Search Results

You are looking at 61 - 70 of 337 items for :

  • "terminology" x
  • Arts and Humanities x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Samu Czambel established his theoretical knowledge while studying with the most famous contemporary Slavists. He attended O. Asbóth’s lectures at the university in Pest, F. Mikosich’s and V. Jagić’s readings in Vienna, and M. Hattala’s lectures in Prague. After graduating he got work as a legal translator at the Hungarian Ministry of Home Affairs. He became perfectly bilingual and gained a practical attitude during his work that he went deeply into when collecting Slovak dialects in the country. In the centre of his interest was to define the place of the Slovak language within the Slavic language group. He considered important to research the Slovak–Hungarian as well as Hungarian–Slovak language contacts, especially the borrowing of words but – while studying phraseology – he also dealt with morphological and syntactic phenomena. He approached the phenomenon of bilingualism in a sensitive way, and he raised several problems when referring to the Middle Slovak language area and Palots dialects. These problems are to be cleared even today. Considering the importance of Slovak–Hungarian and Hungarian–Slovak language contacts, Samu Czambel formulated the need for a relatively big bilingual dictionary.

Restricted access
Across Languages and Cultures
Authors:
Károly Polcz
,
Szvetlana Hamsovszki
,
Erika Huszár
,
Emőke Jámbor
,
Nóra Szigetváry
, and
Marianna Válóczi

1 Introduction The marked sociolinguistic influence of English as a lingua franca concerns not only general language vocabulary ( Crystal, 2003 ), but also the terminology of various specialized languages ( Myking, 1997 ), which are generally “more

Open access

.) Pécs : Lexikográfia Kiadó . 6 Fóris, , Á. – Pusztay, , J. (eds) 2007 . Current Trends in Terminology . Proceedings of the International Conference on Terminology. Szombathely

Restricted access

Terminológia-fejlesztés Írországban

Terminology development in Ireland

Magyar Terminológia
Author:
Dóra Pődör

. The Death of the Irish Language . London and New York : Routledge . 3. NíGhallchobhair , F. 2007 . Terminology work and corpora in Irish . 2007. november 21. http

Restricted access
Magyar Terminológia
Authors:
Marie-Pierre Mayar
and
Enikő Sepsi
Restricted access

Methodological and interpretational problems in the dating of 6–7th centuries AD on the Great Hungarian Plain•

Comments to Sándor Gulyás, Csilla Balogh, Antónia Marcsik and Pál Sümegi: Simple calibration versus Bayesian modeling of archeostatigraphically controlled 14 C ages in an early Avar age cemetery from SE Hungary: results, advantages, pitfalls

A Kr. u. 6–7. századkeltezésének módszertani és értelmezési problémái az Alföldön•

Megjegyzések Sándor Gulyás–Csilla Balogh–Antónia Marcsik–Pál Sümegi: Simple calibration versus Bayesian modeling of archeostatigraphically controlled 14 C ages in an early Avar age cemetery from SE Hungary: results, advantages, pitfalls című tanulmányához
Archaeologiai Értesítő
Authors:
Zsuzsanna Siklósi
and
Gábor Lőrinczy

been published in detail, it is currently not possible to determine the time of the examined burials in more detail. Terminology and Academic Writing There is no cemetery map of Makó-Mikócsa-halom in either the current or the previous publication, 22

Open access

Absztrakt

Az 1975-ben megjelent új fordítású protestáns Biblia első revíziója 1990-ben készült el. Az elmúlt 20 évben változatlan utánnyomással jelent meg ez a bibliafordítás, amely a magyarországi protestáns felekezetek körében időközben a revideált Károlyi Biblia (1908) mellett a legnépszerűbb bibliafordítássá vált. A 2006-ban elindult új revíziós munkafolyamat célja, hogy a 2013-ban tervezett megjelenést követően egy mind szövegezésében, mind külsőségeiben megújult bibliafordítás szolgálhassa tovább a protestáns felekezeteket és a bibliaolvasókat. A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága felügyelete mellett folyó érdemi revíziós munkát egy ötfős munkacsoport végzi. A Szöveggondozó Bizottság által kimunkált és jóváhagyott revíziós szempontrendszer, amelyet a munkacsoport követ, a Bibliatársulatok Világszövetségének (United Bible Societies) ajánlásait követi, kiegészülve olyan sajátos szempontokkal, amelyek a magyar bibliafordítói hagyományban és a magyar nyelv sajátosságaiban gyökereznek. Tanulmányomban ezeket az elvi szempontokat szeretném bemutatni és gyakorlati példákkal illusztrálni.

Restricted access

Summary

Jelen írás a kétféle magyar igaragozás terminusainak problémáival foglalkozik. Az első rész áttekinti a különböző nyelvészeti elméletek igeragozással kapcsolatos álláspontját. A hagyományos leíró nyelvtanok a tárgy határozottságát emelik ki döntő kritériumként annak ellenére, hogy ezzel nem minden nyelvi tényt lehet megmagyarázni. Nem csak a nyelvi jelenség, hanem maga az elnevezés is problematikus, hiszen mind az alanyi–tárgyas ragozás mind az általános (határozatlan)–határozott ragozás használatban van. A tanulmány második részében hat általános iskolai nyelvtankönyv elemzésére kerül sor. A szakirodalom ellentmondásai ezekben a tankönyvekben is tükröződnek: az igeragozás definíciói gyakran pontatlanok, félreérthetők. Ez is igazolja, hogy az anyanyelvi nevelésben is szükség lenne a terminológiai elemzésekre.

Restricted access

. Varsányi , Orsolya 2013 . ‘The Terminology of Body in Ninth-Century Christian Apology.’ In: Pál Fodor , Gyula Mayer , Martina Monostori , Kornél Szovák , and László Takács (eds.) More modoque: Die Wurzeln der europäischen Kultur und

Open access

Enseignement des techniques d'enquête et formation à la qualité des étudiants en terminologie

Vizsgálati módszerek és minőségügyi kérdések tanítása hallgatóknak a terminológia részterületein

Magyar Terminológia
Author:
Marie-Pierre Mayar

. Wake up to terminology management . Communicator (Spring) 14–16. http://www.sdl.com/en/Images/Communicator_Spring_2009_p14-17_v3_tcm16-19101.pdf . 4. Mayar , M.-P. – Tsihlis , K

Restricted access