Search Results

You are looking at 61 - 70 of 1,222 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A tanulmány a bizonytalanságérzetet és az azt meghatározó tényezőket vizsgálja fókuszcsoportok segítségével. Az elemzés tíz magyarországi fókuszcsoporton alapul, amelyekre nagyrészt 2001 második felében került sor. Az egyes fókuszcsoportok más-más társadalmi rétegek képviselőiből álltak. A fókuszcsoportok egy részére falvakban került sor, más részükre a fővárosban, harmadik részükre egyéb városban. A tanulmány célja annak vizsgálata, hogy a korábban sok változáson keresztülment, sok új veszélyforrást tartalmazó társadalmi-gazdasági környezettel szembesülve milyen percepciók alakultak ki a fókuszcsoportok résztvevőinek körében a közvetlen szférájuk és a tágabb világ kiszámíthatatlanságáról, és mennyire érzik magukat biztonságban a jövőjükkel kapcsolatban. Az elemzés további tárgya, hogy legkevésbé milyen területeken érzik magukat biztonságban a résztvevők, mely területek köré csoportosulnak félelmeik. A tanulmány foglalkozik egyes társadalmi-demográfiai változók és a bizonytalanságérzet kapcsolatával is.

Restricted access

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) feladatait, hatáskörét az Alkotmány és más törvények rögzítik. A számvevőszéki törvény a rendszerváltás hajnalán, 1989 őszén született. Más fontos szakmai törvények (államháztartási, számviteli, önkormányzati, privatizációs stb. törvény) ekkor nem léteztek, nem volt szó az Európai Unióhoz való csatlakozásról (hiszen az EU sem létezett még). A csatlakozásra való felkészülés tolta előtérbe a hazai számvevőszéki ellenőrzésnek azokat a dilemmáit, melyek a rendszerváltáskor is felmerültek. Egy részük (például az előzetes ellenőrzés problémája) csak az Alkotmány módosításával oldható meg. Alaptörvényünk számvevőszéki fejezetének fő problémája, hogy szakmailag nem tisztázott feladatokat, jogosítványokat deklarál. Megoldatlan az ÁSZ vezetési modellje is: a választott vezetők együttműködése, döntéshozatali mechanizmusa, felelőssége.

Restricted access

Abstract  

This study aims to examine whether rapid communications exert more influence/impact on subsequent research. Citation analysis of Short Communications (SCs) and Main Articles (MAs) from 1983 and 1990 for 5 high impact biomedical journals was carried out for a five year period following publication. The mean citations cumulated for the five year period showed no consistent trend. Some journals showed more citations for SCs while some showed more for MAs. The mean citations (range) for SCs and MAs for the 1983 and 1990 papers respectively were as follows:Gene: 14.13 (0-61) and 38.79 (0-677), 9.73 (0-93) and 13.17 (0-44);Journal of Clinical Investigation (JCI): 79.77 (3-202) and 27.52 (0-86), 50.52 (0-254) and 33.53 (0-151);Journal of Experimental Medicine (JEM): 39.80 (0-200) and 49.20 (0-403), 47.26 (0-258) and 50.27 (0-173); andJournal of Biological Chemistry (JBC); 36.21 (0-380) and 19.67 (0-53), 37.19 (0-273) and 26.84 (0-185). SCs ofJournal of Cell Biology (JCB) had a mean citation of 25.84 per article with a range of 0-98, while the MAs had a mean citation of 33.13 with the range 4-122 during 1983-87. The citation peak was seen about three years after publication for all the journals during both the periods. The mean cumulative citations showed a progressive increase over the five years for both types of papers, in all journals and for both the 5 year periods. The initial differences observed persisted even four years after the year of publication. No significant differences were observed in the distribution of the cumulative 5 year citations between the SCs and MAs. An index of speed of citation per article showed no substantial differences between SCs and MAs with MAs showing an edge over SCs. Both MAs and SCs of all the journals showed nearly same average time per citation per article further confirming that the SCs do not enjoy the advantage of speedier citation. The results show that the generally perceived feeling of SCs getting cited more frequently and faster does not appear to be valid. Hence, the practice of publishing SCs on a priority basis is perhaps not warranted.

