Search Results

You are looking at 51 - 60 of 190 items for :

  • "onkológia" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A következő generációs szekvenálási technológiák megjelenése az elmúlt tíz évben jelentős előrelépést jelentett a gyors és hatékony genomiális DNS-szekvenálás terén. Tanulmányunkban áttekintjük az 1975-ös sangeri láncterminációs szekvenálástól a valós idejű DNS-szekvenálás lehetővé válásáig vezető módszertani vívmányokat. A klonális amplikonokkal dolgozó, sok szálon párhuzamosan futó szekvenálási módszerek a következő generációs szekvenálási technológiák alapjai. Manapság leginkább a funkcionális genomikai alapkutatásban alkalmazzák ezen szekvenálási technológiákat, amelyek a szignáltranszdukciós útvonalak, ontológiák, a proteomikai, metabolomikai eredményeknek a metaanalízise során nélkülözhetetlen információt adnak. Bár klinikumban rutinmódon még csak elvétve alkalmaznak következő generációs szekvenátorokat, azonban az onkológiában, kardiológiában és epidemiológiában már van igény a technológia által elérhető extra ismeretekre. Az elterjedés fő gátja az adatelemzési módszerek standardizáltságnak hiánya, amely az objektív kiértékelést megnehezíti. Orv. Hetil., 2011, 152, 55–62.

Open access

Az onkológiai ellátás eredményessége szempontjából fontos időszak a késlekedési idő, amely az első tünetek jelentkezése és az orvoshoz fordulás, illetve a diagnózis felállítása között eltelik. Ez függ a betegtől, szociális, gazdasági helyzetétől, iskolázottságától, az orvossal való kapcsolatától és az egészségügyi ellátórendszertől. Célok és módszerek: A szerzők 110, daganatos megbetegedés miatt kezelt betegnél vizsgálták a beteg életkora, gazdasági helyzete, képzettsége és a háziorvosi ellátás igénybevételi gyakorisága, valamint a késlekedési idő kapcsolatát. Eredmények: A betegek 67%-a csak panaszok esetén kereste fel háziorvosát. Tüneteit észlelve a betegek 45%-a azonnal orvoshoz fordult. Daganatra utaló tünetek esetén a férfiak késlekedési ideje kissé hosszabb volt: 44%-uk, míg nőknél 50% jutott egy hónapon belül diagnózishoz. A 60 év fölötti, és a felsőfokú végzettségű betegek egy kisebb részénél találták a leghosszabb késlekedési időket. Az azonnal orvoshoz fordulók között többségben voltak a felső- és középfokú végzettségűek. A nagyon alacsony jövedelműek mindegyik kategóriában többségben voltak. Következtetések: A daganatos megbetegedések primer és szekunder prevenciójában a háziorvosnak fontos szerepe lehet, azonban az orvos-beteg kapcsolat vonatkozásában ezek a lehetőségek nem eléggé kihasználtak. Orv. Hetil., 2011, 152, 1368–1373.

Restricted access

Absztrakt

Az impakt faktor mellett egyre több tudománymetriai mutatószám tör utat magának, s vannak köztük ígéretes teljesítménymutatók. A közlemény célja, hogy röviden bemutassa a tudománymetriai újdonságokat – Journal Citation Reports frissülése, Hirsch-index, Eigenfactor és SCImago Journal & Country Rank algoritmusok – az onkológiai folyóiratok rangsorára fókuszálva, s példákon keresztül is szemléltesse a hasonlóságokat, különbségeket. Az újonnan megjelenő mutatószámok mögött egységes, jól szerkesztett honlapok állnak, vagy jól ismert adatbázisokban (Web of Science, Scopus) jelennek meg mint tudományos fokmérők. A különböző teljesítménymutatók alapján összevetett onkológiai folyóiratok rangsora több hasonlóságot mutat, mint különbséget, de további elemzések szükségesek, hogy kiderüljön, mennyire fedik le egymást a mutatószámok szerinti eredmények akármelyik tudományterületen. Az idézeteken alapuló teljesítménymutatókon kívül egyéb módszerek is felvetődnek, pl. folyóirat-használati mutató, de bármilyen rangsoroló rendszer közös pontja kell, hogy legyen a hitelesség és a tudományos minőség korrekt képviselete.

Restricted access

Mikor és hogyan integráljuk az onkológiai és a palliatív ellátást?

When and how to integrate oncology and palliative care?

