Search Results

You are looking at 71 - 80 of 132 items for :

  • "labour market" x
  • Social Sciences and Law x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

powerful centralization efforts unfolded in the areas of custody, employment, content regulation and oversight. Labor market expectations, the expansion of the system of church-run institutions and a resolve to restrict the educational marketplace became

Open access

students for educational opportunities in a highly competitive educational system which as a consequence ensures future job opportunities in the equally competitive labour market. The relationship between competition and supplementary education has been

Open access

The structure of state socialism was stifled by totalitarian power yet inequalities persisted. The stratification by the 'character of the work done', a combination of power/authority, knowledge, working conditions etc. was veiled by the official ideology about the near-equality of two 'classes' and about the abolition of poverty. Social inequalities were studied in the 1960s and 1980s in these terms, showing a structure that was shifting upwards in two decades, where social distances decreased in some respects, but where the reproduction of inequalities already started, and the lack of freedom was increasingly keenly felt. The structure of new capitalism seems to b based on capital ownership and the position on the labor market, though the old professional categories still have some validity. The new structure produces much larger inequalities and new forms of poverty. The threat of lasting poverty and exclusion looms large.

Restricted access

A PhD-fokozatot szerzettek karrierje a társadalom- és humán tudományokban

Career of PhD doctorates in the Social Sciences and Humanities

Educatio
Authors:
Annamária Inzelt
and
László Csonka

Auriol, L., Misu, M. & Freeman, R. A. (2013) “Careers of Doctorate Holders: Analysis of Labour Market and Mobility Indicators.” OECD Science, Technology and Industry Working Papers, 2013

Open access

A pedagógushiány területi különbségei

Regional Differences in the Teacher Shortage

Educatio
Author:
Júlia Varga

–62. 3 Ladd, H. F. (2007) Teacher labor markets in developed countries. The Future of Children, Vol. 17. No. 1. pp. 201–217. 4 Lannert J. (2021) Zárótanulmány az emberierőforrás szűkösségekről a magyar

Open access

procreation and their private relationships). These are also good elements of human capital, and any investment in human capital leads to more significant opportunities in the labour market. The book explores the integration of youth’s private life and

Open access

Journal of Comparative Sociology 32 233 242 Rees, A. (1966): Information Networks in Labor Markets. American

Restricted access

A fizetett munkavállalás hatása a felsőoktatási hallgatók egyetemi pályafutására +

The Impact of Paid Work on University Careers among Higher Education Student

Educatio
Author:
Zsófia Kocsis

while Studying on the Academic and Labour Market Performance of Graduates: The Joint Role of Work Intensity and Job-Field Match . https://www.aiel.it/cms/cms-files/submission/all20160608164320.pdf

Open access

A megújuló energiahordozók közül Magyarországon a biomassza nyújtja az egyik legígéretesebb lehetőséget a fosszilis energiaforrások részleges kiváltására. Jelen tanulmányban az elméleti gazdaságtan, a statisztika és a társadalomtudományok eszköztárával elemezzük a biomassza munkaerőpiacát. A munkaerő-piaci kereslet nem minden esetben egyezik meg a kínálattal. A szűkülő lehetőségek következtében a biomassza népességmegtartó képessége sem érvényesül minden esetben. A magyar piacon szakemberhiány van, így a kvalifikált alkalmazottak naponta ingáznak otthonuk és munkahelyük között. Ennek oka elsősorban abban rejlik, hogy az oktatási rendszer nem képes kellő arányban kinevelni magasan képzett, ökoenergetikai ismeretekkel rendelkező szakembereket. A lokális munkaerőt igénylő szántóföldi munka a képzetlen munkaerő számára jelenthet egyfajta kitörési lehetőséget. A munkaerő-piaci diszkrimináció – amely a kék-, valamint a fehérgalléros alkalmazottakat egyaránt érinti – és az oktatási rendszer hiányosságai egyértelműen a paradigmaváltás szükségességét irányozzák elő. A 2011–2012-es reformok ez idáig nem hoztak számottevő változást az ökoenergetika számára, így kiemelkedően fontos lenne a megújuló energiaforrások hasznosításával foglalkozó szakok arányának növelése. Amennyiben az intézmények átszervezésén kívül nem történik lényegi, gondolkodásmódbeli változás, feltehetően a biomassza-alapú energiatermelés sem fogja elérni a kívánt szintet. A biomasszapiac nem érvényesülhet szárnyaló mezőgazdasági ágazat nélkül.

