Search Results

You are looking at 61 - 70 of 175 items for :

  • "endothelium" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

of homocysteine in cardiovascular diseases appear to be a consequence of oxidative process in the vascular endothelium resulting in disturbed nitric oxide (NO) synthesis and vasodilatation [ 9 ]. NO is well known to be a vasodilator that

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Zoltán Boda
,
Miklós Udvardy
,
Katalin Farkas
,
Judit Tóth
,
László Jámbor
,
Pál Soltész
,
Katalin Rázsó
,
Zsolt Oláh
,
Péter Ilonczai
,
Mariann Szarvas
,
Krisztina Litauszky
,
János Hunyadi
,
Tamás Sipos
,
János Kappelmayer
,
Zoltán Veréb
, and
Éva Rajnavölgyi

Higashi, Y., Kimura, M., Hara, K. és mtsai: Autologous bone marrow mononuclear cell implantation improves endothelium-dependent vasodilation in patients with limb ischemia. Circulation, 2004, 109 , 1215

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Gábor Tóth
,
Gábor László Sándor
,
Dénes Kleiner
,
Nóra Szentmáry
,
Huba J. Kiss
,
Anna Blázovics
, and
Zoltán Zsolt Nagy

–1253. 13 Hull, D. S.: Oxygen free radicals and corneal endothelium. Trans. Am. Ophthalmol. Soc., 1990, 88, 463–511. 14 Shimmura, S., Tsubota, K

Open access

Absztrakt

A primer májrákok 90%-át kitevő hepatocellularis carcinoma (HCC) az ötödik leggyakoribb rosszindulatú daganat világszerte, amely jellemzően májcirrhosis talaján alakul ki. Előzetes eredményeink arra utaltak, hogy egy korábban a májban nem azonosított heparánszulfát-proteoglikán (HSPG), az agrin felhalmozódik a cirrhoticus máj és a HCC bazális membránjaiban (BM-jeiben). Ennek nyomán kezdtük vizsgálni az agrin szerepét a hepatocellularis carcinoma kórkeletkezésében és elkülönítő diagnosztikájában. Első lépésként tömegspektrometriás meghatározással igazoltuk, hogy az előzetes munka során használt, korábban tisztázatlan specificitású monoklonális ellenanyag célfehérjéje valóban az agrin. A továbbiakban 131 májbeteg és 18 egészséges személy májából, 4 indukált májcirrhosis/HCC-ben szenvedő és egy egészséges patkány májából, valamint szövettenyészetekből származó mintákon végeztük kísérleteinket. Immunhisztokémia (IHC), fehérjeblot és kvantitatív RT-PCR segítségével igazoltuk, hogy az agrin expressziója jelentősen nő cirrhosisban és HCC-ben az ép májhoz képest úgy emberben, mint patkányban. Sorozatmetszeteken és kettős fluoreszcens jelölésekkel kimutattuk, hogy az agrin a májban az erek falának simaizomrétegében, az epeutak és a duktuláris reakció hámjának BM-jében, a HCC mikrovaszkulatúrájában, valamint olykor a daganatsejtek BM-jében található meg. Az agrin forrásaként a (ko)lokalizációs, génexpressziós és mRNS in situ hibridizációs vizsgálatok a vaszkuláris simaizom-sejteket, a cholangiocytákat és a duktuláris reakció hámját, a tumorok strómájának aktivált mesenchymalis sejtjeit, ritkán a májtumorsejteket valószínűsítik. Az epeutak és az endothelsejtek BM-jében található agrin szerepet játszhat a duktuláris reakció kialakulásában és a HCC érképződésében. Mivel az agrin az ép és a cirrhoticus máj szinuszoidjaiban nem, a HCC erezetében viszont mindig megjelent, megvizsgáltuk az agrin IHC alkalmazhatóságát a HCC és benignus májléziók elkülönítésében. Hatvannyolc benignus elváltozás (8 nagy regeneratív nodulus, 23 low-grade és 7 high-grade dysplasticus nodulus és 30 májadenoma) és 29 malignus lézió (8 “small” HCC és 21 kiterjedt HCC) agrin és CD34 immunreakcióinak szemikvantitatív értékelése után kidolgoztunk egy döntési algoritmust, amely az agrin/CD34 immunreakciók mintázata alapján 93,1% szenzitivitással és 92,6% specificitással elkülöníti a malignus és benignus elváltozásokat. Ennek nyomán javasoljuk az agrin IHC bevonását a májpatológiai diagnosztikus munkába.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Lajos Markó
,
Gergő Attila Molnár
,
Zoltán Wagner
,
Tamás Kőszegi
,
Zoltán Matus
,
Márton Mohás
,
Mónika Kuzma
,
István András Szijártó
, and
István Wittmann

