Search Results

You are looking at 51 - 60 of 70 items for :

  • "mentális egészség" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

., Szabó, G., Hegedűs, K.: The comparative study of the relationship between fear of death, attitudes towards death and mental health. [A halálfélelem, a halál iránti attitűd és a mentális egészség kapcsolatának

Restricted access

A Spirituális Egészségés Életorientáció Kérdőív (SHALOM) magyar nyelvű adaptációja és pszichometriai elemzése

Adaptation and psychometric analysis of the Hungarian version of the Spiritual Health and Life-Orientation Measure (SHALOM)

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
Gusztáv József Tornóczky
,
Miklós Bánhidi
,
István Karsai
,
Henriett Nagy
, and
Sándor Rózsa

spirituality? Yes and no . Interna-tional Journal for the Psychology of Religion , 9 , 3 − 16 . Pauwlik , Zs. O . ( 2008 ): Szubjektív értékkategóriák és vallásosság/spiritualitás mint a mentális egészség meghatározó faktorai főiskolai hallgatóknál . PhD

Open access

Statisztikai elemzések a ROP-R szoftver segítségével és szemléltetésük egy kötődéskutatás adataival

Statistical analyses using ROP-R software and illustrating them with data from an attachment survey

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
András Vargha
,
Péter Bánsági
, and
Gyöngyvér Jantek

., Zábó , V ., Török , R ., & Oláh , A . ( 2020 ): A jóllét és a mentális egészség mérése: a Mentális Egészség Teszt . Mentál-higiéné és Pszichoszomatika , 21 ( 3 ), 281 – 322 . 10.1556/0406.21.2020.014 Venables , W. N ., & Ripley , B. D

Open access

A pszichológiai szakirodalmi feldolgozás támogatása a hálózatelemzés módszerével: A tanácsadás pszichológiájának lehetséges taxonómiája

Processing Psychological Literature with the Methodology of Network-Analysis: A Potential Taxonomy of Counseling Psychology

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Csaba Czabán
and
Olivér Nagybányai-Nagy

-, család és házassági konzultáció közösségeket is, hiszen mindkettőben megjelenik a házassági tanácsadás témaköre. Egy további példa a mentális egészség, mentálhigiéné, krízisintervenció, preventív tevékenység és a mentális elsősegélynyújtás és szuicid

Open access

bevándorlókkal foglalkozó lélektani kutatások is szép számban gyarapodtak, különösen az oktatás és a mentális egészség területén tapasztalható egyre nagyobb érdeklődés. Számos, a bevándorlók lelki egyensúlyával foglalkozó kötet inspirált klinikai kutatásokat a

Restricted access

A társas helyzetben tapasztalt flow-élmény kapcsolata az élettel való elégedettséggel és a pszichológiai jólléttel, fiatal felnőtteknél

Experiencing flow in social activities and its relationship with satisfaction with life and psychological wellbeing, in the sample of young adults

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
Magyaródi Tímea
and
Oláh Attila

. Reinhardt , M. ( 2013 ). Mentalis egészség és tünetképzés összefüggései a családi működéssel serdülőknél . PhD értekezés . Budapest : Eötvös Loránd Tudományegyetem . Ryan

Open access

A médiaeszközök világába való belemerülés: adaptív és nem adaptív következmények

Immersion into the mediated world: adaptive and maladaptive consequences

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
Sándor Rózsa
,
Rita Hargitai
,
András Láng
,
István Hartung
,
László Martin
,
István Tamás
,
István Tiringer
, and
János Kállai

child’s conception of space . London , Routledge, and Paul Kegan Reinhardt , M . ( 2014 ). Szubjektív jóllétünk érzelmi, pszichológiai és társas mozaikdarabkái – A mentális egészség kétkontinuum-modellje . In J . Fülöp , Zs . Mirnics , M

Open access

A szubjektív egészségi állapot és a dohányzás összefüggése rendfenntartó dolgozók körében

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei tapasztalatok

Relationship between the subjective health status and smoking among police officers

Experiences in Szabolcs-Szatmár-Bereg county
Orvosi Hetilap
Authors:
Aliz Ambrusz
,
Ferenc Németh
,
Zsuzsanna Borbély
, and
Erika Malét-Szabó

–15. [Hungarian] 27 Borbély Zs. Health behavior, mental health – responses of police trainees to occupational stress. [Egészség-magatartás és mentális egészség

Open access

339 355 Mester D. (2011). A szülői nevelés, igazságosság motívum és a mentális egészség szerepe főiskolás lányok jövőorientációjának alakulásában. Alkalmazott

Restricted access

munkásságának kiindulópontjaként szolgált. A pszichoneuroimmunológiai fejezetben a szerző hangsúlyozza a biológiai ritmusok szerepét a szomatikus és mentális egészség szempontjából, s azt, hogy a biológiai ritmusok helyreállítása – viselkedéses szinten és a

Restricted access