Search Results

You are looking at 51 - 60 of 952 items for :

  • "quality of life" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A perifériás verőérbetegek életminőségét vizsgáló angol nyelvű kérdőív magyar adaptálása

Hungarian adaptation of the Peripheral Artery Disease Quality of Life questionnaire

Orvosi Hetilap
Authors: Lilla Horváth, Imre Boncz, Zsuzsanna Kívés, Noémi Németh, Katalin Biró, Krisztina Fendrik, Katalin Koltai, Gábor Késmárky, and Dóra Endrei

References 1 Gulácsi L, Brodszky V, Landi A, et al. The significance of measuring quality of life in peripheral artery disease. [Az életminőség mérésének

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Péter Kincses, Norbert Kovács, Kázmér Karádi, and János Kállai

-related quality of life in patients with Parkinson’s disease. Acta Neurol. Scand., 2003, 107 (1), 1–6. Singh, N., Pillay, V., Choonara, Y. E.: Advances in the treatment of Parkinson’s disease. Prog. Neurobiol., 2007, 81 (1

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Aliz Bohner-Beke, Anikó Kőnigné Péter, Lívia Vass, Szabolcs Halasi, János Kránicz, and Henriette Pusztafalvi

for the management of CTEV: a comparative study. J Pediatr Orthop. 2013; 33: 326–332. 7 Slevin ML, Plant H, Lynch D, et al. Who should measure quality of life, the doctor or

Open access

References 1 Escuder-Mollon P. Quality of life. In: Escuder-Mollon P. (ed.) Educating and quality of life for the elderly: a guide for educational institutions

Restricted access
Restricted access

Az életcélok szerepe a szociális szférában dolgozó nők tápláltsági, fittségi és életminőségi mutatóiban

The role of purpose in life as reflected in the indicators of body composition, fitness and quality of life in women working in the social sector

Orvosi Hetilap
Authors: Zsolt Szakály, József Bognár, Zoltán Tánczos, and Csaba András Dézsi

, Kovács ME. (eds.) The quality of life of the Hungarian population at the turn of the millennium. [A magyar népesség életminősége az ezredfordulón.] Semmelweis Kiadó, Budapest, 2006. [Hungarian

Open access

Hosszú távú utánkövetés krónikus pancreatitis miatt végzett szervmegtartó pancreasfej-resectio után: 8 éves klinikai tapasztalat

Long-term follow-up after organ-preserving pancreatic head resection in patients with chronic pancreatitis: an 8-year clinical experience

Magyar Sebészet
Authors: Gyula Farkas, László Leindler, and Gyula Farkas Jr.

Fleishman JC de Haes 1993 The European Organization for Research and Treatment of Cancer QLQ-C30: a quality-of-life instruments for use in international clinical trials

Restricted access

Tanulmányunk második részében bemutatjuk a gazdasági növekedés és életminőség néhány lehetséges elméleti összefüggését. Ennek alapján egyrészt kísérletet teszünk arra, hogy leírjuk a magyar népesség jóllétének hosszú távú alakulását a rendszerváltozástól napjainkig. Másrészt ezen változásokat megkíséreljük összekapcsolni a bruttó hazai termék (GDP) ugyanezen időszakbeli alakulásával. Tizenkét olyan felmérés (Hungarostudy, European Values Study, European Social Survey, International Social Survey Program; összelemszám: 42 086 fő) adatait elemezzük, melyek az elmúlt 20 év során felmérték a magyar népesség egyes életminőség szempontjából lényeges jellemzőit. Az elemzett változók közé tartozott a szubjektív egészség, boldogság és élettel való elégedettség, az emberekbe vetett általános bizalom, a társas támogatás és a depresszív tünetek súlyossága. Az eredmények összességében két fontos összefüggésre mutatnak rá. (1) Igazolódott, hogy a rendszerváltozás időszaka a szubjektív jóllét szempontjából mélypont volt a magyar társadalomban, az azóta eltelt időszak először jelentősebb, majd lassabb növekedést mutat, melyet a jelenben a stagnálás és visszaesés jelei követnek. (2) A GDP változásával való összefüggés nem egyértelmű — a jóllét növekedése 1991 és 2000 között összességében párhuzamosan haladt a GDP növekedésével, de a következő évtized adataiban arra utaló összefüggéseket is találtunk, mely szerint a jóllét jellemzői (elégedettség, boldogság, emberekbe vetett bizalom) átmenetileg a GDP növekedése mellett is jelentősen romolhatnak. Az eredmények megerősítik továbbá a társadalmi jóllét rendszeres mérésének, egy Nemzeti Összjólléti Index kialakításának és monitorozásának szükségességét.

Restricted access

), 9–17. 3 Kazi, R., Sayed, S., Dwivedi, R. C.: Clinical importance of quality of life measures in head and neck cancer. Indian J. Cancer, 2010

Restricted access

’s perception of well-being and perception of burden of illness, and may significantly affect quality of life ( 35 ). It is important to remember that patient’s assessment, how the disease interferes with his/her life influences their ability to cope with the

Restricted access