Search Results

You are looking at 71 - 80 of 111 items for :

  • "nutrient-supply" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Cereal Research Communications
Authors:
Blazenka Bertic
,
Zdenko Loncaric
,
Vladimir Vukadinovic
,
Marija Vukobratovic
,
Zelimir Vukobratovic
, and
Tihana Teklic

41 611 624 Izsáki, Z. (2004): Evaluation of grain quality of maize at different nutrient supply levels. VIII ESA Congress:European Agriculture in Global Context

Restricted access

transport in cells. The maintenance of turgor, volume and nutrient supply. In: Lüttge, U., Pitman, M.G. (eds), Encyclopedia of Plant Physiology, New Series, Vol. II A. Springer Verlag, Berlin, Germany. pp. 284

Restricted access

Congress on Allelopathy. Abstratcs. Tsukuba, Japan, 2002. august 26–30.] Tsukuba . Japan . 166 . 12 Kismányoky , A. – Lehoczky, É. : 2007 . Effect of the nutrient supply on the biomass

Restricted access

209 212 Veisz, O., Bencze, S., Bedő, Z. (2005): Effect of elevated CO 2 on wheat and various nutrient supply levels. Cereal Res. Commun. , 33 , 333

Restricted access

nutrient supply (in Hungarian with English abstract). Növénytermelés 31 :177–184. Győri Z. Changes in yield and quality of maize grown in monoculture and in crop rotation using

Restricted access

supply for maize and effect thereof on mass of cropyield.) Növénytermelés , 30 , 539-549. A kukorica víz- és tápanyagellátásának optimalizálása és hatása a termés tömegére. (Optimizing water- and nutrient supply for maize and

Restricted access

Sárvári, M. (2005): Impact of nutrient supply, sowing time and plant density on maize yields. Acta Agron. Hung. , 53 , 58–70. Sárvári M. Impact of nutrient supply, sowing time

Restricted access

Mészlepedékes csernozjom vályogtalajon beállított szabadföldi kísérletben vizsgáltuk a N és a Cu elemek közötti kölcsönhatásokat 1988-ban tavaszi árpával. A termőhely talaja a szántott rétegben 3% humuszt, 5% körüli CaCO3-ot és 20% körüli agyagot tartalmazott. A talajelemzések alapján a terület jó Ca-, Mg-, K- és Mn-, kielégítő Cu-, közepes N-, valamint gyenge-közepes P- és Zn-ellátottságú volt. A talajvíz 13-15 m mélyen található, a terület aszályérzékeny. A kísérletet 4N×3Cu = 12 kezelés×3 ismétlés = 36 parcellával állítottuk be osztott parcellás (split-plot) elrendezéssel. A N-adagokat (0, 100, 200 és 300 kg N·ha−1) Ca-ammónium-nitrát, a Cu-adagokat (0, 50 és 100 kg Cu·ha−1) CuSO4 formájában adtuk ki. Áprilisban és májusban a szokásos csapadék csupán 1/3-a, júliusban a fele hullott. A jelzőnövényként használt Mars fajtájú tavaszi árpát 5 cm mélyre vetettük 12 cm gabona sortávra, 60–70 db·fm−1 csíraszámmal és 200 kg·ha−1 vetőmagnormával. A növény-állományt parcellánként 1–5 skálán bonitáltuk bokrosodás, virágzás és betakarítás idején. A betakarítást követően talajmintavételre is sor került a szántott rétegből, parcellánként 20–20 lefúrásból képezve átlagmintákat. A növénymintákat tíz elemre vizsgáltuk. A talajmintákban meghatároztuk a KCl-EDTA-oldható Cu-tartalmat, valamint a KCl-kicserélhető NH4-N- és NO3-N-tartalmat.A főbb eredményeket a következőkben foglaljuk össze:

  1. — A 100–300 kg N·ha−1 N-trágyázás 20–25%-os szemterméscsökkenést eredményezett az évelő pillangós lucerna elővetemény után. A Cu-trágyázás teljesen hatástalan maradt a termésre ezen a kielégítő Cu-ellátottságú talajon. Az átlagos termés-szint 3 t·ha−1 szem- és 3 t·ha−1 melléktermést jelentett mindössze. A kis termés N-igényét ebben a száraz évben a trágyázatlan talaj is kielégítette a N-gyűjtő lucerna elővetemény után. A N-kínálattal viszont — a Na és a Zn kivételével — nőtt a bokrosodáskori hajtás makro- és mikroelem-tartalma. Aratáskor a szalmában és szemben található N, Ca, Mn és Cu elemek beépülését szintén serkentette a N-trágyázás. A Cu-trágyázás a növényi összetételt sem módosította. A réz döntően a gyökérben halmozódott fel, ahol a növekvő Cu-kínálattal a Cu-koncentráció a kontrollon mért 28-ról 144 mg·kg−1-ra ugrott.
  2. — A szemtermésben főként a N, P, Mg, Zn és Cu elemek dúsultak. A tavaszi árpa fajlagos, azaz 1 t szem + a hozzá tartozó melléktermés elemtartalma 32 kg N, 19 kg K2O, 12 kg P2O5, 6 kg CaO és 4 kg MgO mennyiséget tett ki. Adataink hasonló termesztési körülmények között felhasználhatók a tavaszi árpa tervezett termésének elemigénye becslésekor a szaktanácsadásban. Megemlítjük, hogy a kapott kis termések fajlagos elemtartalmai átlagosan mintegy 20%-kal meghaladták a normál években kapottakat. A fajlagos N-tartalomban mindezen túl a pillangós elővetemény, valamint a 100–300 kg N·ha−1 adagok miatti N-túlkínálat is tükröződött.
  3. — Az első év után a bevitt Cu-trágya gyakorlatilag teljes mennyisége kimutatható volt KCl+EDTA formában a talaj szántott rétegében. A kontrolltalajon mért 2 mg·kg−1 Cu-tartalom az 50, illetve a 100 kg Cu·ha−1·év−1 Cu-terhelés hatására 22, illetve 44 mg·kg−1 értékre ugrott. A réz növényen belüli (vertikális) transzportja ugyanakkor gátolt volt.

Restricted access
Community Ecology
Authors:
H.L. Buckley
,
J.H. Burns
,
J.M. Kneitel
,
E.L. Walters
,
P. Munguia
, and
E. Miller

Blĉdzki, L. A. and A. M. Ellison. 1998. Population growth and production of Habrotrocha rosa Donner (Rotifera: Bdelloidea) and its contribution to the nutrient supply of its host, the northern pitcher plant Sarracenia purpurea L. (Sarraceniaceae

Restricted access

drought and elevated nutrient supply among shade-tolerant tree seedlings of lowland tropical forest in Singapore. Biotropica 28: 636-648. Responses to stimulated drought and elevated nutrient supply among shade-tolerant tree

Restricted access