Search Results

You are looking at 71 - 80 of 80 items for :

  • "ifjúság" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Bálint Z. (1972). Gusti professzor és a romániai magyar ifjúság. A Hét, (Bukarest) 38 , 16–17. Bálint Z. Gusti professzor és a romániai magyar ifjúság A

Restricted access

[ 18 ]. In view of the results of the Hungarian Youth Study (A Magyar Ifjúság Kutatás) completed in 2016, 74–75% of young people doing sport regularly were driven by the goal of achieving and preserving fitness and health. Sixty-two percent

Open access

nevel-e az iskola? [Is the school educating citizens?] In B. Béla , & S. Andrea (Eds.), Arctalan (?) nemzedék. Ifjúság 2000−2010 . Budapest , Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet . Csákó , M. ( 2018 ). Politikai szocializáció

Open access

közmondások. (Hungarian proverbs.) -- Cselkó, István: Válogatott darabok minden korújeles magyar írókból. Az ifjúság hasznára. -- Belnay ózvegy és örökösei, Posonyban, 1817. pp. 123-154. Dá-1 Dankanits, Ádám: Erasmus erdélyi olvasói

Restricted access

, but we believe it is worth putting it in social context. In our earlier study ( Novak & Morvai, 2017 ) on the 2012 Magyar Ifjusag database, we made an attempt to study the social background of language learning among young students between the ages of

Open access

://www.atususers.umd.edu/wip2/papers_i2007/Golden.pdf Bauer , B. , & Szabo , A. ( 2005 ). IFJUSAG 2004. Gyorsjelentes [Youth 2004. Flash report]. Budapest, Hungary : Mobilitas Ifjusagkutatasi Iroda

Open access

A Rorschach-próba hazai szakirodalma tematikusan, a megjelenés időrendjében: 1940–2019

Hungarian literature of the Rorschach trial thematically in issue: 1940–2019

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Bagdy Emőke and Császár-Nagy Noémi

). Pubertáskorú tanulók személyiségképe Lakóhely Konstrukciós Próba és Rorschach-jegyzőköny összehasonlítása alapján . In Lénárd F. ( szerk .). Ifjúság és pszichológia. Pszichológiai tanulmányok XIV . (pp. 599 - 610 ). Budapest : Akadémiai Kiadó . Geréb

Open access

Faktorok, magyarázatok a sikeres és sikertelen felsőoktatási tanulmányi teljesítmény hátterében

A pszichológiai tényezők szerepe a lemorzsolódásban

Factors and Explanations of Successful and Unsuccessful Academic Performance in Higher Education

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Kőrössy Judit, Jagodics Balázs, Martos Tamás, and Szabó Éva

Psychology , 94 ( 4 ), 820 – 826 . 10.1037/0022-0663.94.4.820 Somlai , P . ( 2011 ). Nemzedéki konfliktusok és kötelékek . In Bauer , B ., & Szabó , A . (Eds), Arctalan (?) nemzedék. Ifjúság 2000–2010 (pp. 25 – 36 ). Budapest , Nemzeti Család- és

Open access

]. Népszabadság July 23, 1974: 7 . somos 1977 . Interplayexpo ’77 . Magyar Ifjúság 21 ( 39 ): 43 . Szabadi , Sándor 1973 . Megújulás [Renewal] . Képes Újság 14 ( 51 ): 3 . Szabó , Ernő 1974 . Népi szobrászat 1974 [Folk Sculpture 1974

Open access
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae
Authors: Beáta Tugya, Katalin Náfrádi, Sándor Gulyás, Tünde Törőcsik, Balázs Pál Sümegi, Péter Pomázi, and Pál Sümegi

. Mendöl : Egy alföldi óriásfalu életének története (The life history of a giant village from Great Hungarian Plain) . Ifjúság és Élet 4 ( 1929 ) Nos 12, 18, 19 . Mendöl 1981 = T. Mendöl : Szarvas földrajza (Geography of Szarvas Town) . Debrecen

Open access