Search Results

You are looking at 61 - 70 of 70 items for :

  • "mentális egészség" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A rendészeti felsőoktatás hallgatóinak dohányzási szokásai

Smoking habits of law enforcement college students

Scientia et Securitas
Author:
Ákos Erdős

kutatások. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, pp. 116–138. 7 Borbély Zs. (2019) Egészségmagatartás és mentális egészség – nemi különbségek a

Open access

A nem szuicidális önsértés és motivációjának mérése serdülőknél: az Állítások az Önsértés Kapcsán Kérdőív (ISAS-HU) magyar adaptációja

Measuring Non-Suicidal Self-Injury and its Motivation Among Adolescents: Hungarian Adaptation of the Inventory of Statements About Self-Injury

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Melinda Reinhardt
,
Gyöngyi Kökönyei
,
Boglárka Drubina
, and
Róbert Urbán

egészség mutatói alapján a teljes mintában Végül a teljes mintára összpontosítva összehasonlítottuk a sohasem, a korábban (több mint egy hónapja) és az aktuálisan (egy hónapon belül) önsértő kamaszokat a mentális egészség fentebb bemutatott markerei

Open access

A Serdülő Reziliencia Kérdőív (READ) magyar nyelvű adaptációja

Hungarian adaptation of the Resilience Scale for Adolescents

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Kitti Kóródi
,
Erzsébet Szél
, and
Éva Szabó

felépülést ( Davydov, Stewart, Ritchie és Chaudieu, 2010 ). A reziliencia protektív hatását vizsgáló kutatások összefüggést találtak a reziliencia és a mentális egészség indikátorai, mint az élettel való elégedettség ( Pikó és Hamvai, 2012 ), a jóllét ( Noble

Open access

Szubjektív értékkategóriák és vallásosság/spiritualitás mint a mentális egészség meghatározó faktorai főiskolai hallgatóknál. Bölcsészdoktori értekezés . S. Pendleton

Restricted access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
János Kállai
,
Róbert Urbán
, and
Márta Csabai

Molnár, 2009; Császár-Nagy, 2011; Urbán, 2017; Bárdos és Kraiciné Szokoly, 2018). Magyarországon a mentális betegek kezelése és a mentális egészség megőrzése hoszszú és eredményes fejlődési pályára tekinthet vissza. A 20. század első évtizedeiben a magyar

Open access

. Harangozó , J. Útibeszámoló a trieszti „Mi a mentális egészség?“ konferenciáról [Travel Report from “What is Mental Health?” Conference in Trieszt] [Internet] ; 2010 [cited 2019 Febr 27]. Available from: http

Open access

Személyes célok és társas világ – a jóllét és önszabályozás társas ökológiája

Personal goals and the social world – the social ecology of well-being and self-regulation

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Tamás Martos
and
Viola Sallay

psychotherapy: Developing by shaping the personal niche . Göttingen : Hogrefe & Huber Publishers . Zábó , V. , Oláh , A. , & Vargha , A. ( 2023 ). Történeti tabló a pozitív pszichológiai jóllét és mentális egészség elméletekről és előzményeikről

Open access

A Rorschach-próba hazai szakirodalma tematikusan, a megjelenés időrendjében: 1940–2019

Hungarian literature of the Rorschach trial thematically in issue: 1940–2019

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Emőke Bagdy
and
Noémi Császár-Nagy

mentális egészség területén kérdőíves és projektív eljárásokban . BA Szakdolgozat . Budapest : Károli Gáspár Református Egyetem . Sulyok E. K. ( 2019 ). A fókuszolás alkalmazhatósága a pszichoterápiában (Testi tudatosság és érzelemszabályozás

Open access

A nem-szuicidális önsértés és az öngyilkos magatartás kapcsolata: független vagy összefüggő jelenségek?

The links between non-suicidal self-injury and suicidal behaviour: dependent or independent phenomena?

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Boglárka Drubina
,
Gyöngyi Kökönyei
, and
Melinda Reinhardt

európai program eredményeit feldolgozó kutatás eredményei alapján az önhatékonyság fejlesztése és a tudatosság elősegítése a mentális egészség terén (pl. a fiatal saját magában és kortársaiban felismeri, ha valamilyen mentális probléma merül fel) a

Open access

Faktorok, magyarázatok a sikeres és sikertelen felsőoktatási tanulmányok hátterében •

A pszichológiai tényezők szerepe a lemorzsolódásban

Factors and Explanations of Successful and Unsuccessful Academic Performance in Higher Education

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Judit Kőrössy
,
Balázs Jagodics
,
Tamás Martos
, and
Éva Szabó

megerősödésének. Néhány vizsgálat a tanulmányi eredményesség helyett a mentális egészség mutatóit használja a hallgatói csoportok vizsgálatakor, hiszen a pszichológiai jóllét az egyik megbízható jelzése a felsőoktatási pályafutás sikerességének. Az érzelmi

Open access