Search Results

You are looking at 51 - 55 of 55 items for :

  • "társas támogatás" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A szülői nevelői stílus azonosítására alkalmas Parenting Styles and Dimensions Questionnaire hazai alkalmazásával szerzett tapasztalatok

Measurement experience with Parenting Styles and Dimensions Questionnaire developed for identifying parenting styles

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors: Hadházi Éva, Takács Szabolcs, Csikós Gábor, Homoki Adél, Czinkóczki Annamária, Törő Krisztina, Kövesdi Andrea, and F. Földi Rita

-Zipernovszky , O ., Kékesi , M.Z ., & Jámbori , Sz . ( 2017 ). A Multidimenzionális Észlelt Társas Támogatás Kérdőív magyar nyelvű validálása . Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 18 ( 3 ), 230 – 262 . Pelaez , M ., Field , T ., Pickens J.N ., & Hart

Open access

). Pszichoszomatika. Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó . Kulcsár , Zs. ( 2005 ). A társas interakciók pszichológiai hatásai és agyi mechanizmusai. Egy hipotézis körvonalai. Társas

Open access

A tanórán és iskolán kívüli tanulási elfoglaltságok motivációjának kvalitatív vizsgálata kiemelkedő kognitív képességű tanulóknál

Qualitative Analysis of the Motivation of Extracurricular and Outside School Learning Activities in Students with High Cognitive Abilities

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Szilvia Fodor, Judit Páskuné Kiss, János Máth, and Ágota Fehér

élménye: Pl. Nincs hibáztatás, a tévedés segít, hogy új dolgokat fedezzünk fel. Szabadon magadat adhatod. Nincs szorongás. Perspektívák: Pl. Egy témát számos oldalról körbejárunk. Társas támogatás, inspiráció: Figyelemben részesülés: Pl. Meghallgatják az

Open access

mechanizmusai. Egy hipotézis körvonalai. Társas támogatás . In Kulcsár, Zs. (Szerk.), Teher alatt… Pozitív traumafeldolgozás és poszttraumás személyiségfejlodés . Szöveggyujtemény (315–393). Budapest: Trefort Kiadó

Restricted access

. A., G OODWIN , R., N IZHARADZE , G., E MELYANOVA , T. (1999) Bizalom és a társas támogatás a rendszerváltás után: A kérdőíves vizsgálatok eredményei. Alkalmazott Pszichológia , 3, 31–42. K OVÁCS J., K OVÁCS Z

Restricted access