Restricted access

The temperature-programmed desorption (tpd) of the amount of ammonia which is preadsorbed at about 373 K at HZSM-5 zeolites yields a complex desorption curve consisting of two overlapped peaks (Β andγ peak). Parts of the ammonia desorbed can be attributed to SiOHAl groups considering also1H-MAS NMR measurements.

Restricted access

Az új koronavírus okozta járvány első hullámának jellemzői és esetleges kapcsolata a tuberkulózis elleni oltottsággal

A summary of characteristics of the first wave of new type coronavirus epidemic and potential association with tuberculosis vaccination

Orvosi Hetilap
Authors:
Blanka Emődy-Kiss
,
Ágnes Pataki
,
Gábor Deli
,
Sándor Papp
,
Mária Mátyus
, and
János Fent

countries. [A magyarországi koronavírus-járvány alakulása és a meghozott intézkedések időbeliségének és eredményességének összehasonlítása más európai országokkal.] Orvosképzés 2020; 95: 450

Open access

A mûszaki folyamatok modellezésére gyakran első-, illetve másodrendű differenciálegyenleteket, illetve -rendszereket használnak. E differenciálegyenletek analitikus megoldására gyakran Laplace-féle integrál-transzformációt használnak, amely csak nehezen kezelhető, és gépi számításokra körülményesen alkalmazható. Jelen cikk egy új módszert mutat be a dinamikai rendszerek rezgéseinek kiszámítására. A feladatot sorozatok konvolúciójának segítségével oldja meg, az alkalmazására példákat mutat be, és összehasonlítja más módszerekkel kapott eredményekkel.

Restricted access

Abstract  

Pt/MCM, Pt/SiO2, Pd/MCM and Pd/SiO2 were prepared and characterized by H2-TPR, TEM, 29Si-CP-MAS-NMR, DRS-UV-Vis and tested in the hydrodechlorination of 1,2-dichloroethane. Differences in the catalytic behavior were related with textural properties.

Restricted access

Az aranyfejű hajtűk a római kori ékszerek különleges csoportját alkotják. Jelen tanulmány célja a Római Birodalom különböző területein található 28 lelőhelyről származó 91 darab hajtű vizsgálata tipológiai, kronológiai és funkcionális szempontok szerint, felhasználva a más nyersanyagokból készült párhuzamokat és a portrészobrászatban, illetve portréfestészetben ismert hajtűábrázolásokat.

Restricted access

A késő középkori polgárváros magyar városrészében nagyméretű épületet tártak fel 1963-ban. A háromhelyiséges épület a 14. század közepétől a 15. század végéig volt használtban; a 14. században nemes vagy polgár háza lehetett, a 15. században kézműves célokat szolgált. A közelében álló más épületekkel együtt a város integráns részét képezte, a ritkábban beépített Duna-parti területen állt.

Restricted access

Two monosomic alien substitution lines (MAS lines, 2n=41=40+5R) of wheat Triticum aestivum L. cv. ‘Saratovskaya 29’ were used as recipients in the development of inter-varietal substitution lines for chromosomes 5A and 5D. In the MAS lines, chromosomes 5A or 5D of ‘Saratovskaya 29’ were replaced by homoeologous univalent chromosome 5R of rye Secale cereale L. cv. ‘Onokhoiskaya’, which bears the Hp marker gene coding for hairy peduncle. The donors included 18 spring and winter wheat varieties. The MAS lines were developed by crossing monosomic lines of ‘Saratovskaya 29’ for chromosomes 5A and 5D to a wheat-rye substitution line of ‘Saratovskaya 29’ 5R(5D) followed by cytological and morphological selection of plants with chromosome configuration 20II +5RI in metaphase I of pollen mother cells from F 1 and F 2 plants with slightly hairy peduncles. It was shown that MAS lines could be maintained during long-term propagation (18 generations). Use of MAS lines with the Hp marker gene allows acceleration and abbreviation of cytological analysis and elimination of the probability of ‘univalent switch’ in the course of the development of substitution lines. The method was applied to the development of 22 ‘Saratovskaya 29’ lines with inter-varietal substitution for chromosomes 5A and 5D. Fourteen and thirteen microsatellite markers located in chromosomes 5A and 5D, respectively, were used to prove the authenticity of the inter-varietal substitution lines. According to these markers, 21 substitution lines from 22 studied were correct.

Restricted access