Mind a hipertónia, mind a 2-es típusú diabetes mellitus jelentős tényező a népesség halálozásában. Mindkét betegség károsítja az endothelt, aminek korai jele a microalbuminuria, amelyet szűrővizsgálatként tesztcsíkkal, diagnosztikus vizsgálatként immunológiai alapú módszerekkel, illetve nagy teljesítményű folyadékkromatográfiával lehet mérni. Ez utóbbi segítségével az ún. nem immunreaktív albuminforma is kimutatható. Célkitűzés: A szerzők célkitűzése immunnefelometriával microalbuminuriára negatív, diabéteszes és hipertóniás, illetve nem diabéteszes hipertóniás betegek albuminürítésének vizsgálata volt nagy teljesítményű folyadékkromatográfiával. Továbbá célul tűzték ki a microalbuminuria megállapításához használt jelenlegi kritériumok (albumin-kreatinin hányados: férfiaknál ≥2,5 mg/mmol, nőknél ≥3,5 mg/mmol) és a közelmúltban megjelent Heart Outcomes Prevention Evaluation tanulmány által javasolt új kritériumok (nem diabéteszesekben, immunológiai módszerrel ≥0,7 mg/mmol, nagy teljesítményű folyadékkromatográfiás módszerrel ≥3,1 mg/mmol, diabéteszesekben immunológiai módszerrel ≥1,4 mg/mmol, nagy teljesítményű folyadékkromatográfiával ≥5,2 mg/mmol) használhatóságának vizsgálatát is. Módszer: Szűrővizsgálattal microalbuminuriára negatív 469 egyén vizeletének vizsgálata történt meg immunnefelometriás módszerrel. Az így is negatívakat vizsgálták tovább nagy teljesítményű folyadékkromatográfián alapuló, a méretkizárásos kromatográfia elvén működő Accumin™ Kit-tel. Eredmények: Nagy teljesítményű folyadékkromatográfiával átlagosan háromszor nagyobb albuminürítést mértek, mint immunnefelometriával. Az intraindividuális variációs koefficiens a két módszerrel nem különbözött (37 ± 31% és 40 ± 31%, p = 0,869; immunnefelometria és nagy teljesítményű folyadékkromatográfia; átlag ± szórás). A jelenlegi albumin-kreatinin hányadoson alapuló kritériumokat használva, az immunológiai módszerrel negatív egyének nagy teljesítményű folyadékkromatográfiával 43%-ban bizonyultak pozitívnak. Ha a Heart Outcomes Prevention Evaluation tanulmány új kritériumait használták, 14,5%-ra csökkent az immunnefelometriával negatív, nagy teljesítményű folyadékkromatográfiával pozitívak aránya; nagy teljesítményű folyadékkromatográfiával microalbuminuria-pozitívak száma elsősorban a diabéteszes és hipertóniás csoportban csökkent (49% és 7,5%), míg a nem diabéteszes hipertóniás csoportban kevésbé (37% és 26,5%). A hagyományos kritériumrendszerben logisztikus regressziós vizsgálat során a legerősebb kockázati faktornak a férfinem bizonyult. Az immunnefelometriával microalbuminuriára negatív egyének 28%-ában nagy teljesítményű folyadékkromatográfiával kimondható a microalbuminuria diagnózisa a jelen szakmai szabályok szerint. Következtetések: Az immunológiai módszerekkel microalbuminuriára negatív egyének közel harmadában nagy teljesítményű folyadékkromatográfiával kimondható a microalbuminuria diagnózisa, amihez továbbra is szükséges a háromszori vizeletvizsgálat. A Heart Outcomes Prevention Evaluation tanulmány által megállapított új kritériumok sem a diabéteszes és hipertóniás betegekre, sem a nem diabéteszes hipertóniás betegekre nem alkalmazhatók jól. Nem lehet figyelmen kívül hagyni a microalbuminuria-pozitivitás legjelentősebb prediktorát, a nemet.

Restricted access

1239 1248 Hattori, Y., Kawasaki, H., Abe, K. és mtsa: Superoxide dismutase recovers altered endothelium-dependent relaxation in diabetic rat aorta. Am. J. Physiol

Restricted access

) Innervation of the human middle meningeal artery: immunocytochemistry, ultrastructure, and role of endothelium vor vasomotility. Peptides 19, 1213-1225. Innervation of the human middle meningeal artery: immunocytochemistry

Restricted access

Az artériás érfali merevség és a rendszeres testmozgás kapcsolata

Relationship between arterial stiffness and regular physical activity

Orvosi Hetilap
Authors:
Ágnes Diószegi
,
Beáta Kovács
,
Szabolcs Lengyel
,
Sándor Szántó
,
Erika Kocsis
,
Dénes Páll
, and
Mariann Harangi

of exercise training on endothelium-derived nitric oxide function in humans. J Physiol. 2004; 561(Pt 1): 1–25. 4 Kingwell BA, Sherrard B, Jennings

Open access

–1764. 30 Balla, G., Jacob, H. S., Balla, J., et al.: Ferritin: a cytoprotective antioxidant strategem of endothelium. J. Biol. Chem., 1992, 267 (25), 18148

Restricted access

Dane, F., Olgun, G., Ekici, N. (2007) Ultrastructure of endothelium in ovules of Penstemon gentianoides Poir. (Scrophulariaceae) at mature embryo sac phase. Acta Biol. Hung. 58 , 225–233. Ekici N

Restricted access