Search Results

You are looking at 61 - 70 of 1,761 items for :

  • "motivation" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Folksong settings are usually the least appreciated works of a composer. Focusing on Béla Bartók's guiding principles in creating folksong settings, the author examine the motivations that have driven other composers to use folk material in their works.  The spread of the idea of nationalism, resulting in the endeavor to create an idiomatic national language of music played the lead in many cases. But the folksong as an exotic object also exerted an enormous appeal on composers and audiences alike, making folksong settings generally, but not always, a profitable undertaking as well. In the long run, the artistic quality of the folksong, its expressive power despite its succinct form, fascinated composers and inspired them to create a wealth of folksong settings. 

Restricted access

Abstract

Background

Adolescent shoplifting occurs in an estimated 15% of the United States population. Although adolescent stealing is associated with significant psychosocial consequences there is limited research concerning efficacious treatments.

Case study

A 17-year-old male with a history of compulsive stealing was treated using a six-session, individualized cognitive-behavioral therapy protocol which included motivational interviewing, psycho-education, behavioral modification, and an exposure script using imaginal desensitization. After the six-session therapy, the patient continued for eight further sessions of therapy to maintain treatment gains. His Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale scores dropped from a 22 pre-treatment to a 3 at the end of the 14 sessions of therapy and he remained abstinent from stealing.

Discussion

This case reports on the successful use of an individualized, cognitive behavioral therapy on an adolescent with compulsive shoplifting and other antisocial behaviors. This treatment provides a promising step towards the treatment of a relatively common adolescent behavior.

Open access

Al-Hoorie , A. H. , & MacIntyre , P. D. 2019 Contemporary language motivation theory – 60 years since Gardner and Lambert (1959) Bristol Multilingual Matters Contemporary Language Motivation Theory – 60 Years Since Gardner and Lambert edited by

Open access

Absztrakt:

Bevezetés: Az irreális elvárások az elérendő súllyal, illetve a fogyásnak köszönhető előnyökkel kapcsolatban akadályozhatják a hosszú távú sikeres testsúlykontrollt. Célkitűzés: A fogyással kapcsolatos célok és ezek hátterének feltérképezése túlsúlyos/elhízott páciensek körében. Módszer: Résztvevők: a Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórházának Lipidológiai Profilján zajló intézeti súlycsökkentő kezelés páciensei (n = 339; 19% férfi). Átlagéletkor 50,2 év (SD = 13,47 év). A BMI átlaga 38,6 (SD = 7,58). Mérőeszközök: önbeszámolóval nyert antropometriai adatok, a kezelt betegségek típusa és száma, Célok és Relatív Testsúlyok Kérdőív, fogyás motivációi skála, Testforma Kérdőív. Eredmények: A résztvevőket csalódással töltené el a fél év múlva reálisan elérhető 10% körüli súlycsökkenés. Az elfogadhatónak tartott százalékos súlycsökkenés a nőknél, a fiatalabbaknál és a nagyobb súlyfelesleggel bíróknál magasabb. A társas kívánatosság fogyás általi növekedésének motivációja a testi elégedetlenséggel, az egészségi motiváció a kezelt betegségek számával mutat összefüggést. Következtetések: Eredményeink hozzájárulnak a súlycsökkentési erőfeszítések hátterében álló motivációs tényezők megértéséhez, amelyek figyelembevétele javíthatja a kezelés sikerességét. Orv Hetil. 2017; 158(49): 1960–1967.

Restricted access

The paper focuses on a highly specific lexical field of juridical terminology. The analysis of the word-formation process, which is generally called compounding, takes into consideration two types of coining new words in French, ``proper'' and ``improper'' compounding. These two types are compared to their  Slovak equivalents in order to investigate differences in their motivation.

Restricted access

Summary  

We define the URL citations of a Web page to be the mentions of its URL in the text of other Web pages, whether hyperlinked or not. The proportions of formal and informal scholarly motivations for creating URL citations to Library and Information Science open access journal articles were identified. Five characteristics for each source of URL citations equivalent to formal citations were manually extracted and the relationship between Web and conventional citation counts at the e-journal level was examined. Results of Google searches showed that 282 research articles published in the year 2000 in 15 peer-reviewed LIS open access journals were invoked by 3,045 URL citations. Of these URL citations, 43% were created for formal scholarly reasons equivalent to traditional citations and 18% for informal scholarly reasons. Of the sources of URL citations, 82% were in English, 88% were full text papers and 58% were non-HTML documents. Of the URL citations, 60% were text URLs only and 40% were hyperlinked. About 50% of URL citations were created within one year after the publication of the cited e-article. A slight correlation was found between average numbers of URL citations and average numbers of ISI citations for the journals in 2000. Separating out the citing HTML and non-HTML documents showed that formal scholarly communication trends on the Web were mainly influenced by text URL citations from non-HTML documents.

