Search Results

You are looking at 71 - 80 of 337 items for :

  • "terminology" x
  • Arts and Humanities x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

another folklore genre which we refer to in today's terminology as folk riddles. Thus, Eredeti népmesék is not only an important source for folktale research but also one of the early examples of folk riddle publications in Hungarian

Open access

Az európai uniós intézmények terminológiai adatbázisa: a IATE

IATE, the terminology database of the EU institutions

Magyar Terminológia
Author:
Ágnes Lesznyák

. 2. Fóris Á. 2005 . Hat terminológia lecke . Pécs : Lexikográfia Kiadó . 3. IATE 2006 = IATE: Inter-Agency Terminology Exchange (last update

Restricted access

demanded extensive preparatory work and professional discussion, one of the main tasks being to establish the terminological principles as well as a balance/consensus between academic–theoretical and artistic–practical aspects. Research carried out under

Open access

Tankönyvvizsgálatok terminológiai és szövegnyelvészeti szempontból

Course book analysis from terminological and text linguistic aspects

Magyar Terminológia
Author:
Ágota Fóris

. Cabré (Castellví) , M. T. 2003 . Theories of terminology . Their description, prescription and explanation. Terminology 9 (2), 163–200. [magyarul: Cabré Castellví, M. T. 2008. A terminológia elméletei. Leírás (deskripció

Restricted access

A tanulmány célja megvizsgálni és bemutatni a póker kártyajáték nyelvének néhány terminológiai vonatkozását. Azokat az eredményeket foglalja össze, amelyeket a póker terminológiájának leírására, a fejlesztési feladatok kijelölésére és a vizsgálatokhoz használható források felderítése céljából végeztem. A póker tárgyköréből kiválasztottam a póker és a blöff címszavakat, és ezeket vizsgáltam meg különböző angol és magyar nyelvű szótárakban és szakkönyvekben. Összegyűjtöttem a póker magyar nyelvű terminusait, az online póker közben használt rövidítéseket, valamint a nonverbális pókerterminusokat. Mivel a póker magyar nyelvű és online terminológiájának kialakulása és elterjedése az utóbbi 3-4 év eredménye, meglátásom szerint a terminusok kialakulásáról hasznos következtetések levonására ad lehetőséget.

Restricted access

The Liye excavation, commenced in 2002, yielded a significant document: the No. 8-461 ‘wooden tablet of nomenclature changes’ (gengming fang 更名方) from the Qin unification era. With 54 entries outlining the nomenclature changes, it complicates the traditional view of the First Emperor’s ‘unification of Chinese script.’ This paper examines this earliest direct evidence pertaining to the writing standardisation project, focusing on terminology analysis and deciphering previously puzzling entries. This study also evaluates the effectiveness of the language reform by analysing character frequency in contemporaneous documents. It also contextualizes this artefact’s significance within the broader historical context of the newly established ruling order in the Qin Empire.

Restricted access

Terminológiai problémák a jogi szakfordításban

Korlátolt felelősségű társaság-e a limited liability company?

Terminological problems in legal translation

Whether ‘korlátolt felelősségű társaság’ is the same as a limited liability company
Magyar Terminológia
Author:
Zsófia Varga

-magyar-francia- német. Official Terminology of the European Union. English-Hungarian-French-German MorphoLogic-SZAK Kiadó Budapest-Bicske . 00. http://www.sztaki.hu/ (Sztaki

Restricted access

Future enlargement of the European Union is destined to accentuate the problems of its translation services. Some lessons for likely scenarios can be gleaned from the addition of Finnish to the list of official languages in 1995, especially with respect to juridical syntax, new terminology, the status of a relatively ‘opaque’ language, and the social factors influencing acceptance of change. These issues are linked to the special theoretical problems ensuing from translational equivalence as an EU ‘legal fiction’ and the subsequent non-directionality of translated texts. Official equality also hides extreme imbalances in language use, perhaps promising more than limited budgets may be able to deliver. It is suggested that, in preparation for such problems, restricted training programmes should be developed, the non-bureaucratic translation market should not be abandoned, and a series of critical questions should be asked of EU experts.

Restricted access

Ez a közlemény áttekintést ad a minőségügy területén használt terminusok pontos értelmezéséről. A terminusokat az alábbi három különböző területen elemzi: általános minőségirányítás, statisztika és megbízhatóság. Megállapítható, hogy a nemzetközi szabványokban megjelent angol terminusok magyar fordítása téves értelmezéshez vezethet, ha a fordítás “szó szerinti”. A szerzők szemléltető példákat közölnek annak megvilágítására, hogy milyen nehézségeket tapasztaltak a különböző minőségügyi terminusok fordítása során. Bemutatják azokat az erőfeszítéseket, amelyeket a problémák megoldása érdekében tettek a minőségügyi magyar terminológia kialakításának tapasztalatait felhasználva. Különösen nagy figyelmet kell fordítani azoknak az angol lexémáknak a fordítására, amelyeknek többértelmű jelentésük van. Az így kapott terminusok együttesen alkotják a minőségügyi terminológia összehangolt rendszerét, amely elősegíti a nemzeti és nemzetközi kereskedelemben, valamint az oktatásban a szakemberek közötti kölcsönös megértést.

Restricted access

. Arntz , R. 1993 . Terminological Equivalence and Translation . In: Sonneveld , H. – Loening , K. (ed.) Terminology. Applications in Interdisciplinary Communication . Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 5 – 19

Restricted access