Search Results

You are looking at 51 - 60 of 910 items for :

  • "motivation" x
  • Behavioral Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Pszichológia
Authors:
Gábor Urbán
,
Gábor Orosz
,
Leila Kerepes
, and
Miriam Ivett Jánvári

C Ames 1990 Motivation: What teachers need to know The Teachers College Record 91 3 409 421

Restricted access

Jelen tanulmány az alkoholizmus gyógykezelésében alkalmazott számos irányzat közül a kognitív viselkedésterápiát mutatja be, általános érvényű azonban az a megállapítás, hogy a szenvedélybetegek pszichoterápiája komplex folyamat: több síkon, több módszer szerint megy végbe. Minden egyes kliens gyógykezelése egyéni sajátosságokat mutat, így a terápia is egyedi, mindig a kliens aktuális állapotához, motiváltsági fokához és szükségleteihez alkalmazkodik. Az alkoholfüggőség kognitív szempontú kezelésének másik jellegzetessége, hogy hosszú távú, nem időhatáros, és végső célja az absztinencia huzamos fenntartása mellett az optimális életminőség elérése.

Restricted access

motivations given by prospective teachers and teachers to which of the averages is the easiest or hardest to explain?; (b) What are their expressed conceptions about the usefulness of the averages?; and (c) How do prospective teachers and teachers differ in

Open access

satisfaction’, ‘self-image’ and ‘self-evaluation’ have been used in existing literature on teacher professional identity. Kelchtermans (2009) defines five constructs – self-image, job motivation, self-esteem, task perception and future perspectives – that

Open access
Journal of Adult Learning, Knowledge and Innovation
Authors:
Sarah Mercer
,
Martin Glatz
,
Christiana Glettler
,
Anita Lämmerer
,
Astrid Mairitsch
,
Silke Puntschuh
,
Eva Seidl
,
Katja Težak
, and
Sabrina Turker

driving motivations underlying this study, which was conducted by students all doing their PhDs in the field of Fachdidaktik across a range of different disciplines; all of whom also reported having experienced such difficulties

Open access

product by whether they preferred San Pedro or Peyote cactus. For Peyote ( n = 45), indigenous cultural traditions (57.8%), availability (40.0%) and environmental sustainability (33.3%) were the most commonly reported motivations for their preference

Open access

assessment in Hungary focusing on ways that aim to fulfill roles other than grade giving ( Hubai & Lázár, 2018 ). Thus, this paper aims to explore teachers’ views on, motivations for, purposes, and ways of using alternative assessment. For this exploratory

Open access

Kutatásunk egy közeli kapcsolatban elszenvedett sérelmet megjelenítő hipotetikus helyzetben vizsgálta a személyek (N = 237) becsült megbocsátási valószínűségét a sértő fél jóvátételi törekvéseinek és a válaszadó személyek reményteliségének függvényében. Jóvátételi kezdeményezésként a kapcsolat fontosságát hangsúlyozó szolidaritás-kifejezést, a veszteséget helyrehozni kívánó cselekedetet, valamint a sértett önértékelésének a támogatását különböztettük meg, a megbocsátásnak pedig a jóvátételi igényekről (a bosszúról) való lemondáshoz kötődő aspektusát emeltük ki (vagyis lemondani a kapcsolat meglazításának, a kárpótlásnak és a saját önbecsülés megtámogatásának az igényéről).Manipulált független változóinknak jellemzően az önálló hatását mutattuk ki, melyek közül a szolidaritás kinyilvánításáé fordítottnak, a másik két jóvátételi adományé viszont a megbocsátást valószínűsítőnek mutatkozott. A jóvátételi lépések a reménytelenebb személyek esetében különösen is pozitív hatásúak. Eredményeink gyakorlati implikációi is megjelenítésre kerülnek.

Restricted access

Facial attractiveness strongly affects person perception, with attractive individuals judged more favourably than, and preferred to, their less attractive peers. But what makes a face attractive and where do our preferences come from? Are they shaped by Madison Avenue and the media or have they evolved over millennia to enhance reproductive success? Good candidates for evolved preferences include preferences for average faces, symmetric faces, and faces with extreme sex typical traits. I will focus here on our preference for average faces. I will present evidence that average faces are attractive, and then consider how such a preference could have evolved. Preferences can evolve for traits that signal mate quality, and preferences can emerge as by-products of more general information-processing mechanisms. I will present evidence that both mechanisms contribute to the preference for average faces. Finally, I consider the role of experience in shaping our preference for average faces. This is an important role, because what is average depends on the particular population of faces we experience. I will present recent results showing that what looks average, and therefore attractive, can be rapidly modified by exposure to consistently distorted faces. I conclude that our preference for average faces reflects the operation of evolved mechanisms, which are tuned by experience.

Restricted access