Restricted access

Elmeolvasó képességünk, mellyel következtetéseket tehetünk mások mentális állapotára, és ezáltal előre jelezhetjük viselkedésüket, nélkülözhetetlen szerepet tölt be mindennapjaink társas interakcióinak hatékony lebonyolításában. A felnőttkori elmeteória egyéni különbségeinek kutatásában eddig az elmeolvasás mint egyfajta kognitív képesség kapott szinte kizárólagos szerepet. Vizsgálatunkban ezt a felfogást kiegészítve egy motivációs szempontú megközelítésre helyeztük a hangsúlyt, melyet később spontán mentalizációként fogunk részletesen tárgyalni. Ez röviden azt jelenti, hogy társas kapcsolatainkban törekszünk mások gondolatainak és szándékainak a feltérképezésére, és motiváltak vagyunk arra, hogy hipotéziseket alkossunk a másik személy mentális állapotára vonatkozóan. Az elmeteória és machiavellizmus pozitív összefüggésére tett korábbi sikertelen kutatásokra reagálva feltételeztük, hogy nem annyira az elmeolvasás mint képesség, hanem a spontán mentalizáció mint egyfajta késztetés mutat összefüggést a machiavellizmussal. A spontán mentalizáció mérésére egy képi ingeranyagot hoztunk létre, és a kísérleti személyeket arra kértük, hogy írják le benyomásaikat a képen látottakról, majd a válaszokat tartalomelemző módszerrel kódoltuk. A machiavellizmus egyéni különbségeit a Mach-IV teszt segítségével mértük. Eredményeink azt mutatják, hogy lényeges egyéni különbségek találhatók a spontán mentalizáció terén, és ezek a különbségek pozitív korrelációt mutatnak a machiavellizmus pontszámaival. Ezt úgy értelmeztük, hogy aki a többieknél nagyobb késztetést, illetve motivációt mutat arra, hogy belehelyezkedjen mások gondolataiba és feltevéseket hozzon létre a másik elméjére vonatkozóan, az sikeresebb lehet a másik személy félrevezetésében és kihasználásában. A sikeres manipuláció feltétele ugyanis gyakran az, hogy a csaló gondolatban egy lépéssel mindig mások előtt járjon, és törekedjen a másik ember belső világának gyors feltérképezésére. Ez a törekvés (spontán mentalizáció) azonban nem feltétlenül függ össze magával az elmeolvasó képességgel; csak az ezt követő kutatások tisztázhatják, hogy mennyiben tekinthetők különálló mechanizmusoknak, és milyen hatást gyakorolnak egymás kialakulására.

Restricted access

Magyarországon tanuló kínai hallgatók társadalmi háttere és belépési nehézségei

Chinese Students in Hungary: Family Background and Entrance Difficulties

Educatio
Authors:
Henriett Primecz
and
Xueyan Li

Összefoglaló. Az ország nemzetköziesedő felsőoktatási rendszerében egyre több külföldi hallgató tanul hazánkban, közülük a kínai diákok alkotják a harmadik legnagyobb közösséget. Feltáró-kvalitatív kutatásunk azt vizsgálta, hogy milyen az itt tanuló kínai hallgatók családi háttere, mi motiválta őket, hogy Magyarországot választották felsőfokú tanulmányaikra, milyen első tapasztalataik vannak hazánkban. Az eredmények rámutattak arra, hogy a kínai hallgatók anyagi és társadalmi helyzete instabil. Magyarország legtöbbször kompromisszum eredményeként került kiválasztásra és a magyar kultúrába belépve gyakran elutasítást tapasztaltak.

Summary. The internationalization of Hungarian higher education resulted in the growing number of international students studying here, among whom Chinese students form the third-largest group. Our explorative-qualitative research investigated the students’ family background, their motivation to choose Hungary, their experiences encounter with Hungarian culture. The results have shown that Chinese students are from working-class or lower-middle-class families with financial constraints. The choice of Hungary was the result of a compromise in most cases. Chinese students faced numerous difficulties including language barriers and exclusion.

Open access

Felsőoktatási hallgatók tanulási aktivitása

Learning Activity of Undergraduate Students

Educatio
Author:
Annamária Ónodi

Az oktatásmódszertani fejlesztések célja, hogy a hallgatók minél hatékonyabban sajátítsák el a tananyagot, fejlesszék kompetenciáikat. Ehhez szükséges a felsőoktatási hallgatók különböző tanulási útjainak, szokásainak, preferenciáinak és motivációinak megismerése. A tanulmány 2017 és 2021 között gyűjtött összesen 2 766 hallgatói vélemény alapján vizsgálja a hallgatók tanulási aktivitását és szokásait, valamint a különböző tanulási utakat, illetve az ebben bekövetkező változásokat. Elemzésünkben négy hallgatói csoportot azonosítottunk: 1) folyamatosan, több forrásból tanulók, 2) a tankönyvet és a szemináriumi munkát preferálók, 3) az előadást és a szemináriumi munkát preferálók és 4) alacsony tanulási intenzitással rendelkezők. Eredményeink alapján az eltérő hallgatói aktivitás hátterében nem az oktatás minőségének különbözősége, nem is a hallgatók eltérő képességei, sokkal inkább az eltérő motivációjuk és attitűdjük állt.

Open access

The central representation of intero- and exteroreceptors located in visceral organs and the osphradium were compared in the CNS of Helix pomatia L. (Gastropoda, Stylommatophora) and Lymnaea stagnalis L. (Gastropoda, Basommatophora), two pulmonate snail species inhabiting a terrestrial and anaquatic environment, respectively. Semi-intact preparations were used comprising the CNS connected by the corresponding nerves either to the cardio-renal, respiratory and genital systems or to the osphradium. Spike discharges of central neurons and the nerves were recorded simultaneously. The central representation of intero- and exteroreceptors was found to be distributed throughout the CNS and involved about 300 neurons. The majority of the neurons received sensory information from all the studied visceral organs and the osphradium. Among the neurons responding to intero- and exteroreceptors a multimodal reaction to tactile, chemical and osmotic stimuli prevailed while in the osphradium specific reactions also were demonstrated. Central neurons receiving sensory information from visceral organs and the osphradium form overlapping and reorganizing neural circuits using the same neurons in the regulation of heart activity, respiration or reproduction producing the appropriate behaviour. In the selection of sensory information the firing pattern appears to be the main determining factor as bursting neurons do not receive sensory information. The central representation of intero- and exteroreceptors and its variability can be a model system for cellular studies of motivational state and self-perception.

Restricted access