Restricted access

Hazai népesedési folyamatok az elmúlt évtizedben

Population trends in Hungary in the last decade with an outlook

Scientia et Securitas
Authors:
Zsolt Spéder
,
Lajos Bálint
,
Veronika Horváth
,
Balázs Kapitány
, and
Csilla Obádovics

Összefoglalás.

Elemzésünk célja, hogy bemutassuk azokat a népesedési folyamatokat, amelyek az elmúlt évtizedben a népesség jelentős fogyását okozzák, és aminek eredményeként a jövőbeli népesedési folyamatok alakulnak. Vizsgálatainkat és értelmezéseinket a három népesedési komponens, a termékenység, halandóság, illetve a nemzetközi vándorlás mentén végezzük. Az elemzésből kiderül, hogy évszázadunk második évtizedében a népességfogyás legfőbb tényezője a halálozási veszteség volt, de a népességfogyást a nemzetközi vándorlás negatív egyenlege is érdemben növelte. A születések és a halálozások száma közötti különbség 1981 óta fennáll; a természetes fogyás előbb a születésszám csökkenése, majd az évtized végén a Covid–19 járvány miatt nőtt. A negatív vándorlási egyenleget főképpen a német és az osztrák munkaerőpiaci nyitás növelte meg. A jelenlegi korszerkezetet figyelembe véve az előreszámítások a népesség további csökkenését vetítik előre.

Summary.

The aim of our analysis is to present the population trends that have caused the significant population decline in the last decade in Hungary and that will determine the future Hungarian population in terms of numbers and composition. Our analyses and interpretations are carried out along the three population components: fertility, mortality, emigration and immigration. The analysis reveals that in the second decade of our century, the main factor of population decline was mortality loss, but that the negative balance of international migration also contributed significantly to population decline.

Natural reproduction (births minus deaths) has been negative in Hungary since 1981. In the period following the change of regime, natural increase increased from -1.9 per thousand births in 1990 to -4.1 per thousand in 2003, due to a decline in the birth rate. In the decade between 2010 and 2020, it ranged between -3.5 and -4.1, reaching -6.4 per thousand in the second year of the Covid-19 (2022).

The number of birth, which although fluctuated somewhat between 2010 and 2020, but was essentially stagnating, is the result of two opposite processes. On the one hand, the propensity to have children, measured by the total fertility rate, has been steadily increasing. On the other hand, the number of women of childbearing age, including women aged 20-39 who are of prime childbearing age, has been steadily declining.

An important feature of the pre-pandemic period was the slowdown in mortality improvement. The negative trend was observed in both EU countries and in our country, affecting both men and women. The age-specific look highlighted slowdown among middle-aged (30-59 years) man and women, and the improvement in mortality has declined also among younger elderly people (60-79 years). The stagnation in the number of deaths in Hungary was both a consequence of an ageing age structure and a reduction in the improvement in life expectancy. This stagnation was replaced by a rapid increase in mortality with the emergence of the Covid-19 epidemic. Our analysis revealed that during the pandemic the mortality risk for men was higher than that for women, and surprisingly the slope of the age-specific mortality risks were very similar to age-specific mortality risks before the epidemic.

Hungary’s net migration was positive for a long time after the regime change, then turned negative shortly before the decade under review, with the number of people leaving the country exceeding the number of people arriving. The main reason that after the opening of the Austrian and German labour markets in 2011, outmigration, especially labour emigration rapidly increase among Hungarians according to ‘mirror statistics’. Noteworthy, Hungarian outmigration is among the lowest compared to the new EU states. A new development is that significant “return migration” trends can be observed at the end of the decade.

At the end, as a summary, three population scenarios are presented, the most likely baseline scenario, the high fertility scenario and the zero net migration scenario. The baseline scenario shows that by 2050 the population size will fall to 8.5 million, which corresponds to a 13% decline over roughly three decades. The age structure will also change radically; while in 2019 the share of people aged 65 and over is 14.5%, in 2050 it will be 27.5%, i.e. more than a quarter of the population will be aged 65 and over.

Open access