Search Results

You are looking at 51 - 60 of 117 items for :

  • "cardiac surgery" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

–1591. 2 Kristensen SD, Knuuti J, Saraste A, et al. 2014 ESC/ESA Guidelines on non-cardiac surgery: cardiovascular assessment and management: The Joint Task Force on non-cardiac surgery: cardiovascular

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: István Hartyánszky, Márta Katona, Krisztina Kádár, Asztrid Apor, Sándor Varga, Judit Simon, Attila Tóth, Tünde Karácsony, and Gábor Bogáts

–853. 2 Fuller, S., Spray, T. L.: Aortico-left ventricular tunnel. In: Mavroudis, C., Backer, C. L. (eds.): Pediatric cardiac surgery. Fourth edition. Blackwell Publishing Ltd., 2013, 636

Open access

Pseudoaneurysm of the ascending aorta is a rare complication (<1%) that may occur after cardiac surgery procedures but can be a life-threatening complication. Often, ascending aortic pseudoaneurysm is asymptomatic but in some cases symptoms and

Open access

Perioperatív vérfelhasználás: közös kockázat, közös feladatok, közös felelősség

Perioperative Patient Blood Management: common risk, common tasks, common responsibility

Orvosi Hetilap
Authors: Barna Babik, János Fazakas, Andrea Matusovits, János Gál, and Béla Fülesdi

cardiovascular diseases? Crit Care Med. 2001; 29: 227–234. 12 Hajjar LA, Vincent JL, Galas FR, et al. Transfusion requirements after cardiac surgery: the TRACS

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Béla Mezey, Lajos Kullmann, †L. Kent Smith, Sarolta Borbás, Klára Sándori, Éva Belicza, Gábor Veress, and István Czuriga

A szerzők a hazai kardiológiai járóbeteg-rehabilitáció első kontrollált, multicentrikus vizsgálatának főbb adatairól számolnak be. A program magyar szakemberek és a United States Department of Health and Human Services támogató közreműködésének köszönhető. Célkitűzés: Annak bizonyítása, hogy az akut kardiológiai eseményeket követően az állapot további javítása érdekében a rehabilitáció elkerülhetetlenül fontos. Bizonyítani kívánták, hogy ez a tevékenység egyformán hasznosan végezhető fekvőbetegosztályon és járóbetegformában. Módszerek: 3 szívsebészettel és kardiológiai rehabilitációs osztállyal rendelkező centrumból 531 beteget gyűjtöttek össze, 167 tartozott a járóbeteg-rehabilitációs csoporthoz („A”), 311 a szanatóriumi rehabilitáltakhoz („B”), és 53 beteg képezte a kontrollcsoportot („C”). Kardiológiai állapotfelmérés (fizikális vizsgálat, laboratórium, ergometria, echokardiográfia, pszichometria) történt induláskor, 3 és 12 hónap múlva. Az „A” és a „B” csoport 3 hónapos fizikai tréningprogramban vett részt. Eredmények: A fizikai teljesítőképesség jelentős javulása következett be a 3 hónapos rendszeres tréning után, ami a 12. havi ellenőrzéskor már nem volt kimutatható. Jelentősen csökkent az anginás epizódok száma és a kardiális okú kórházi igénybevétel. Szövődmény nem alakult ki. Következtetések: Akut koronáriaeseményeket követően a kardiális rehabilitáció a gyógyítási folyamat kötelező folytatása. Bizonyították, hogy a kardiológiai rehabilitáció mindkét formában biztonságos és hatékony. Az eredmények javítása a betegoktatás és a compliance egyéb aspektusainak intenzívebb igénybevételével valósulhat meg. Az eredmények tartóssá tétele megkívánja, hogy a 3 hónapos intenzív vezetett tréninget további folyamatos felügyelet és az állapot karbantartása kövesse.

Restricted access

Steinbrook, R.: Public Report Cards – Cardiac Surgery and beyond. N. Engl. J. Med., 2006, 355 , 1847–1849. Steinbrook R

Restricted access

-adrenergic receptor antagonists during cardiac surgery: evidence from 2,575 patients. J. Cardiothorac. Vasc. Anesth., 2002, 16 , 270–277. Amory J. K. Neuroprotection is associated with beta

Restricted access

Steinbrook, R.: Public Report Cards – Cardiac Surgery and beyond. N. Engl. J. Med., 2006, 355 , 1847–1849. Steinbrook R

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Zsuzsanna Cserép, Eszter Losoncz, Anikó Malik, Andrea Székely, Piroska Balog, and Mária Kopp

Rothenhausler, H. B., Grieser, B., Nollert, G. és mtsai: Psychiatric and psychosocial outcome of cardiac surgery with cardiopulmonary bypass: a prospective 12-month follow-up study. Gen. Hosp. Psychiatry, 2005, 27 , 18

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Aref Rashed, Károly Gombocz, Magdolna Frenyó, Nasri Alotti, and Zsófia Verzár

, Rahmanian PB, et al. Epidemiology of deep sternal wound infection in cardiac surgery. J Cardiothorac Vasc Anesth. 2009; 23: 488–494. 10 Meszaros K, Fuehrer U, Grogg S, et al. Risk

Restricted access