Orvosi Hetilap
Authors: Orsolya Horváth, Enikő Földesi, and Katalin Hegedűs

Összefoglaló. A palliatív ellátások korai bevonása az onkológiai betegek ellátásába előnnyel jár mind a beteg életminősége, mind a kezelés színvonala, mind a költséghatékonyság szempontjából. Szükség van egy olyan modellre, mely alapján a megfelelő időben, a megfelelő beteg a megfelelő minőségű palliatív ellátásban részesül. Ebben a közleményben a palliatív ellátás korai integrációjának előnyei, szintjei és a speciális palliatív ellátás fogalmának ismertetése után a leginkább elterjedt beutalási modellek előnyeit és hátrányait mutatjuk be a nemzetközi szakirodalom alapján. A speciális palliatív ellátást igénylő betegek kiszűrésére szolgáló, prognózisalapú modellek hátránya, hogy nincs elég kapacitás az ilyen módon beutalt nagyszámú beteg ellátására, ezért széles körben nem terjedtek el. A tüneteken alapuló modellek sokszor bonyolultak és a mindennapi klinikai gyakorlatban nem használatosak. Az új kutatások alapján egyszerű, gyakorlatias kérdéssorokat alkalmaznak, melyekkel könnyen kiemelhetők, akik profitálnak a speciális palliatív intervencióból. Ezek közül a Yale egyetemi és a PALLIA -10 modellt ismertetjük részletesen. Amennyiben az aktív onkológiai ellátást végzők a megfelelő palliatív beutalási kritériumokat ismerik és alkalmazzák, a betegek időben jutnak a megfelelő komplex kezeléshez anélkül, hogy a palliatív ellátórendszer túlterhelődne. Orv Hetil. 2021; 162(44): 1769–1775.

Summary. Early integration of palliative care into the trajectory of cancer care brings advantages into the patients’ quality of life, the level of care and cost-efficiency, too. On the basis of a predefined model, the right patient may receive the right level of palliative care at the right time. Having defined the advantages, the levels of early integration of palliative care and the concept of special palliative care, we also aim to describe the advantages and disadvantages of the most common referral models on the basis of international literature in this article. The drawback of prognosis-based models to identify patients needing special palliative care is the lack of capacity to provide care for the large number of patients so recognised; therefore they have not become widespread. Needs-based models tend to be complicated and thus rarely applied in everyday clinical practice. On the basis of new researches, simple, pragmatic questionnaires are utilised through which the patients who could benefit from special palliative care interventions are easy to identify. Here we give a detailed report of the Yale University and PALLIA-10 models. On condition that appropriate palliative referral criteria are known and applied by active oncology care providers, patients may receive adequate complex care without the palliative care system being overloaded. Orv Hetil. 2021; 162(44): 1769–1775.

Restricted access
Magyar Onkológia
Authors: Janina Kulka, Ildikó Szirtes, A. Marcell Szász, Péter Kupcsulik, István Kenessey, Gábor Lotz, and József Tímár

Magyar Onkológia 52 21 – 33 . 5 Liang , Z , Zeng , X , Gao , J et al. 2008 Analysis of EGFR, HER2, and TOP2A gene status and chromosomal polysomy in gastric adenocarcinoma from

Restricted access

patológiai alapjai Magyar Onkológia 50 309 – 314 .

Restricted access

Farmakogenetikai vizsgálatok a fluoropirimidint tartalmazó adjuváns kezelés hatékonyságának és toxicitásának előrejelzésére colorectalis daganatokban Magyar Onkológia 51 113 – 125 . 5 Szoboszlai , N

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Judit Kalincsák, Péter Gőcze, József Bódis, Krisztina Kovács, Ágnes Stefanovits, Noémi Bohonyi, Sándor Péntek, and Szilárd Papp

References 1 Paulin F, Somogyi A. Endometrium carcinoma. In: Kásler M. (ed.) The basics of oncology. [Endometriumcarcinoma. In: Kásler M. (szerk.) Az onkológia

Restricted access
Magyar Onkológia
Authors: Róbert János Bánhegyi, Paul Ovidiu Rus-Gal, Ágnes Krisztina Nagy, Tibor Martyin, Róbert Wágner, Richárd Varga, and Béla Pikó

regulation of insulin resistance Diabetologia 42 497 – 498 . 22 Dank , M 2001 A tumoros anorexia cachexia szindróma Magyar Onkológia

Restricted access