Search Results

You are looking at 61 - 70 of 1,736 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Abstract  

The study analyses 27018 research papers published by India in condensed matter physics as seen from Science Citation Index-Extended Version (SCIE) (Web of Science) database for the period 1993–1995, 1996–1998 and 1999–2001. The study reports that condensed matter physics is the most sought after branch in physics research in India, accounting for 20% share of the country output in physics. The University & College sector as well as R&D sector are the major contributors to condensed matter physics. However, the country growth in this field, computed on six yearly basis, has still been negative (−1%) compared to 17.4% country growth in overall physics during the same period, 1993–1995 to 1999–2001. The study also maps condensed matter physics research on other dimensions such as institutional productivity, nature of collaboration in research, and institutional specialization. It examines highly cited papers, and lists prominent and productive scientists in this field. It also provides suggestions for accelerating condensed matter research in India.

Restricted access

An illustrated account of Lejeunea cocoes Mitt. of Lejeuneaceae is reported for the first time from Peninsular India (Western Ghats, Kerala).

Restricted access

Pteris multifida Poiret (Pteridaceae) has been reported from Kozhikode as a new record for Peninsular India. It is described and illustrated.

Restricted access

A tanulmány1 felhívja a figyelmet arra, hogy a globalizált világban felettébb fontos érteni és ismerni, milyen társadalmi, gazdasági és politikai folyamatok zajlanak a világ második legnépesebb országában, amely egyre inkább regionális nagyhatalmi pozíciókra tart igényt, és ahol a gazdasági fejlődés a világon az egyik legdinamikusabb. Miközben Indiában nyugati típusú demokratikus intézmények léteznek, mára átalakult tartalmuk és működésük, és sok esetben mást értenek az egyes fogalmak alatt, mint azokban az országokban, ahol ezek a fogalmak és intézmények eredetileg kialakultak. A tanulmány leszűkíti e vizsgálódást a szekularizmus, a szekuláris állam kérdésére, amely felszámolásának lehetünk tanúi napjainkban. A folyamat bevallott célja a hindú India megteremtése. A tanulmány felvázolja a törekvés ideológiai tartalmát, eszközrendszerét, összefonódását a gazdasági-társadalmi folyamatokkal. Magyarázatot keres és részben kínál arra is, hogy miért militáns a mozgalom, miért támadja a muszlimokat és főképpen a keresztényeket. A többségi elv — e demokratikus érték — sajátos indiai értelmezésével a mozgalom és annak kiterjedt szervezeti hálózatai a vallási kisebbségek felszámolására törekednek, és ennek érdekében nem riadnak vissza brutális eszközöktől és tettektől sem. Ez a meghökkentő folyamat, miközben az ősi értékekhez és törvényekhez való visszatérést hirdeti, felhasználja a modern információs forradalom minden eszközét a megújított vallási tanok és erkölcsi törvények terjesztése és elfogadtatása érdekében, ugyanakkor megszabadítja azokat ókori formájuktól és tartalmuktól, de erőteljes nacionalizmusa érdekében állítja, hogy ugyanarról a vallásról és hagyományról van szó. A tanulmány idéz néhány példát, amelyek cáfolják ezt az állítást.A nemzetközi szakirodalommal egyetértve a szerző szerint a társadalom hinduizálását követi az állam hindúvá tétele, hiszen a politika aktorainak túlnyomó többsége azonosul a hinduizmussal, mint identitása legfontosabb elemével. Ez az azonosulás és a többségi elv együttesen pedig azt a paradox helyzetet teremti meg a mai Indiában, hogy állam és társadalom számos demokratikus elv feláldozásával a hinduizmus alapján válik egységesedő nemzetté, amely ezzel igyekszik a háttérbe tolni a társadalom gazdasági, vallási és kaszteredetű feszültségeit, és bizonyos értelemben megszilárdítja a családon belüli patriarchális viszonyokat, valamint szentesíti a társadalmi hierarchia tiszteletét.

Restricted access

Fertilizers 3 :111–158. Anonymous 2007. Package of Practices for Rabi Crops. Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University, Hisar, Haryana, India, pp. 14–15. (in Hindi, with English abstract

Restricted access

The liverwort Thysananthus spathulistipus, earlier known to be distributed in the Eastern Himalaya, Northeast India and the Andamans in India, has been rediscovered in the Western Ghats after more than a century. It was last collected by Decoly and Schaul in Kurseong in 1898.Adetailed description of the species, an illustration and a distribution map are provided.

Restricted access

Ceratolejeunea belangeriana is added here to the liverwort flora of India from the Indira Gandhi National Park, Anamalais in the Western Ghats. A brief description together with illustrations are provided.

Restricted access

Present study is based on the stipe anatomy of 13 selected species of pteridophytes of South India. Detailed description, key to the taxa based on stipe anatomy, photographs and descriptions are provided.

Restricted access

The moss Ectropothecium sodale is added here to the flora of India from the peninsular part of the country. A brief description with illustrations and a photographic plate are provided.

Restricted access

Abstract  

An analysis of gender differences in psychology in India provides quantitative and qualitative assessment of R&D output contributed by psychologists with the indication of the trend of growth, skewness, relatedness, co-authorship pattern of productivity.

Restricted access