Search Results

You are looking at 51 - 60 of 61 items for :

  • "serdülőkor" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Az evészavarok egy lehetséges kockázati tényezője: a szülők megjelenéssel kapcsolatos elvárásai

A potential risk factor for eating disorders: Appearance-related parental expectations

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
Anna Demeter
,
Ferenc Túry
, and
Edit Czeglédi

kiadás.) Budapest: Semmelweis Kiadó 42 Pikó, B. (2009). A serdülőkor orvosi pszichológiai problémái. In M. Kopp, & R. Berghammer (szerk.), Orvosi pszichológia (207—213). Budapest: Medicina Kiadó

Restricted access

A klinikai pszichológia 30 éve

Clinical Psychology in Hungary for the Last 30 Years

Magyar Pszichológiai Szemle
Author:
Bernadette Péley

, 2013; Varro-Horvath, Dorn és Labadi, 2017). A pszichopatológiaijelenségek fejlődésszempontú megközelítésében a korai időszak mellett a serdülőkor a másik kiemelt terület, ahol az újraszerveződés során, az identitásalakulás folyamatában mutatkoznak meg a

Open access

Hátrányos helyzetű tanulók szociális és érzelmi intelligenciájának vizsgálata az Arany János tehetséggondozó programban

The study of the social and emotional intelligence of disadvantaged students in Arany János talent support program

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Ágnes Harsányiné Petneházi
,
Judit Páskuné Kiss
,
Erzsébet Lestyán
,
Nóra Kós
, and
Ágota Szabóné Balogh

. The International Journal of Indian Psychology , 3 , 112 – 125 . Józsa K. , & Zsolnai A. ( 2005 ). Szociális készségek fejlődése a serdülőkor

Restricted access

A Tárgyiasított Testtudat Skála (OBCS) működése magyar nyelven

The validation of the Objectified Body Consciousness Scale (OBCS) in Hungarian

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Fanni Őry
and
Norbert Meskó

Hyde (1996) nevéhez fűződik. A 24 tételes kérdőív a tinédzserkor későbbi szakaszától kezdve, életkortól függetlenül megfelelő mérőeszköznek bizonyult (a testtárgyiasítás serdülőkor előtti, illetve a serdülőkor kezdeti szakaszában a kérdőívnek egy

Open access

Társas és társadalmi nevelés az iskolában – A Megtartó Közösségek Program hatásvizsgálata

Social and societal education in schools – Assessment of the Holding Community Program

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Anna Siegler
,
Sára Serdült
,
Fanni Csernus
,
Lilla Dézma
,
Izabella Ilea
, and
Sára Bigazzi

 szociális készségek rendszerén belül az együttműködés, az asszertivitás, az önszabályozás és az empátia fejlesztésére fókuszáltak, és azt állapították meg, hogy bár a serdülőkor kifejezetten alkalmas ezen készségek gyakorlására, az általuk implementált program nem

Open access

Addiktológiai pszichológia Magyarországon: az elmúlt 30 év áttekintése

Addiction Psychology in Hungary: A Review of the Past 30 Years

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Zsolt Demetrovics
and
József Rácz

-Fövény, Zacher, Posta és Demetrovics, 2017). Kérdés volt, hogy vajon új társadalmi csoportok léptek be a fogyasztók közé, vagy pedig a korábbi szerhasználók váltottak át az új szerekre. Fennállnak-e speciális demográfiai (serdülőkor), társadalmi vagy egyéni

Open access

A genetikai rokonság és a szülői kapcsolati minőség hatása a testvérkapcsolatokra

The Effect of Genetic Relatedness and Parental Relationship Quality on Sibling Relationships

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Ferenc Kocsor
,
András Láng
,
Andreas Babós
, and
Petra Gyuris

nemű testvéreknél a serdülőkor végéig csökken a konfrontációk száma, majd fiatal felnőttkorra újra megemelkedik. A viszályok száma minden életkorban magasabb az azonos nemű testvérek esetében, ám a kor előrehaladtával az ellentétek csitulnak az ő

Open access

Építészek iskolája – építészek felidézett saját középiskolai környezetének környezetpszichológiai vizsgálata

Schools of Architects – An Environmental Psychological Study of Architects' Recalled High School Environment

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Krisztina Somogyi
,
Andrea Dúll
, and
Ferenc Cságoly

kutatásnak, mert a retrospektív felidézés korszaka a serdülőkor, ennek központi konfliktusa Erikson (1968/1991) általánosan elfogadott pszichoszociális fejlődésmodelljében a stabil identitás kialakítása. A hely az emlékezetkutatásokban is kiemelt szerepet

Open access

). 3.4 Az NSSI családi distressz kaszkád modellje Lisa Waals és munkatársai (2018) kifejezetten a serdülőkori önsértésre állítottak fel egy modellt, amelyben összekötik az NSSI kialakulását és fennmaradását a serdülőkor

Open access

Az evolúciós pszichológia paradigma újragondolása: A továbblépés irányai

Re-thinking of the Evolutionary Psychology Paradigm: Trends of the Advancement

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Lajos Szabó
and
Tamás Bereczkei

 természetes szelekció minden fő életszakaszban hatással bír az egyénekre. Ráadásul az emberi evolúció nagy részében a gyerekkor és serdülőkor kritikus periódusokat jelentettek, amelyeknek a túlélése alapvető feltétele volt a szaporodóképes kor elérésének ( Volk és

Open access