Search Results

You are looking at 71 - 80 of 178 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

to cover a subject that everyone else was keen on covering at the same time — there is no shortage of similar COVID-related special issues in the world of academic publishing at the moment. The second risk was that we may not get enough submissions in

Open access

. április 16. Available from: https://aok.pte.hu/hu/hirek/hir/12475 [accessed: June 12, 2020]. [Hungarian] 3 Arandjelovic A, Arandjelovic K, Dwyer K, et al. COVID-19

Open access

References 1 Győrffy Zs, Békási S, Szathmári-Mészáros N, et al. Possibilities of telemedicine regarding the COVID-19 pandemic in light of the international

Full access
Educatio
Authors: Áron Szilveszter, Réka Kassai, Zsófia K. Takács, and Judit Futó

Összefoglaló. A COVID–19-vírusjárvány miatt 2020 márciusától júniusáig bevezetett iskolai digitális munkarend az oktatási rendszer minden résztvevőjét számos új feladat elé állította. Feltételezzük, hogy különösen nagy kihívást jelenthetett a hátrányos helyzetű családok számára (Jakab 2020). Jelen tanulmányban egy kérdőíves kutatás eredményeit mutatjuk be, amelyben azt vizsgáltuk, hogy a szocioökonómiai státusz, a háztartási rendezettség, a családi rutin, valamint a gyermek tanulásba tett erőfeszítése közül mely tényezők jelzik előre az iskolai digitális munkarendben a tanulási sikerességet. A mintát középosztálybeli és hátrányos helyzetű, romatelepen élő, alsó tagozatos gyermeket nevelő felnőttek alkották. A hierarchikus lineáris regresszió eredményei azt mutatják, hogy a szocioökonómiai státusz önmagában nem szignifikáns prediktora a tanulási sikerességnek, azonban a tanulási erőfeszítés, a háztartási rendezettség és a családi rutin igen. A fenti eredmények – habár pusztán összefüggéseket és nem feltétlen kauzális kapcsolatokat mutatnak – alátámasztják, hogy hátrányos helyzetű gyermekek feltételezhetően sikeresen támogathatók a távoktatásban való eredményes részvételben egy, a fenti változókat célzó, intervencióval.

Summary. Because of the COVID-19 pandemic, the education system switched to digital distant learning education from March to June 2020. These changes posed a number of new challenges to students, teachers and parents alike. We assume that disadvantaged families were in an even more vulnerable position (Jakab 2020). Thus, we aimed to conduct a study to examine whether and how certain factors, including socioeconomic status, household chaos, family routine, and children’s learning effort affected learning success during this period of homeschooling. The sample consisted of high/middle-class and disadvantaged (living in a Roma settlements) caregivers of 1st–4th grader children. Our results indicate that socioeconomic status alone was not a significant predictor of learning success, however, learning effort, household chaos, and family routine were found to be important predictors. These results – although purely correlational – might suggest that a targeted intervention can be expected to effectively help disadvantaged children adapt to and succeed in a digital distant learning education setting.

Open access
Imaging
Authors: Pierleone Lucatelli, Maurizio Del Monte, Gianluca De Rubeis, Giulia Cundari, Marco Francone, Valeria Panebianco, and Carlo Catalano

Introduction Several efforts have been made to understand why some COVID-19 patients experience a sudden worsening of clinical conditions [ 1 ]. Just on May 7th, McGonagle et al. [ 2 ] provided an insight on the possible mechanism of action of COVID

Open access

A BNT162b2 mRNS-Pfizer–BioNTech-védőoltás hatásosságának és immunogenitásának monitorozása egészségügyben dolgozókon

Immunogenicity and safety of the BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine in healthcare workers

Orvosi Hetilap
Authors: Bernadette Rojkovich, Dóra Németh, Eszter Török, Bernadette Szabó, Ágnes Pintér, István Juhász, Márton Weidl, Éva Lányi, Judit Pável-Szecskó, Imre Lázár, András Perduk, József Reiter, György Nagy, Erzsébet Nagy, and Pál Géher

References 1 Hu B, Guo H, Zhou P, et al. Characteristics of SARS-CoV-2 and COVID-19. Nat Rev Microbiol. 2021; 19: 141

Open access

Fájdalomtünetek és a fájdalomcsillapítás lehetőségei SARS-CoV-2-környezetben

Pain symptoms and pain management options in SARS-CoV-2 environment

Orvosi Hetilap
Author: Róbert Gyula Almási

SARS-CoV-2 interactions with the peripheral nervous system: implications for COVID-19 and pain. Pain Rep. 2021; 6: e885. 5 Piomelli D, Hohmann AG

Open access

Koronavírusvakcina-vademecum

Corona vaccine review

Orvosi Hetilap
Authors: Gábor Xantus, Balázs Rékassy, and László Závori

for COVID-19: interim guidance. WHO, Geneva, 21 March 2020. Available from: https://apps.who.int/iris/handle/10665/331509 . 7 Vandenberg O, Martiny

Open access

–506. [Correction: Lancet 2020 Jan 30.] 2 Kollias A, Kyriakoulis KG, Dimakakos E, et al. Thromboembolic risk and anticoagulant therapy in COVID-19 patients: emerging evidence and

Open access