrepancies between them, as the method for eliminating outliers from the gravity database, the interpolated denser gravity observations using the high-resolution digital elevation model before Stokes’ integration, the potential of the LSM kernel, which matches the errors of the terrestrial gravity data, GGM and the truncation error in an optimum way, and the effect of applying more precise correction terms in the KTH approach compared to the remove-compute-restore method. It is concluded that the least-squares modification method with additive corrections is a very promising alternative for geoid computation.

Restricted access

This paper investigates trade balances and unit values focusing on Hungarian-Slovenian bilateral agri-food trade flows to distinguish types of one-way and two-way trade flows, categories of price competition and categories of quality competition. We combine Gehlhar — Pick’s (GP) (2002) procedure of four trade categories with knowledge from literature on intra-industry trade (IIT) to disentangle one-way trade, which can be significant when trade between two countries is imbalanced, from two-way matched trade flows with unit values as proxies for price. By comparing the empirical results obtained using the additional categories of one-way trade and disentangled IIT types in two-way matched trade by product was found that GP’s two price and two quality competition categories and IIT types complement each other. The decomposition of GP non-price competition categories on quality competition and one-way trade illustrates that one-way trade is the most significant component of agri-food trade between Hungary and Slovenia, a finding relevant for agri-food trade of several small countries. One-way trade cannot be associated by the simultaneous export and import unit values by the product, but by some other factors of trade specialisation and comparative trade advantages of relevance for public policy makers and private business.

Restricted access

Összegyűjtöttük a Szigetközre vonatkozó és az eltemetett rétegek kimutatását is lehetővé tevő talajfeltárások adatait és azokat szükség szerint további helyszíni vizsgálatokkal egészítettük ki. A használható korábbi feltárások helyei a Szigetközben egyenetlenül oszlanak el, a Mosoni-síkságon pedig majdnem teljesen hiányoznak, ezért ott különösen sok kiegészítő vizsgálatra volt szükség. Végül több mint 2000 talajszelvény 150 cm mélységig terjedő vizsgálatának adatsorait tekintettük át. A feltárások helyeinek koordinátáit digitális állományba rögzítettük. Saját feltárásaink helyeit GPS segítségével azonosítottuk, a más forrásból származó korábbi feltárások koordinátáit talajtérképek és topográfiai térképek egybevetésével határoztuk meg. A digitalizált pontokból térinformatikai szoftver segítségével, Thiessen poli-gonok képzése útján állítottuk elő a folthatárokat. Az eltemetett humuszos talajrétegek vizsgálata során megállapítottuk, hogy azok többnyire mélyen helyezkednek el, humusztartalmuk általában nem nagyobb, mint a feltalajé, foszforhiányosak, biológiailag inaktívak, oldható mikroelem-tartalmuk réti dinamikára utal. Környezetvédelmi szempontokat is figyelembe véve, jelenlegi helyzetükben hagyásukat tartjuk célszerűnek. Az elvégzett radiokarbon meghatározások alapján megállapítható, hogy az eltemetett rétegek keletkezése a különböző helyszíneken 3-4 ezer éves időtartamban történhetett. A területi elterjedésre vonatkozóan megállapítottuk, hogy foltokban vannak ugyan, de összes területük a Szigetköz mintegy 20%-át lefedi a korábbi 3-4%-os becsléssel szemben. A Szigetköz belső területén az eltemetett humuszos rétegű foltok félköríves, vagy orsós elrendeződését véltük felfedezni. A Mosoni-síkságon Bezenyétől Kimléig a Mosoni-Duna mentén alkotnak majdnem teljesen összefüggő sávot. Kimlétől Öttevényig ez a sáv félkörívben egészen Lébényig, a Rábca hordalékkúpjáig jut el, megkerülve a Mecsér alatt lévő nagy pleisztocén eredetű foltot.

Restricted access

Abstract  

A DSC study has been carried out on isomalt, a commercial sugar alcohol derived from sucrose and widely used as a sweetener in the food industry. Isomalt is a mixture of two isomers:α-D-glucopyranosyl–1-6-mannitol (GPM) and α-D-glucopyranosyl–1-6-sorbitol (GPS). Release of the water of crystallisation (around 100C)and melting (around 150C) have been phenomenologically characterised using different scanning rates and heat treatments. The effect of dehydration/re-hydration on the melting has been investigated. The isomalt glass transition, at about 60C, was studied on samples cooled after melting. The dynamic aspect of structural relaxation of isomalt has been quantified by its fragility parameter. Glassy state stability has been evaluated by performing ageing experiments at sub-T g temperatures. During ageing, apart from the expected enthalpy relaxation effects, isomalt showed a peculiar behaviour, due to its isomeric composition. These preliminary and phenomenological results have been interpreted in terms of isomer structure and of carbohydrate-water interactions in the mixture.

Restricted access