Search Results

You are looking at 51 - 60 of 79 items for :

  • "vallásosság" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

a changing society. Social Science & Medicine, 51, 1350—1361. Kopp, M., Székely, A., & Skrabski, Á. (2004). Vallásosság és egészség az átalakuló társadalomban. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 5 , 103

Restricted access

458 461 RÓHEIM Géza 1925: Magyar néphit és népszokások. Budapest. SZABÓ László 1990: Népi természetismeret, in, DÖMÖTÖR Tekla (fßerk.) Népszokások, néphit, népi vallásosság. Budapest: Akadémiai

Restricted access

] 18 Kopp, M., Székely, A., Skrabski, Á.: Religion and health in changing society. [Vallásosság és egészség az átalakuló társadalomban.] Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 2004, 5 (2), 103

Open access

Zsuzsanna: Az archaikus népi imádságzáradékok történeti kérdései [Die historischen Fragen der Schlussformeln der archaischen Volksgebete]. In: Erdélyi Zsuzsanna (szerk.): Boldogasszony ága. Tanulmányok a népi vallásosság köréből . Budapest, 1991. 51

Restricted access

Varga Károly (1999): Vallásosság-szindróma és polgári társadalom. Világnézet-szociológiai hipotézisek megvitatása . Osiris, Budapest. Vallásosság-szindróma és polgári társadalom. Világnézet

Restricted access

kérdései — keresztek — szobrok — kápolnák Ház és ember 1990 6 219 226 Bárth , János 1990: Népi vallásosság (Volksfrömmigkeit). In: Dömötör , Tekla (Hrsg.): Népszokás, néphit, népi vallásosság

Restricted access

Selbstverwaltung in Arács]. Balatonfüred: Szerzői kiadás. Liszka, József 1995: „Szent képek tisztelete.” Dolgozatok a népi vallásosság köréből [„Verehrung der Heiligenbilder”. Abhandlungen zur Volksfrömmigkeit]. Dunaszerdahely: Lilium

Restricted access

, 63, 859–871. Martos T. (2008). Vallásosság és az értelmes élet pszichológiája. In Horváth-Szabó K. (szerk.), Vallásosság és személyiség (pp. 9–36). Piliscsaba: Pázmány Kiadó. Martos, T., & Kopp

Restricted access

Either Them, or Us’: National Materialism in Central Eastern Europe 1993 Varga K. (1999): Vallásosság-szindróma és polgári

Restricted access

Policy Department Economic and Scientific Policy. Palliative Care in the European Union, 2008. Békés V.: A halál iránti attitűd az életkor, a nem és a vallásosság függvényében. Kharón Thanatológiai

Restricted access